*Nettavisen* Nyheter.

- Et overgrep er et overgrep, uansett om gjerningspersonen er mann eller kvinne

Bistandsadvokat:

Advokat Sjak R. Haaheim mener det er viktig at menn som er utsatt for overgrep ikke blir marginalisert. Han har jobbet som bistandsadvokat i en årrekke. Foto: Alessandra Langum

- Det er viktig for meg å få sagt at dette ikke må bli en kjønnskamp, men vi kan ikke bagatellisere at menn også er ofre for voldtekt, sier Sjak R. Haaheim.

18.04.19 18:24

Nettavisen har omtalt en dom der en kvinne i Helgeland ble frikjent i retten, tiltalt for voldtekt av en mann natt til 29. april i fjor.

Senere samme dag beklaget kvinnen direkte til den fornærmede mannen for at hun hadde hatt seksuell omgang med ham mens han sov. Men hun beskrev også den seksuelle handlingen i en SMS til en venninne kort tid etter at hun hadde beklaget til den fornærmede.

I meldingen til venninnen skrev hun:

«Vi hadde sex på sofaen også søvna han av. Å eg va jo ikke ferdig så eg sugd han å pult han mens han søv».

Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld, og ble frikjent i november i fjor fordi retten ikke kunne utelukke at den seksuelle omgangen var innledet før mannen hadde sovnet.

Bakgrunn: Sendte SMS til venninne: - Jeg var jo ikke ferdig. Så jeg sugde og pulte ham mens han sov

Klikk på bildet for å forstørre.

En frikjent kvinne, i en sak Nettavisen har omtalt, innrømmet å ha hatt sex med en sovende mann. SMS-korrespondanse mellom den nå frikjente kvinnen (grønn) og den fornærmede mannen (blå), senere samme dag som den seksuelle handlingen skjedde. Meldingene ble lagt frem da saken gikk for retten.  Foto: Skjermdump

- Overgrep er overgrep

- Både når det gjelder kvinner og menn, er skam og skyldfølelse det jeg ser. Ofte sitter de straffbare handlingene veldig dypt. Som bistandsadvokat må jeg bruke lang tid på å komme i tillitsposisjon som gjør at de kan fortelle åpent om det de har opplevd. Dette gjelder for begge kjønn, sier advokat Sjak R. Haaheim til Nettavisen.

Han understreker at han ikke kjenner til saken fra Helgeland, og uttaler seg på generelt grunnlag, og overordnet om overgrepsproblematikken.

Haaheim har jobbet med overgrepssaker i til sammen 20 år. De ti siste årene har han jobbet som bistandsadvokat, og er medlem av Advokatforeningens utvalg for bistandsadvokater.

- Er det forskjeller på hvordan overgrepsutsatte menn og kvinner reagerer?

- Det er faktisk mange fellestrekk på voldtektsutsatte menn og kvinner. Skam er et stikkord her, og frykten for ikke å bli trodd er ofte et moment. Det viktigste for meg er at loven er lik for begge kjønn, og ivaretar de som er rammet, uansett hvem.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi hører gjerne fra deg om problematikk knyttet til voldtekt. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Selv om menn er i klart mindretall som fornærmet i overgrepssaker, er han klar på at de som blir utsatt ikke må bli oversett.

- Dette er ekstra tabubelagt for menn. Kjønnsrollemønsteret tilsier at menn ikke skal bli utsatt for overgrep. Å være mann og bli voldtatt har et spesielt stigma over seg.

- Dermed havner menn i en marginalisert gruppe som er lett å overse. Menn blir rett og slett en minoritet. Og jeg er opptatt av å kjempe for at menn ikke skal bli diskriminert, selv om de i gruppen av voldtektsutsatte blir en minoritetsgruppe.

Klikk på bildet for å forstørre.

SMS-korrespondanse mellom den nå frikjente kvinnen (grønn) og den fornærmede mannen (blå), senere samme dag som den seksuelle handlingen skjedde. Meldingene ble lagt frem da saken gikk for retten. Foto: Skjermdump

Haaheim er forberedt på at det kan komme reaksjoner på hans uttalelser, men han understreker at å ivareta menns interesser som overgrepsofre, ikke er ensbetydende med at det han sier, og jobber for, skal være del av en kjønnskamp.

- Det er verdt å merke seg at straffeloven er kjønnsnøytral, hvem som utfører overgrep spiller i utgangspunktet ingen rolle. I kvantitet er menns overgrep mot kvinner klart størst. Men det finnes et lite mindretall av saker hvor menn blir utsatt for seksuelle overgrep av kvinner, sier Haaheim.

- Det er viktig for meg å få sagt at dette ikke må bli en kjønnskamp, men vi kan ikke bagatellisere at menn også er ofre for voldtekt. Et overgrep er et overgrep, uansett om gjerningspersonen er mann eller kvinne.

Klikk på bildet for å forstørre.

