- Det er så ille at det er bra

Foto: FRANCOIS GUILLOT (Afp)

Mener funnene i klimarapporten vil overbevise land til å stramme inn på utslippene.

26.09.13 15:31

Fredag legger FNs klimapanel (IPCC) fram sin nye hovedrapport i Stockholm.

Rapporten vil inneholde såpass «overbevisende bevis om at global oppvarming er menneskeskapt», at regjeringer verden over vil reagere ved «å vedta rettslige, bindende mål om å redusere sine klimautslipp».

Det spår den britiske sir Nicholas Stern. Han er forfatteren av en anerkjent rapport som gjennomgår kostnadene tilknyttet klimaendringer, den såkalte «Stern Review on the Economics of Climate Change».

Stern har ikke selv arbeidet med den kommende klimarapporten til IPCC, men blitt briefet av hovedforskere som har vært involvert i prosessen med å utarbeide den.

- 95 prosent sikkerhet
Klimarapporten, som offentliggjøres fredag, vil ifølge Stern slå fast med 95 prosent sikkerhet at klimagassutslipp er hovedårsaken til global oppvarming.

- I kjølvannet av offentliggjøringen til IPCC-rapporten, så vil jeg anta at flere land vil følge eksempelet satt av Storbritannia, og innføre lover hjemme for å skape de nødvendige forpliktelsene til å redusere utslipp, i henhold til målene om å unngå en global temperaturøkning på mer enn to celsiusgrader, sier Stern til The Independent.

Han henviser til den britiske klimaloven fra 2008 med rettslig, bindene mål om å redusere sine utslipp med 80 prosent innen 2050.

- Mange land, inkludert de største utslippslandene, styrker handlingsviljen til å bekjempe klimaendringer, og venter ikke på en internasjonal avtale. Ikke nok med at de erkjenner de store risikoene ved uhåndterlige klimaendringer, men de ser også de store økonomiske mulighetene som presenterer seg ved overgangen til en karbohydratfattig vekst og utvikling, sier Stern.

Stern tror også at disse handlingene igjen vil føre i retning av en internasjonal avtale.

- Større risiko
Stern legger også til at klimarisikoen er desto større enn det som framkommer i rapporten. Det begrunner han med at konsekvensene av blant annet metangassutslipp, metangass som frigjøres når permafrosten varmes opp, ikke er tatt med i rapportens klimamodeller. Det skyldes at forskerne ennå ikke har god nok forståelse av disse prosessene, ifølge Stern.

Fakta om klimapanelets nye hovedrapport

* Første del av den nye hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC) legges fram i Stockholm fredag

* IPCC produserer ikke egen forskning, men gjennomgår og sammenfatter den nyeste klimaforskningen.

* En global temperaturøkning på mer enn 2 grader dette hundreåret er lite sannsynlig, ifølge et utkast til første delrapport som er lekket til flere medier.

* Konsekvensene av selv en 2 graders oppvarming kan imidlertid bli verre enn tidligere antatt.

* Ifølge utkastet er det så godt som sikkert (95 prosent sannsynlig) at mesteparten av den globale oppvarmingen de siste tiårene skyldes menneskeskapte utslipp av klimagasser.

* To delrapporter om virkninger av og tiltak mot klimaendringer legges fram av IPCC neste år. Hele materialet sammenfattes i en synteserapport som blir utgitt i løpet av 2014.

(Kilder: IPCC, Aftenposten, Reuters) (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.