- Dette er kun et mindre prosjekt...

Foto: (Scanpix/Vegdirektoratet)

Derfor ble ikke samferdselsministeren varslet.

30.06.11 13:54

Statsråd Magnhild Meltvedt Kleppa (Sp) har øverste ansvar for kaoset i sommertrafikken.

Mandag ble Oslo S stengt i seks uker, nøyaktig samme tid som hovedveien nordover, E6, får et ansiktsløft som skal være ferdig 21. august.

Jernbaneverket og Statens vegvesen skylder på hverandre, mens statsråden i et hastemøte tirsdag bedyret at hun vil følge etatene, som hun har det hele og full ansvaret for, tettere opp.

Selv nektet hun onsdag å svare på Nettavisens spørsmål om hvorvidt/når hun ble kjent med oppstarten for de to prosjektene.

Les også: Kleppa nekter å svare

- Vedtatt høsten 2009
Nettavisen tok derfor kontakt med Statens vegvesen for å få brakt informasjonsflyten på det rene.

- Når ble dette prosjektet vedtatt?

- Dette utbedringsprosjektet er omtalt i vegvesenets handlingsprogram for 2010-13 og ble vedtatt høsten 2009, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje hos Vegdirektoratet til Nettavisen.

I programmet står det nærmere omtalt under «mindre utbedringer».

- Der står det forklart at arbeidet vil pågå i 2011 og 2012. Handlingsprogrammet ble sendt ut på bred høring til en rekke aktører, blant annet landets fylkeskommuner, forklarer Vinje videre.

- Dato valgt lokalt
- Når ble datoen for oppstart bestemt og eventuelt kommunisert videre?

- Tidspunktet for den praktiske byggestarten er lokalt valgt av vegvesenets avdeling i Oslo. Fordi det betyr innsnevring i trafikken, er tidspunktet valgt til skoleferien. Trafikken er da minst, og konsekvensene for trafikantene blir derfor minst merkbar, sier Vinje.

- Er departementet og statsråden informert om tidspunktet?

- Vegvesenets handlingsprogram, hvor dette er et av mange tiltak, er godt kjent, også for Samferdselsdepartementet. Stubbemyrbrua-arbeidet er et av mange mindre utbedringsprosjekt som er oppramset i programmet. Utover arbeidet med det årlige statsbudsjettet, rapporterer ikke vegvesenet til departementet spesielt om slike mindre prosjekt.

Statsbudsjettet
- Prosjektet fikk vi penger til via statsbudsjettet i år, legger han til.

Vinje understreker at vegvesenet normalt sett ikke melder spesielt fra om denne type «mindre utbedringsprosjekt».

- Hva vil du si til at starttidspunktet er nøyaktig det samme som stengningen av Oslo S?

- Det har jeg ingen kommentar til. Vårt ønske var å gjennomføre prosjektet så raskt og effektivt som mulig. Det gjør vi ved å gjøre arbeidet når trafikken er minst, avslutter Vinje.

- Heftig utfartshelg
Vinje konstaterer en positiv utvikling etter en trå start mandag:

- Vi registrerer at etter en svært vanskelig mandag er trafikkavviklingen i området nå på et mer naturlig nivå. Tirsdag gikk trafikken gjennom området greit med tilnærmet normale rushtidsforsinkelser. Avviklingen onsdag ble igjen vanskelig etter at en bil havarerte med et mistet hjul i en av kjørebanene og stengte dette i over en time.

Men ferieutfarten fredag er han spent på:

- Vi er spente på hvordan trafikken vil bli på førstkommende fredag da denne første julihelga tradisjonelt er en heftig utfartshelg.

- Framover forventer vi tilnærmet normal trafikkavviklingen i området. Selv med redusert kapasitet på stedet, vil trafikkmengden gå så mye ned at totalbildet vil bli normaltrafikk.

Hva gjør statsråden?
Frps Arne Sortevik sendte onsdag samferdselsministeren et nytt skriftlig spørsmål:

«Kaoset i trafikken i forbindelse med planlagt stenging av Oslo S for nødvendig oppgradering har ikke bare avdekket manglende politisk styring fra samferdselsminister og samferdselsdepartement. Kaoset har også avdekket at de to viktige transportetatene Vegdirektorat og Jernbaneverk ikke har forstått behovet for samhandling. Hva vil statsråden gjøre for å forbedre politisk oppfølgning fra samferdselsdepartementet av hhv Vegdirektoratet og Jernbaneverket for å sikre bedre samhandling for å dekke transportbehovene?»

Les også: - Hva er planen, Kleppa?

Fakta
Arbeidene ved Stubberudmyra bru på E6 ved Furuset vil pågå fram til 21. august. Det meste tyder på at det vil være køer forbi stedet i hele anleggsperioden, opplyser Statens vegvesen på sine hjemmesider.

«Rehabiliteringen av brua har vært planlagt i lang tid, og er et helt nødvendig trafikksikkerhetstiltak. Anleggsperioden er delt i to, med avrunding neste sommer,» heter det videre.

Arbeidene er lagt til denne tiden av året fordi det er nå det er minst trafikk på strekningen.

Det er rimelig å anta at trafikken vil gli bedre i neste uke når fellesferien begynner. Trafikanter som ferdes på strekningen må uansett beregne god tid.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.