RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

- Derfor tar vi dem midt på natten

Foto: Thomas Paust (Mediehuset Nettavisen)
Sist oppdatert:

Hevder dette må til for å sikre seg mot fri flyt av terrorister.

NABI SALIH, VESTBREDDEN (Nettavisen): Barak Raz er kaptein i den israelske hæren. Han er talsmann for området Judea og Samaria, som er et begrep Israel bruker om Vestbredden.

Det er han som må svare for hvorfor israelske styrker rykker inn i de palestinske områdene og arresterer palestinere midt på natten.

- Når vi gjennomfører en arrestasjon, så drar vi inn med to eller tre jeeper. Det tar cirka en time. Dette er en effektiv måte å bekjempe terrorisme, sier kaptein Barak Raz til Nettavisen.

Kapteinen har tatt med Nettavisen på en kjøretur på Vestbredden for å gi en briefing om hærens oppdrag i området.

Raz kjenner godt til kritikken, at familier føler det er nedverdigende at israelske soldater slår inn dørene midt på natten, vekker hele familier og tar med seg en terrormistenkt og kjører av gårde.

- Styrker livskvaliteten
Men kapteinen mener det han omtaler som operasjonell tilgang, er en av de viktigste bærebjelkene for å bevare den relative stabile sikkerhetssituasjonen.

- Etter de to intifadaene ble det satt inn flere sikkerhetstiltak som skulle øke livskvaliteten for både israelerne og palestinerne. Vi tilbyr sikkerhet som gir økt livskvalitet som igjen genererer mer sikkerhet, sier kaptein Raz.

Han sier det israelske forsvaret (IDF) har tre hovedoppgaver på Vestbredden.

- Den første oppgaven er å drive med antiterrorvirksomhet. Det andre er å avverge terror på israelsk jord som blant annet kafébombinger, nattklubbombinger og bussbombinger som vi hadde for et tiår siden. Og den tredje oppgaven er håndheving av loven, opprettholde ro og orden, bidra til å styrke livskvaliteten til alle beboerne i området og være forberedt på terrorvirksomhet, samt sørge for sikkerheten til staten Israel og Israels innbyggere.

Hviler på tre søyler
Raz sier sikkerhetssituasjonen på Vestbredden og i Israel har blitt langt bedre enn det var for ti år siden. Han sier dagens sikkerhetssituasjon hviler på tre søyler.

- Den første pilaren er rutineoppdrag, sikkerhetsgjerdet (også kjent som sikkerhetsmuren red.anm.), patruljer, håndtere opptøyene og alt annet vi gjør for å ivareta sikkerheten fra dag til dag. Den andre pilaren er å forhindre terror, som at busser blir sprengt i luften. Den tredje pilaren er palestinsk egeninteresse, sier han.

Han legger til at det også er i palestinernes interesse at sikkerheten blir ivaretatt. Raz mener jobben den israelske hæren gjør på Vestbredden er fordelaktig for alle parter.

- Kan kollapse
- Hvis jeg fjerner én av pilarene, så vil sikkerhetssituasjonen, som vi har etablert i dette området, kollapse. Det vil skje raskt eller langsomt, men på en eller annen måte så vil den kollapse, sier han.

Ifølge kapteinen så ønsker ikke Israel å ha en tung, militær tilstedeværelse på Vestbredden. I løpet av den times lange kjøreturen er det ingen militære kjøretøy å spore på veiene. Det er imidlertid innslag av væpnede vakter som vokter inngangene til små israelske bosettinger i området.

Delt inn i soner
Vestbredden er som følge av tidligere avtaler inndelt i tre soner, henholdsvis A-, B- og C-områder. I A-områder har De palestinske selvstyremyndighetene ansvar for sivil og militær administrasjon. I B-områdene har palestinerne ansvar for sivil administrasjon, mens Israel har det militære ansvaret. I C-områdene har Israel ansvar for både sivil og militær administrasjon. Kort fortalt så er palestinske byer og landsbyer konsentrert i A- og B-områder.

- Vi forbeholder oss retten til å operere i A-områder. Før den andre Intifadaen, altså gjennom 1990-tallet og fram til begynnelsen av 2000-tallet, så gjorde vi ikke det. Det førte til at terrorgrupper fikk etablere seg i byer på Vestbredden, sier kapteinen.

- Sørger for stabilitet
Han mener det er viktig for oppdraget at den israelske hæren ikke blir et forstyrrende element i palestinske byer, noe som kan bidra til ytterligere uroligheter.

