- Det er ikke så j... vanskelig

Stortingsrepresentanten ble forbannet da Nettavisen fortalte om den byråkratiske mølla som stopper tollernes blålyssak.

04.05.11 15:09

- De bruker forferdelig lang tid på denne saken og kaster bort mye tid og ressurser. De kjenner bakgrunnen for dette ønsket fra Tollvesenet, og de trenger ikke engang å fremme et forslag for Stortinget. Det er bare en forskriftsendring som må gjøres. Det er tragisk at det tar så lang tid når vi vet at Tollvesenet har et stort behov for dette, sier stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (Frp) til Nettavisen.

I februar i år la Frp fram et privat lovforslag i Stortinget, et såkalt Dokument 8-forslag, om bedre metoder for toll- og politietaten i arbeidet mot ulovlig innvandring og annen kriminalitet. Saken ble avvist i Justiskomiteen 3. mai.

Landeveisrøvere
I forslaget (les det her) foreslo Frp blant annet å uniformere tollvesenets biler med blålys.

Blålys og muligheten til å kjøre utrykning er et ønske som norske tollere har hatt i mange år. I dag blir tollerne tatt for å være landeveisrøvere når de skal forsøke å stoppe bilister for kontroll ved norske grenseoverganger. Årsaken er deres primitive varslingsmidler. I tillegg tvinges tollerne til å bryte trafikkreglene hvis de skal forfølge smuglere slik at de ikke forsvinner inn i Norge før politiet har klart å rykke ut og stoppe dem.

Les egen sak: - De tror vi er landeveisrøvere
Les også: Stikker du av, kan de ikke følge etter deg

- Ikke vanskelig
Når Nettavisen forteller at et slikt ønske hadde kommet fra Tollvesenet for mange år siden, og at saken har vært til behandling i byråkratiet i flere år, blir han forbannet. Til Nettavisen forklarte avdelingsdirektør Eivind Kloster-Jensen Toll- og avgiftsdirektoratet at saken hadde blitt utredet i tre år og at direktoratet har trengt den tiden. Samtidig mer enn antydet statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet at dette var en komplisert sak som også departementet vil bruke lang tid på når de en dag får saken fra direktoratet.

- Det er ikke så j... vanskelig, men det forundrer meg ikke. Det er klart at når det sitter noen i departementet og direktoratet og lager saken mer komplisert enn den er, ja da blir det komplisert, sier Frps Johansen.

Mer makt til tollerne
Han forteller at Frp kom med sitt lovforslag etter mange og lange samtaler med tollere om deres arbeidssituasjon. Frp ønsker at regjeringen skal utrede muligheten for å gi Tollvesenet hjemmel til:

  • Å bruke foto, fingeravtrykk og eventuelt DNA i forbindelse med kontroll ved mistanke om illegal innvandring; Gi Tollvesenet direkte tilgang til relevante elektroniske dataregister i grensekontrollen.
  • Gi Tollvesenet utvidet hjemmel til å ilegge forenklet forelegg for å effektivisere saksgangen og frigjøre ressurser for politiet.
  • Innføre scannere for kroppskontroll ved grensepasseringssteder, for bruk ved mistanke om smugling; Innføre pass-/id-scannere ved alle internasjonale lufthavner etter modell av Gardermoen.
  • Innføre kamerakontroll ved ubemannede grenseoverganger.
  • Foreta nødvendige forskriftsendringer slik at Tollvesenet kan benytte blålys under utrykning samt stoppe kontrollobjekter.

Skjønner ikke motargumentene
- Det er en del motstand mot dette fordi... nei, egentlig vet jeg ikke hvorfor det er motstand mot det, sier Johansen. Saken er at Politidirektoratet har vært skeptiske mot å uniformere tollbilene. Årsaken er at de som stikker av fra tollkontroller kan være farlige kriminelle som uansett må stoppes av politiet, og at en uniformert tollbil uansett ikke kan gjøre jobben. Dette kom fram av daværende finansminister Kristin Halvorsens uttalelse om uniformering av tollbiler i 2006.

- Men tollvesenet ønsker jo ikke å gjøre dette politiarbeidet. Farlige kriminelle skal politiet ta seg av. De ønsker bare verktøy som må til for å utføre jobben, sier han.

- Dette er en farse
Leder John Søberg i Øst-Norge tollerforening blir også oppgitt over svarene som Toll- og avgiftsdirektoratet og Finansdepartementet gir til Nettavisen.

Les: Han satt på blålyset i tre år

- Dette er i ferd me då blir en farse. Saken er gjennomutredet, gjennomdebatert og gjennomrapportert. Den har versert i en årrekke og det skjer ingenting, sier han.

- Skjønner du argumentet med at utrykningsmulighet likevel ikke gir Tollvesenet muligheter til å stoppe farlige kriminelle?

- Vi håndterer farlige kriminelle hver dag. Om vi stopper dem på grønn sone eller om vi stopper dem fra en bil er knekkende likegyldig. Tollvesenet gjør store narkotikabeslag hver eneste dag. Å omgås yrkeskriminelle er vår rolle, sier Søberg og legger til.

- Det betyr ikke at vi ønsker å drive utlegg av spikermatter og arrestasjoner av kriminelle. Vi skal heller ikke bevæpne oss eller drive slik politivirksomhet. Det er slik at 99 prosent av bilistene vil stoppe hvis de ser blålys bak seg. Den siste prosenten må vi ha muligheten til å forfølge for å ha kontroll på dem og sørge for at de ikke gjemmer narkotika før politiet ankommer, sier Søberg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.