- De skryter av dommen mot min døde mann

Joan Myhre og Thale Myhre

Joan Myhre og Thale Myhre Foto: Kjetil Mæland (Nettavisen)

Enken til den avdøde takstmannen Thorbjørn Myhre mener at Økokrim trakasserer familien etter Myhres død.

20.08.13 10:30

- Det er helt forferdelig, sier en fortvilet Joan Myhre til Nettavisen.

Nettavisen skrev om Joan Myhre i januar. Da hadde det gått en måned siden ektemannen hennes døde. Myhre mente at ektemannen hadde slitt seg ut etter å ha blitt straffeforfulgt av Økokrim i flere år.

- Han var superdeprimert før han døde. Han forsto ikke hva han hadde gjort galt. Det var Økokrims etterforskning gjennom alle disse årene som tok livet av ham, sa Myhre til Nettavisen da.

Les egen sak: - Økokrim tok livet av mannen min

Thorbjørn Myhre ble etter sin død frifunnet i lagmannsretten. I dag mener Joan Myhre at Økokrim skryter av dommen mot sin avdøde ektemann, og at de ikke har gjort nok for å poengtere at Myhre nå er frifunnet for alle forhold.

- Ondt blod
- Det er helt tydelig at det er ondt blod mellom Økokrim og familien Myhre, og at objektivitetshensynet som Økokrim skal leve etter er borte vekk, sier menneskerettighetsjurist Marius Reikerås som representerer Myhre.

- Økokrim er langt fra ferdig med å trakassere meg og min familie. Et sted må det stoppe. Nå vurderer jeg å gå til søksmål, sier Myhre.

- Jeg beklager at Myhre føler seg trakassert. Det har ikke vært vår intensjon å gjøre dette vanskelig for henne, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim.

Thorbjørn Myhre ble tiltalt for korrupsjon og medvirkning til bedrageri 27. desember 2011. Han ble dømt for korrupsjon men frifunnet for medvirkning til bedrageri i Oslo tingrett 8. november 2012. Dommen ble anket til lagmannsretten. Myhre døde 7. desember 2012. Etter hans død behandlet Borgarting lagmannsrett ankesaken, og frikjente ham for alle straffbare forhold i mars 2013.

Skjev dekning
Myhre mener at Økokrim informerte mye om tiltalen og dommen, men har gjort lite for å informere om at Thorbjørn Myhre ble frikjent.

5. januar 2012 skrev Økokrim at «ØKOKRIM har tiltalt en takstmann for medvirkning til bedrageri av flere banker for til sammen 44 millioner kroner og forsøk på bedrageri på 51 millioner kroner. I forbindelse med utferdigelse av takstene er mannen også tiltalt for korrupsjon»

Etter dommen i november 2012 skrev Økokrim «Oslo tingrett har domfelt en takstmann til ubetinget fengsel i ett år og ni måneder for ni tilfeller av grov korrupsjon. Han ble også dømt til å tåle inndragning på 45 000 kroner og saksomkostninger på 30 000. Han ble frifunnet for medvirkning til grove bedrageri og forsøk på bedrageri»

Domstolen fant derimot ikke bevist at Myhre hadde medvirket til bedrageri, og Økokrim fikk ikke medhold i sin påstand på fire års fengsel og inndragning av 6,7 millioner kroner som enheten mente at Myhre hadde vært med på å lure til seg.

- Skulle vært gjort for lenge siden
Både Økokrim og Myhre anket dommen tingrettsdommen. Etter ektemannens død var Joan Myhre innstilt på å møte i lagmannsretten for ektemannen og kjempe for at han skulle frifinnes for anklagene.

I februar innstilte imidlertid Økokrim på at Myhre skulle frifinnes (les egen sak her), og 22. mars avsa Borgarting lagmannsrett en frifinnelsesdom.

Etter at Nettavisen begynte å jobbe med denne saken, så ble omtalen av tingrettsdommen mot Thorbjørn Myhre oppdatert. Du kan lese oppdateringen nederst i denne saken (ekstern lenke til Økokrim).

Oppdateringen til Økokrim

«Som følge av Thorbjørn Myhres dødsfall besluttet ØKOKRIM 15. februar 2013 å frafalle videre straffeforfølgning mot Thorbjørn Myhre. Påtalemyndigheten ba på denne bakgrunn om at lagmannsretten avsa frifinnelsesdom etter straffeprosesslovens § 322 tredje ledd. En konsekvens av dette var også at motanken fra ØKOKRIM bortfalt.