- Vi har kommet fram til et punkt der vi har en relativ stabil sikkerhetssituasjon. Så det er ikke noe poeng for meg å gå inn med en hel brigade eller en patrulje for å gjennomføre en operasjon. Vi kan gjøre det veldig stille og under radaren, og vi kan gjøre det midt på natten, sier han.

- En annen måte å se det på, er at denne antiterrorvirksomheten som skjer om natten, er det som sørger for den stabiliteten som vi opplever på dagtid. Men det er viktig å understreke at alle oppdrag i A-områder alltid må godkjennes først av en general.

Han legger til at slike aksjoner også kan forekomme på dagtid.

- Lette avtrykk
I fjor høst ble det detonert en bombe om bord i en buss i Tel Aviv. Folk stilte da spørsmål om antiterroroperasjonene ikke fungerte som de burde. Raz mener imidlertid at omfanget av en slik hendelse for et tiår siden, da terroristene også opererte med sprengstoff, ville vært mye verre enn det vi ser i dag.

- Vi baserer oppdraget vårt på flere prinsipper. Et viktig prinsipp handler om operasjonell tilgang. Hvilket betyr, om det er en terrorcelle som er i ferd med å etablere seg i Ramallah, så kommer vi ikke til å vente på at noen andre går inn og arresterer dem. Vi går inn selv. Men da gjør vi det på en ansvarlig måte. Vi har ingen interesse av å patruljere gatene i Ramallah og utføre omfattende operasjoner. Våre oppdrag er målrettet, og vi gjør det med lette avtrykk, hevder han.

To alternativer
- Mange reagerer på måten den israelske hæren gjennomfører disse nattlige operasjonene, så hvorfor ikke gjøre det på dagtid?

- Det finnes to alternativer. Nattetid og dagtid. Hva er ringvirkningene av å gjøre det på dagen? Hvis jeg går inn i Ramallah midt på dagen for å utføre en arrestasjon, så gjør jeg flere ting samtidig. Jeg hisser opp gaten og skaper en situasjon for potensielle opptøyer. Det andre, om det faktisk er en terrorcelle, så hvor er da overraskelsesmomentet? Jeg risikerer å havne i en skuddveksling framfor å utføre en enkel operasjon. Og nummer tre. Jeg er opptatt av å ivareta palestinernes egeninteresser, men vil da ydmyke de palestinske sikkerhetsstyrkene ved å operere på dagtid, sier han.

- Hva skjer når dere arresterer en palestiner på Vestbredden? Blir han eller hun brakt tilbake til Israel for så å bli fengslet og straffeforfulgt?

- Nei da, det blir opprettet en etterforskning, og om etterforskningen ikke fører fram, så blir de løslatt.

- Ikke et samarbeid
- Er etterforskningen et samarbeid mellom israelerne og palestinerne?

- Nei. Når det gjelder kontakten vi har med palestinere om sikkerhetsspørsmål, så kaller vi det for koordinasjon. Så du ser ikke en situasjon hvor de kommer for å vitne eller noe. Det er ikke slik det fungerer, sier han.

- Du spør om hvorfor jeg ikke utfører arrestasjoner om dagen. Vel, grunnen til det er at jeg ikke ønsker å gjøre noe som truer vår evne til å koordinere på en effektiv og riktig måte med våre motparter i den palestinske sikkerhetsstyrken.

- 3000 skyteepisoder
Sikkerhetssituasjonen på Vestbredden, samt i israelske byer, har blitt styrket betraktelig de siste årene. I 2001 ble det registrert 3000 skyteepisoder på Vestbredden, ifølge Raz. Mens i 2012 var det kun registrert 20 slike hendelser.

Raz sier vendepunktet var 27. mars i 2002 da en selvmordsbomber tilknyttet Hamas sprengte seg selv i luften på hotell i Netanya, hvor israelere feiret den jødiske høytiden Passover Seder. Selvmordsbomberen tok med seg rundt 30 israelere i døden, og over hundre mennesker ble skadet.

- Da fikk myndigheten ideen om at forsvaret skulle bedrive antiterrorvirksomhet også i A-områder, sier Raz.

Omstridt gjerde
Det israelske sikkerhetsgjerdet, også kjent som sikkerhetsmuren, var et av mange andre tiltak som ble iverksatt fra israelsk side.

