*Nettavisen* Nyheter.

- Dette er vedlikehold

Oddvar Røysi Foto: Fylkesmannen/Frode Johansen (Ringerikes Blad)

«Vedlikeholdsarbeidet» til Oddvar Røysi er politianmeldt. Fylkesmannen mener at steinfyllingen er et alvorlig naturinngrep.

09.09.10 11:28

Fylkesmannen i Buskerud har politianmeldt grunneier Oddvar Røysi for å ha laget steinfyllingen i Randselva ved Hønefoss, skriver Ringerikes Blad.

- Dette er ett av de mer alvorlige inngrepene vi har sett. Vi mener tiltaket er søknadspliktig, men verken vi, Ringerike kommune eller NVE har mottatt noen søknad. Nå ønsker vi en politibehandling av saken så får vi avvente hva politiet kommer fram til, sier Øivind Holm, avdelingsdirektør for miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud.

- Jeg tar det meget ille opp at de har gått til politianmeldelse og har blitt utsatt for den største dumskap fra Fylkesmannen og Ringerike kommune, sier grunneier Oddvar Røysi som nå vil avvente politiets behandling av saken.

Fylkesmannen krever at steinfyllingen eller moloen fjernes, at området tilbakeføres til den stand det var i før tiltaket ble gjennomført og at det skjer en gjenoppretting av elvebiotopen.

Gammel molo
Røysi selv er sterkt uenig i grunnlaget for anmeldelsen.

- Det har vært en molo der i flere generasjoner bestående av tre og stein. I sin tid ødela Forsvaret denne moloen fordi de kjørte tunge kjøretøy på den. Det jeg har gjort har vært å foreta helt nødvendig og vanlig vedlikehold, sier Røysi.

- Lovverket for tiltak i strandsonen er veldig strengt. Hvorfor søkte du ikke før du gjorde dette tiltaket?

- Det anså jeg ikke for å være nødvendig, sier han.

- Dersom jeg ikke hadde gjort dette vedlikeholdet ville elva ha gravd seg gjennom og skapt et nytt elveleie. Det ville fått svært alvorlige konsekvenser. Jeg synes det er langt viktigere å ta vare på elva enn å sende søknader.

Viktig gyteområde
Etter Fylkesmannens oppfatning er steinfyllingen et klart brudd på Forskrift om fysiske tiltak i Lov om laks og innlandsfisk. Det er også brudd på bestemmelsene i Plan- og bygningsloven og Vannressursloven.

Fylkesmannen viser til at Randselva er et viktig oppvekst- og gyteområde og at det er elvemusling i elva blant annet i området ved Hvalsmoen. Det er en truet art som er fredet og gravingen antas å ha skjedd i et område som kan huse elvemusling. Dessuten er Fylkesmannen bekymret for at steinfyllingen avskjærer vanngjennomstrømmingen i sideløpet til Randselva og at det endrer denne biotopens funksjon i forhold til vannlevende organismer vesentlig. Derfor anser de fyllingen for å være meget negativ for det generelle vannmiljøet i denne delen av Randselva.

Les hele artikkelen i Ringerikes Blad
Les hele tilsvaret til Oddvar Røysi i Ringerikes Blad
Les flere artikler i Ringerikes Blad.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag