Gå til sidens hovedinnhold

- En liten ting til, drikker du for mye?

Dette er spørsmålet norske sjefer burde ha stilt.

Det finnes svært få tall som forteller hvilke konsekvenser alkohol og rusbruk har for bedrifter i Norge.

Hvor mye av sykefraværet, og da særlig korttidsfraværet som skyldes alkohol og rusbruk, er uklart. Det har blitt anslått at norske bedrifter årlig taper ca. 12 milliarder kroner på ansattes alkoholbruk.

Direktør Kjetil Frøyland ved Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighets-problematikk (AKAN) mener det er et behov for bedre og nye tall for å forstå omfanget på kostnadene som følge av alkohol og rusbruk i arbeidslivet, og hvor mye fravær som faktisk skyldes dette.

- Det finnes ikke god nok forskning på dette området. Vi trenger bedre tall for å være oppdatert, og i dag finnes ingen presise kunnskaper om dette. Her har forskningsmiljøet en jobb å gjøre, sier han til Nettavisen.

Han peker på at alkoholforbruket har økt jevnt siden 80-tallet, og at ny forskning viser at vi drikker mer for hver generasjon.

- Det er viktig å vite hva konsekvensene for arbeidslivet er, både på godt og vondt. Det er ikke tvil om at alkohol også er en miljøskapende faktor i arbeidslivet, men vi må også vite hva kostnadene rundt dette er.

Har man spurt om rusbruk, så har man i alle fall gjort jobben fra starten av

Bør sjekke
Personlige rusvaner er et vanskelig tema å ta opp, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Direktør for Adecco Select, Guri Larsen mener norske arbeidsgivere ikke er flinke nok til å ta opp slike forhold i en ansettelsesprosess.

- Har man spurt om rusbruk, så har man i alle fall gjort jobben fra starten av - uavhengig om kandidaten svarer ærlig eller ikke. Ansettelser er kostbart, så det er naturlig at man bør sjekke kandidaten så grundig som mulig før man ansetter vedkommende, sier hun.

Ubehagelig tema
Advokat og partner Henning M. Heitmann i Brækhus Dege Advokatfirma tror mange arbeidsgivere vet for lite om omfanget av rus og alkoholproblemer i arbeidslivet, og at det derfor ikke tas så alvorlig i en rekrutteringsprosess.

- Arbeidsgivere antar at de fleste har et «normalt» forhold til alkohol. Men, hva som subjektivt oppfattes som «normalt» er gjerne veldig forskjellig. Temaet er ubehagelig for begge parter, og kan være vanskelig å begi seg inn på av flere grunner, sier Heitmann. Det kan gi uønskede utfordringer etter tiltredelsen.

Kjetil Frøyland hos AKAN mener det å stille spørsmål rundt temaet er hensiktsmessig.

- En av utfordringene er å bryte dette litt tabubelagte området, og slike spørsmål kan være med på normalisere det, sier han.

Han er usikker på hvor forebyggende det er for den enkelte bedrift, men påpeker viktigheten med at en bedrift tydeliggjør hva slags ruspolicy bedriften har.

Problemområdet er nok større en de fleste er klar over

Spør ikke
Ansvarlig for rekrutteringsprosessen i Hydro, Rolf Nordgren sier at spørsmålet rundt rusvaner og helse ikke blir stilt på jobbintervjuet. Heller ikke spørsmål rundt sykefravær.

- Vi er derimot veldig klare på hva vi forventer av ansatte og vi er veldig tydelig på å få fram hvilke retningslinjer vi har knyttet til jobbene. Hvis vi ikke er tydelige her, er det vanskeligere å konfrontere kandidaten i ettertid hvis det skulle oppstå problemer, sier han.

Han påpeker at de har svært strenge prosedyrer rundt rusbruk, men utelukker ikke at det kan være store mørketall.

Mer fra Nettavisen Jobb:

Slik blir du overvåket

De beste og verste jobbsøknadene

Ble avisene lurt trill rundt?

- Problemområdet er nok større en de fleste er klar over. Vi har ikke oversikt over hvor stort problemet er, men det er naivt å tro at ikke vi har problemer med dette, på tilsvarende måte som i samfunnet for øvrig. Er det mangelfullt forsket på, vil det være i vår interesse å få mer klarhet i problematikken, sier han.

Personalsjef i Nortura, Karl Reite sier til Nettavisen at de stiller spørsmål om helse, men ikke direkte mot rus. Han mener at spørsmålet rundt helse også fanger opp eventuelle alkohol og rusforhold.

- Viser det seg i ettertid at vedkommende har et alkohol- eller rusproblem, har man jo unndratt seg å svare ærlig på jobbintervjuet, noe som er et tillitsbrudd, sier han.

Reklame

NÅ: Milrab har oppdatert salget med sportsklokker og Oakley