Advokat Sjak R. Haaheim er medlem av Advokatforeningens utvalg for bistandsadvokater. Foto: Brukes med tillatelse (Advokatoriet AS)

- Store mørketall

Haaheim påpeker at det er ganske omfattende rettspraksis på når grensen for seksuell omgang er overskredet for kvinner, mens den er svært begrenset for menn. Han kommer med følgende påminnelse:

- Det er kjent at det er store mørketall når det gjelder kvinner som er utsatt for voldtekt. Men det er god grunn til å anta at det også er store mørketall når det gjelder seksuelle overgrep mot menn. Mine erfaringer tilsier dessuten at senskader etter seksuelle overgrep er ganske like for begge kjønn, sier Haaheim.

- Det er viktig ikke å være naiv og tro at det utelukkende er kvinner som blir utsatt for voldtekter, selv om det store flertallet av overgripere er menn. Vi må uansett behandle alle som er rammet av overgrep på nøyaktig samme måte.

- Er det like gode støtte- og oppfølgingstilbud for menn som er utsatt for voldtekt, som for kvinner?

- Jeg erfarer at støttetilbudene til overgrepsofre er kjønnsnøytrale. Krisesentre var før bare for kvinner, nå er det også de som tar imot menn. Det gjelder også for incestsentre og andre støttesentre som tar imot menn.

Klikk på bildet for å forstørre.

Kvinnen som ble frikjent i retten sendte denne SMS-en til en venninne dagen etter at hun hadde hatt seksuell omgang med en mann som sov. Bildet for øvrig er konstruert av Nettavisen som illustrasjon.  Foto: Montasje: Nettavisen

DIXI: - Mer tabubelagt for menn

DIXI Ressurssenter mot voldtekt tilbyr et bredt spekter av hjelp til overgrepsutsatte. På hjemmesidene deres omtaler de seg blant annet slik:

«DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som er utsatt. Vi driver ikke behandling, men tilbyr hjelp til selvhjelp. Alle som arbeider i DIXI er fagutdannet med bred erfaring i feltet, og noen av oss har også selv opplevd voldtekt.»

- De siste årene har andelen nye brukere som er menn vært på cirka seks prosent. Vi har mannlige brukere her, men de fleste av dem er blitt utsatt for voldtekt av en annen mann, sier daglig leder Rannveig Kvifte Andresen til Nettavisen.

- Vi merker at for enkelte menn er det enda mer tabubelagt å komme til oss enn kvinnene. Følelsen av skyld og skam er ganske likt fordelt mellom kjønnene. Men menn reagerer i større grad med aggresjon enn kvinnene, som følelsesmessig reagerer mer med tristhet.

DIXI tilbyr blant annet enesamtaler for utsatte og pårørende, gratis advokathjelp, foredrag og temakvelder om overgrep. Mange som blir utsatt for voldtekt forteller det aldri til noen.

- Det er et stort hinder for de aller fleste som har vært utsatt for voldtekt å si fra om det. Forskning viser at 1/3 av de som har vært rammet aldri sier det til noen. I gjennomsnitt går det 3,3 år (cirka tre år og tre og en halv måned, red. anm.) før man forteller om en voldtekt til andre, uavhengig av kjønn, sier Kvifte Andresen.

- Vi opplever at det er en stor barriere for alle våre brukere å kontakte oss. Mange velger ikke å forholde seg til at de er blitt utsatt for en voldtekt, eller late som det ikke har skjedd. For mange føles akkurat det mye bedre - inntil det smeller. Det er et stort samfunnsproblem at voldtektsofre ikke søker hjelp og anmelder sakene.

Klikk på bildet for å forstørre.

Rannveig Kvifte Andresen, daglig leder for DIXI Ressurssenter mot voldtekt. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Må ha mer åpenhet

- Hva er viktig å tenke på for personer som er blitt utsatt for voldtekt?

- I en drømmeverden hadde alle som har vært utsatt for voldtekt vært bevisste på at de må sikre bevis og spor etter at de er blitt rammet. I tillegg hadde jeg ønsket meg at alle tenkte på å komme seg til det nærmeste voldtektsmottaket så fort som mulig.

- Hvorfor er terskelen til å oppsøke hjelp så mye høyere for menn som har vært utsatt for voldtekt, enn kvinner?

- Jeg er overbevist om at tabu i samfunnet spiller inn for menn. Vi har lenge snakket åpent om at kvinner blir utsatt for voldtekt. Og det er de tilfellene vi hører om - at en kvinne er blitt voldtatt av en mann. For mange menn er det også et problem at når det er snakk om at de har vært utsatt for en voldtekt så er det mange som tenker at det må ha vært utført av en annen mann. Men det er kvinner som begår overgrep også, sier Kvifte Andresen.

- Hva kan samfunnet gjøre for å bryte ned dette tabuet?

- For å gjøre det mindre tabubelagt er det viktig at denne problematikken settes på dagsordenen, og at vi snakker åpent i samfunnet om at menn blir utsatt for voldtekter - også av kvinner. Overgrep kjenner ingen kjønn eller alder. I DIXI jobber vi for mer systematisk opplæring av barn og unge, og at det skal snakkes mer om kropp og grenser for at alle skal vite hva et overgrep er.

- Bevissthet om egne grenser kan kanskje hjelpe mot å bli en overgriper selv, avslutter Kvifte Andresen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.