Gå til sidens hovedinnhold

- Dette er utrolig dumt og helt latterlig

Elever var klare til å studere realfag, men så trakk fylkeskommunen plutselig tilbudet.

NORDKAPP (Finnmarken): Seks VG1-elever ved Nordkapp VGS avdeling Båtsfjord søkte realfag til neste år. De gledet seg til å studere fysikk og kjemi på hjemstedet, slik politikerne hadde lovet dem mulighet til.

Onsdag ble elevene informert om at skolen deres likevel ikke vil tilby realfag. De berørte ungdommene reagerer kraftig.

- Dette er utrolig dumt og helt latterlig av Fylkeskommunen, sier tillitsvalgt Hanna Bakke-Jensen (16 år) til Finnmarken.

Stort kutt
Vlad Eremin er også kraftig irritert. Han vil studere medisin på universitetet, og må derfor ta fysikk neste semester.

- Dette er helt elendig gjort. 15 dager etter at vi hadde søkt realfag som førstevalg, får vi beskjed om at det likevel ikke blir satt opp her. Jeg føler vi er lurt, sier Eremin.

Nå forbereder han seg på å flytte for å få fagene han trenger. Hadde klassen fått tidligere beskjed, kunne Eremin begynt husjakten før. Nå er han bekymret for sin egen bosituasjon.

Realfagene skulle vært gitt gjennom Båtsfjordprosjektet, et fylkeskommunalt tilbud etter Losa-modellen. Prosjektet skal sikre et godt utdanningstilbud på små steder. Tidligere har fylkeskommunen gitt over 2,9 millioner kroner i årlig støtte til prosjektet. Fra og med 2013 er det bare budsjettert med en million i året.

Håpløst
Hanne Bakke-Jensen er ikke fornøyd med fylkeskommunens håndtering av saken.

- Politikerne hadde lovet oss realfag på VG2 og VG3. Jeg skjønner at de må kutte, men da må elevene få tidlig beskjed. Vi er dårlig behandlet, sier hun oppgitt.

De berørte elevene må nå søke på nytt. Bakke-Jensen mener tilbudet i Båtsfjord blir tydelig svekket av nedskjæringene.

- Dette går ut over kompetansen stedet kan tilby. Alle elevene synes dette er utrolig trist, fortsetter 16-åringen.

Elevenes veileder Bjørn Arne Jensen er også skuffet.

- Dette er helt håpløst for både elever og foreldre. Vi som jobber ved skolen, sitter her som noen spørsmålstegn. Dette kommer også til å berøre lærerne som har undervist i realfag, sier han.

Båtsfjordprosjektet var ment som et prøveprosjekt, og skulle vært avsluttet våren 2011. Fylkestinget ønsket å videreføre prosjektet et ekstra år, men med mindre budsjett. Reduksjonen gjelder Båtsfjordprosjektet, ikke resten av Losa.

Les flere saker i Finnmarken her.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget