*Nettavisen* Nyheter.

- En umenneskelig rødgrønn regjering

Foto: Jo Michael (Scanpix)

Venstres nestleder Helge Solum Larsen reagerer med avsky og sinne på arrestasjonen av Marie Amelie.

13.01.11 11:21

- Dette er resultatet av asylpraksisen til en umenneskelig rødgrønn regjering som jeg ikke kan fatte at SV lenger ønsker å være en del av, sier første nestleder i Venstre Helge Solum Larsen i en pressemelding.

Pressemeldingen fra Venstre gjengis i sin helhet her:

Amelie var på Stortinget i slutten av november og fortalte sin historie da de papirløses situasjon ble belyst i en høring Solum larsen var med å ta initativ til.

- Det var umulig å ikke bli berørt når Amelie snakket om drømmen om å få leve et normalt liv og betale skatt. Amelie er et symbol for den umennskelige politikken som føres.

- Papirløse er i dag i stor grad rettsløse. Deres rettigheter må avklares og styrkes. Det har Venstre foreslått og det kunne regjeringen ha gjort noe med. I stedet ser vi at regjeringen bruker kreftene helt feil ting når den i stedet lar politiet slå ned på mennesker som Amelie, sier Solum Larsen.

- Svært mange europesiske land har ordninger for mennesker i denne situasjonen, mens Norge pratiserer en kynisk politikk. Marie Amelie kom til Norge som barn. Barn velger ikke sin egen skjebne.Det er viktig å gjennomgå praksis når det gjelder omgjøring av avslag på opphold på humanitært grunnlag og det bør spesifiseres i lovteksten at utlendingers botid i riket kan være et relevant hensyn i vurderingen av opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket.

Venstre er glad for at det etter forskriftsendringen som trådte i kraft 1. juni 2007 er mulig å gi oppholdstillatelse for personer som ikke har utsikter til retur. I de tilfellene der en papirløs er ureturnerbar, finnes det i dag hjemmel for å gi oppholdstillatelse (utlendingsloven § 38, jf utlendingsforskriften § 8-7).

Venstre er konstaterer at vilkårene for opphold etter denne forskriften er for strenge og at hjemmelen derfor ikke benyttes i praksis.

- Venstre vil derfor lempe på muligheten for å gi opphold når personen viser seg å være ureturnerbar. Dette må gjøres gjennom en regularisering( gjøre en person ordinær) der personen kan få opphold etter fem år når det ikke er tvil om identitet og det ikke i mellomtiden er framkommet annet grunnlag for utvisning, sier Solum Larsen.

Barnas rettigheter må bedres

- Venstre er særlig bekymret over alle barna som lever ulovlig i Norge. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn under vurderingen av opphold på humanitært grunnlag. Dette o må også gjelde de barna som har oppholdt seg i riket uten gyldig oppholdstillatelse og som søker om omgjøring på humanitært grunnlag. Hensynet til barnets beste i flere saker er så tungtveiende at det ikke kan være adgang til å legge avgjørende vekt på såkalte innvandringsregulerende hensyn. Stortinget har allerede uttrykt ønske om dette og Venstre er bekymret for om dette følges opp i praksis.

Bedre helsehjelp for papirløse

Papirløse har i dag få rettigheter. Manglende rett til helsehjelp utover akutthjelp kan føre til alvorlige konsekvenser for den enkeltes helse og er heller ikke akseptabelt for fellesskapet forøvrig. På samme tid ser vi at dagens uklarheter skaper stort press på ansatte i helsevesenet og frivillige organisasjoner som møter denne utfordringen i det daglige.Venstre mener papirløse må ha tilgang til nødvendig helsehjelp og at det gis mulighet til å henvise disse pasientene videre til somatisk behandling og DPS-tilbud.

Venstre vil:

- at det gjennomføres en menneskerettslig analyse av situasjonen for papirløse i Norge.

- at lovverket sikrer en regularisering av opphold for barn.

- endre utlendingsloven slik at det klart fremgår av lovteksten at et avslag på en søknad må være forsvarlig i et barnerettslig perspektiv

- vurdere ulike former for permanent regularisering av lengeboende i Norge ut fra en vurdering av ulike modeller i europeiske land.

- at praksis for omgjøringsadgang gjennomgås for å se om nye fakta blir tatt hensyn til i tilstrekkelig grad.

- at de som oppholder seg i landet uten legal status, skal få rett til helsehjelp utover akutthjelp når dette er nødvendig for å unngå alvorlige konsekvenser for personen selv eller andre.

- gi en ny instruks til landets NAV-kontorer slik at anmodninger om nødhjelp i henhold til lov om sosialtjenester behandles på en human måte.

- gjenta at det må bli enklere å søke om arbeidstillatelse i Norge, og vil gi asylsøkere en rett til å arbeide selv om identiteten kan være uavklart.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.