22. mars 2013 avsa Borgarting lagmannsrett en frifinnelsesdom uten ankeforhandling og uten noen realitetsprøving, jf. straffeprosesslovens § 322 tredje ledd. Dommen var enstemming.»

- Jeg ble gjort oppmerksom på dette i sommer av Myhres datter. Jeg er helt enig i at omtalen av dommen burde hatt en oppdatering for lenge siden, og det er jeg som påtaleansvarlig som har ansvaret for at det ikke ble gjort før, sier førstestatsadvokat Kavlie til Nettavisen.

- Trakassering
Joan Myhre er ikke imponert over oppdateringen. Tvert imot.

- Økokrim har til ikke lagt ut noen informasjon om at Thorbjørn er uskyldig. De bruker dødsfallet til Thorbjørn som begrunnelse for at han ble frifunnet i lagmannsretten. Det er ikke det lagmannsretten kom fram til. Lagmannsretten kom fram til at Thorbjørn Myhre frikjennes i henhold til tiltalen. Altså at han ikke hadde gjort noe galt, sier Myhre.

- Jeg kjenner meg ikke helt igjen. Så lenge Økokrim har bedt om at man avsa en frifinnelsesdom, og lagmannsretten avsa en slik dom, så føler jeg det er dekkende, sier Kavlie.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Fredrik Varfjell

Ble siktet av Økokrim
Myhre har også selv blitt anmeldt for flere forhold av Økokrim, men Oslo statsadvokatembeter har henlagt disse sakene. Hun mener at noe av konflikten mellom henne og Økokrim nå kommer av at hun nektet å trekke anken etter tingrettsdommen, og at Borgarting lagmannsrett derfor måtte realitetsbehandle de punktene som Myhre hadde blitt dømt for i tingretten. Myhre ble frifunnet for alle straffbare forhold i lagmannsretten, post mortem.

Kavlie poengterer overfor Nettavisen at forholdene Joan Myhre ble siktet for skal ha skjedd under etterforskningen av ektemannen, og lenge før Thorbjørn Myhre døde. Sakene ble etterforsket av Oslo politidistrikt og henlagt av Oslo statsadvokatembete.

- Disse siktelsene ble ikke tatt ut som en konsekvens av at hun ønsket å føre saken videre, sier Kavlie.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Objektivitetshensynet er borte vekk
- Det er helt tydelig at det er ondt blod mellom Økokrim og familien Myhre, og at objektivitetshensynet som Økokrim skal leve etter er borte vekk, sier menneskerettighetsjurist Marius Reikerås som representerer Myhre.

Reikerås poengterer at Økokrim i sin omtale av tingrettsdommen ikke tok med at han ble frikjent for de mest alvorlige forholdene i tiltalen. Han mener også at Økokrim i den nye oppdateringen bruker Myhres død som begrunnelse for at tiltalen ble trukket, og for at lagmannsretten frikjente ham.

- Dette er altså en mann som er frikjent i lagmannsretten, men som Økokrim velger å stemple som skyldig på nettet. Det er en stor krenkelse å indikere noen form for skyld overfor mennesker som er frikjent. Dette er brudd på uskyldspresumpsjonen i de europeiske menneskerettighetene. Norge har fire ganger blitt dømt i menneskerettighetsdomstolen for brudd på uskyldspresumpsjonen. I denne saken ser vi at ukulturen fortsetter, sier Reikerås.

Kavlie avviser påstandene til Reikerås.

- Reikerås gjør et poeng av at Økokrim ikke tok med at Myhre ble frifunnet på de mest alvorlige delene av tiltalen i tingretten. Det er direkte feil. I vår første pressemelding av 12. november 2012 (du kan lese den her) tok vi med at han ble frifunnet for medvirkning til grovt bedrageri, sier Kavlie.

Du kan lese mer om det blant annet her på jusinfo.no

Her (eksterne lenke til Norsk senter for menneskerettigheter) en oversikt over norske fellelser i EMD. Uskyldspresumpsjonen er artikkel 6(2).

Mer fra Nettavisen:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.