*Nettavisen* Nyheter.

- Det går på kvinneidentiteten løs

Foto: (Foto: Kreftforeningen)

Anne-Lise Ryel i Kreftforeningen mener kvinner ikke skal vente lenger enn ett år fra de mister brystet til de kan få rekonstruert det.

20.02.12 17:20

(SIDE2): Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne-Lise Ryel sitter i en spesialgruppe om tema og har gitt politikere informasjon om hvorfor det er så viktig å gi kvinner muligheten til å få rekonstruert brystet etter at det er blitt fjernet. Ikke fem til seks år etterpå, men maksimum ett år etter.

- Det er traumatisk nok å få en kreftdiagnose og gjennomgå kreftbehandling, prøve å bygge seg opp igjen etterpå og gå videre. Hvis man i tillegg må se seg selv i speilet hver dag og se det tydelige tegnet på at man er kreftpasient er det skammelig. Det går på kvinneidentiteten løs for mange, sier Ryel til Side2.

- Svikter kvinnene
Hun påpeker dog at en rekonstruksjon selvsagt kun er for dem som ønsker det og at ikke alle ønsker det.

Slik det er nå kan kvinner risikere å vente opp mot fem til seks år på å få et nytt bryst.

Torsdag ble det vedtatt at Stortingets helse- og omsorgskomité ikke vil støtte Frp i deres forslag om å sette en tidsfrist på når kvinner skal ha rett til rekonstruksjon av brystet, på maks ett år. Høyre og KrF stiller seg også bak forslaget.

- Regjeringen svikter kvinnene. Jeg hadde så inderlig håpet at dette forslaget fikk flertall, sier helsepolitisk talskvinne for Frp, Kari Kjønaas Kjos i en pressemelding.

LES SAKEN: Skammelig og kvinnefiendtlig

Forslaget skal opp i Stortinget 1. mars.

- For få kirurger
Ryel mener allikevel at slaget ikke er tapt og at saken har flere problemstillinger man må ta hensyn til.

- Slik det er nå blir fjerning av brystet og rekonstruksjon av brystet sett på som to separate behandlinger og der ligger mye av årsaken til at det tar alt for lang tid. Dessuten er kapasiteten for dårlig, det er for få kirurger og her bør man bruke private sykehus som har kapasitet, mens det offentlige bygger opp en tjeneste, mener Ryel.

I Instillingen som ligger på stortinget.no kan man lese at bruk av private sykehus kan være en løsning.

«Sykehusene må uansett vurdere den enkelte pasients situasjon når behandlingsforløpet skal planlegges. Men jeg vil understreke at når brystrekonstruksjon skal planlegges som en del av behandlingen så betyr det også at kapasiteten skal styrkes og at ventetidene skal gå ned. Når det gjelder de regionale helseforetakenes bruk av private aktører på dette området, er det ikke lagt noen begrensninger på det fra min side.» heter det i brevet fra helse- og omsorgsdepartementet v/statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen .

- Slik jeg leser innstillingen fra Helse- og omsorgsdepartementet foreligger det ikke noen politiske hinder for at det enkelte helseforetak kan kjøpe disse tjenestene fra private sykehus. Dette gjøres jo i stor grad hva gjelder andre helsetjenester, mener Ryel.

Les om to kvinner som lever med brystkreft:

- Jeg vil så gjerne leve

- Det var verst å miste håret

Uakseptabel ventetid
- Alle i komiteen mener ventetiden slik den er nå er fullstendig uakseptabel og Kreftforeningen mener ett års ventetid fra du får tatt bort brystet bør være den absolutte maksgrensen. det mener også KrF, Høyre og Fremskrittspartiet. Blant de andre partiene er det noe uenighet, men vi oppfatter ikke dette som et nederlag og stiller vår lit tilkomiteen av spesialister som nå er nedsatt for å drøfte dette.

Den medisinske fagkomiteen som skal gi et mer utførlig svar på dette den 01. mars.

Kreftforeningen er aktivt med i debatten og de mener det er totalt uakseptabelt at man må vente noe lenger enn hva som er medisinsk forsvarlig.

- Man kan rett og slett ikke la en masse damer vente på bryst i flere år. - Nå blir det viktig å presse de enkelte helseforetakene på dette, sier Ryel.

Slik ser forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ut.

Forslag 1
Stortinget ber regjeringen sikre at brystrekonstruksjon etter brystkreft kommer inn under prioritert helsehjelp, i henhold til pasientrettighetsloven. Maksimal ventetid, etter en medisinsk vurdering, må ikke overskride ett år etter at brystet/brystene er fjernet.

Forslag 2
Stortinget ber regjeringen sørge for at det inngås nødvendige avtaler med private klinikker om brystrekonstruksjon etter brystkreft for å få redusert ventetiden og ventelistene, og ber om at det redegjøres for tiltakene i revidert nasjonalbudsjett for 2012.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, merker seg svaret fra statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen at det fra regjeringens side ikke legges noen begrensninger på bruk av private aktører, og at dette er opp til det enkelte helseforetak. Flertallet mener at private aktører må brukes der tilbud om rekonstruksjon ikke kan gis innen rimelig tid.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.