- Sikkerhetsgjerdet er veldig omstridt. Og det vet jeg. Men ingen kan benekte dens effektivitet i forhold til å avverge terror. Før 2002 så hadde Israel ikke noe operasjonell tilgang. Og vi kunne ikke operere i A-områder. Før sikkerhetsgjerdet kom på plass, så hadde terroristene full operasjonell tilgang til israelske byer. Så hvis en terrorist fra Nablus ønsket å sprenge seg selv i luften i Tel Aviv, så var det ingenting som stanset ham fra å gjøre det, sier Raz.

Fri flyt av terrorister
- Så snart sikkerhetsgjerdet ble bygget, så sluttet man å se terrorangrep på israelsk jord. Men igjen, så har sikkerhetsgjerdet blitt utfordret i israelsk Høyesterett. Og noen steder er den fortsatt ikke blitt satt opp på grunn av at det fortsatt behandles i Høyesterett.

- Når alt kommer til alt, så handler dette om å sikre seg mot fri flyt av terrorister, sier han.

Raz vil ikke begi seg ut på det politiske aspektet av situasjonen, eller kommentere hvorvidt det bør være en tostatsløsning, en énstatsløsning, en bilateral løsning eller multilateral løsning på Israel-Palestina-konflikten. Kapteinen sier han jobber kun ut fra det mandatet som er vedtatt av politikerne i Knesset - som er å ivareta sikkerheten.

Palestinske opptøyer
Raz tar Nettavisen med på en høyde som har utsikt mot den palestinske landsbyen Nabi Salih. Dette er ifølge Raz et åsted for regelmessige palestinske opptøyer. Landsbyen ligger på en topp rett ovenfor en hovedvei som brukes av både israelere og palestinere.

- I Nabi Salih, som er en liten landsby, har man mye av det palestinerne kaller folkelig motstand. Grunnen til at jeg nekter å kalle det for folkelig motstand, er fordi jeg ikke forbinder det med fredelige demonstrasjoner. Når du kaster molotovcocktailer og steiner, og ruller ned brennende bildekk mot biler som kjører forbi, så er det vanskelig å bruke merkelappen fredelig demonstrasjon.

- Vanskelig å håndtere
Han sier opptøyene i Nabi Salih ofte forekommer i forbindelse med fredagsbønnen.

- Det er veldig viktig hvordan vi håndterer disse situasjonene med opptøyer, hvordan vi forsøker å berolige dem uten å opphisse dem, uten å rokke ved sikkerheten og stabiliteten, og samtidig ivareta den generelle situasjonen vi har i dag.

- Hvor ofte forekommer disse opptøyene?

- Det er steder hvor det skjer ukentlig opptøyer. I Nabi Salih så skjer det ukentlig. Og det finnes steder hvor det skjer hver dag.

Meningsløs voldsspiral
- Opptøyene er utfordrende å håndtere for våre styrker fordi det ikke er noen av dem som deltar i opptøyene som løper rundt med en pistol eller eksplosiver. Men kan en stein som går gjennom en frontrute på en bil, være dødelig? Absolutt. Det erfarte vi på den harde måten. Akkurat nå er det en baby som kjemper for livet på et sykehus etter å ha blitt truffet av en stein. Det var en hendelse som skjedde for to uker siden, sier han.

- Om vi ikke håndterer disse situasjonene på riktig måte, så kan det utvikle seg til en meningsløs voldsspiral, noe vi forsøker å forhindre.

- Er opptøyene spontane handlinger eller er de godt planlagt?

- De opptøyene som skjer her i Nabi Salih, er godt planlagt. Men så har vi også opptøyer som er spontane.

- Ville det vært farlig for meg å bevege meg opp i Nabi Salih som en journalist?

- Nei, svarer han.

- Har det vært noen dødelige hendelser her i Nabi Salih?

- Ikke i det siste. Men det har generelt vært noen dødsfall i forbindelse med disse opptøyene. Vi kan håndtere disse opptøyene på en måte som begrenser antall dødsfall og skadede personer, både blant israelske soldater og palestinske demonstranter.

Kontroll av kjøretøy
Mens kapteinen skuer utover mot landsbyen, oppdager han en militærpatrulje nede på veien som kontrollerer et kjøretøy. Han sier patruljen trolig har handlet og reagert etter å ha mottatt etterretningsinformasjon.

Han tar en telefon for å få klarhet i situasjonen, men får til svar at han blir oppringt senere.

- De vil ikke fortelle meg hva som skjer fordi de vet at jeg snakker med journalister, sier han humoristisk.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere