*Nettavisen* Nyheter.

- Et utrolig spennende år

DNO-sjef Helge Eide gleder seg til 2006. Les hvorfor i iMarkedet.nos intervju med Eide her:

19.05.08 00:17

Etter et heftig 2005 både for selskapet og aksjonærene er konsernsjef Helge Eide klar til å optimalisere og styrke DNO ytterligere i 2006.- Vi har prosjektene , riggene og penger og kan gi full gass. Det blir et utrolig spennende år, sier Eide når han oppsummerer DNOs utgangspunkt for 2006 i et eksklusivt intervju med iMarkedet.no.Klare, men langsiktige målsetninger

Eide er forsiktig i forhold til å gi noen klare signaler for hva DNO skal oppnå i 2006, men de langsiktige målsetningene ligger fast.- Vi må se resultatene over tid og våre nøkkeltall knyttet til reserveøkning måles over en periode på minst 3 år. I siste 3 års periode har vår reserveerstatningsrate vært på mellom 4-5. Vi har som målsetning å opprettholde siste års nivåer på våre 3 viktigste nøkkeltall innen reserveøkonomi også i fremtiden. sier Eide.DNOs tre viktigste nøkkeltall innen reserveøkonomi er FDA (Finding, development, aquistion cost pr. fat), Recycle Ratio og reservererstatningsrate. Det rullende snittet på DNOs FDA, som i korthet er prisen pr. fat for selskapets reservetilgang, lå frem til tredje kvartal i fjor på under 2,50 dollar pr. fat i et treårs snitt. Recycle Ratio, som forteller om kontantstrøm etter skatt pr. fat fra eksisterende produksjon målt mot FDA, var frem til tredje kvartal på knallsterke 4,4, mens reserveerstatningen, antall fat tilført i reserver/ antall fat produsert, var på over 5.Skape verdier, ikke produksjonsmål

- Vi har ikke definert vår målsetning mht til fremtidig produksjonvolumer - om det skal være 50.000, 100.000 eller 200.000 fat pr. dag. Vi fokuserer på reservetilgang til lav kost. Vi vil ha en aktiv forvaltning av vår lisensportefølje, hvor verdier kan realiseres i alle faser., sier Eide.Han mener transaksjonen DNO gjorde med oljeselskapet PA Resources for en uke siden er et eksempel på dette. Selskapet har gjennom omfattende teknisk arbeid modnet lisenser fram til boring for så å overdra deler av lisensene mot dekning av fremtidige letekostnader. I den nevnte avtalen vil PA Resources få andeler fra DNO i flere lisenser i Nordsjøen mot å dekke en ikke uvesentlig del av DNOs gjenværende bore- og letekostnader tilknyttet prospektene.- Vi jobber med verdiskapning i alle faser. På norsk sokkel er man mindre eksponert i letefasen på grunn av gunstige skatteregler, men hvor utbyggingskostnadene kan være høye, sier Eide.Bygger uavhengig

- Vi har på kort tid bygget opp en bred leteportefølje sier Eide med referanse til selskapets salg av store deler av porteføljen i Nordsjøen til svenske Lundin Oil i 2003.- Vi er nå i en fase hvor vi fokuserer på å få fram verdiene gjennom økt letevirksomhet innen denne porteføljen, sier Eide.Det har vært en rekke spekulasjoner rundt DNOs fremtid og selskapet har i perioder vært ansett som en oppkjøpskandidat. Dette er imidlertid ikke noe Eide og ledelsen i oljeselskapet ønsker å kommentere. Finansdirektør Haakon Sandborg poengterer at selskapets eierstruktur er blitt mer åpen det siste året. Styreformann, Berge Gerdt Larsen, kontrollerer i dag omkring 5 prosent.- Vi har fokus på å bygge oss opp som et uavhengig oljeselskap, sier Eide som ikke vil kommentere hvorvidt de ser på oppkjøp av andre.- Vi ser primært på lisenser, men alle interessante muligheter som dukker opp vil bli løpende vurdert, sier Eide til iMarkedet.no.Eide og Sandborg har det siste året brukt en del tid på å markedsføre selskapet til internasjonale investorer, og det har gitt uttelling. De utenlandske eierne har økt sin andel fra 20 til 40 prosent i DNO, og paret vil fortsette en aktiv "markedsføring" mot utlandet.Bredt boreprogramDNO presenterte for en knapp uke siden sitt investeringsprogram for 2006 på 650 millioner kroner før skatt, en økning på 130 prosent fra 2005. Det omfatter alt fra seismikk til boring av 22 letebrønner, hvorav DNO er operatør for 15. Dette er imidlertid langt fra den eneste boreaktiviteten til DNO dette året.- Vi vil ha en borerigg som skal bore kontinuerlig på Nabrajah gjennom året. I tillegg skal det bores produksjonsbrønner på Tasour og Sharyoof i 2006, sier Eide.Disse brønnene omfattes ikke av leteprogrammet siden det er snakk om avgrensnings- og produksjonsbrønner. Eide regner med at 10-12 av letebrønnene vil bli satt i Jemen og da sannsynligvis i alle av selskapets blokker.- Hva er målsetningen for leteprogrammet?- Vi har ikke kommunisert våre måltall for letevirksomheten i år. Typisk funnsannsynlighet i de fleste områdene vi skal bore letebrønner i Nordsjøen og Jemen er på 25-35 prosents, sier Eide.Eide og DNO har dekket seg opp med riggkapasitet til å ta seg av det store leteprogrammet i 2006 og årene framover.Nye reserver

DNO kunne i fjor vise til en økning av de påviste og sannsynlige reservene på 44 millioner fat, en økning på 152 prosent. Markedet har imidlertid etterlyst nye reserveoppdateringer, blant annet knyttet til Nordsjøen og Nabrajah-feltet i Jemen.- Vi må se hvordan utviklingen blir gjennom året. Dette vil være avhengig av resultatene fra vår boringer på de ulike feltene og prospektene. og på produksjonsutviklingen, sier Eide.Eide vil ikke overfor iMarkedet.no antyde noe om når nye reserveoppdateringer kan komme.- Vi må kort og godt avvente boreresultater. Når det gjelder Nabrajah Basement i Yemen vet vi fra feltene i naboblokkene at boreresultatene er svære variabel. Noen av brønnene produserer godt andre dårlig . Vi må skaffe oss kunnskap gjennom ytterligere boringer. Derfor har vi en rigg på Nabrajah for kontinuerlig boring, sier Eide.Når det gjelder Nordsjøen så peker Eide på melding fra Oljedirektoratet rundt Goliat-feltet, hvor ressursgrunnlaget ble oppgradert til 250 millioner fat.Irak og Vest-Afrika

DNOs lisens- og boreprogram i den kurdiske delen av Nord-Irak har fått mye oppmerksomhet rundt de politiske aspektene. Dette har ført til kraftige kursutslag for DNO, men fokuset ser nå ut til å bli rettet mot resultatene av den første letebrønnen.Eide vil ikke lette på lokket i forhold til hvor langt boringen har kommet.Når det gjelder DNOs engasjement i Sør-Afrika er informasjonen fortsatt sparsom rundt funnet på blokk P utenfor Ekvatorial Guinea. Her deltar DNO med 5 prosent. Med selskapets leteblokk Inhaminga i Mosambik så er forpliktelsesprogrammet gjennomført, men prosjektet er ikke lagt dødt. Ifølge finansdirektør Sandborg ser DNO kan det også i fremtiden bli aktuelt å vurdere farm-out avtaler i forbindelser med nye letearbeider.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.