- EU-regler øker byråkratiet

Norges Fondsmeglerforbund mener de nye verdipapirhandelsreglene vil føre til langt mer byråkrati og store kostnader for meglerhusene. Sjekk webcast og kommentarene på den halvannen kilos rapporten her:

19.05.08 00:15

I dag kom Verdipapirmarkedslovutvalget med sine innstillinger til nye reguleringer for finansmarkedene. Dette skal nå ut på høring, men direktivet skal implementeres i november 2007.Noen av de viktigste endringene utvalget har kommet med kan du finne her, samt video fra dagens pressekonferanse:Sterkere investorvern med nye regler

Sjekk video fra den noe søvndyssende overrekkelsen her:Se video fra overleveringen her

- Mer byråkrati

Per Broch Mathisen, leder i Norges Fondsmeglerforbund, mener forslaget til nye regler vil føre til langt mer byråkrati.- Meglerhusene vil unektelig få mer byråkrati knyttet til kundebehandling hos meglerforetakene. Så det er et opplagt at etterlevelsen etter det nye direktivet vil bli ressurskrevende for meglerforetak. Dette har sammenheng med at vi i Norge er vant med at opplysninger og avtaler kan inngåes muntlig, mens det med det nye direktivet vil kreves en god del skriftlig dokumentasjon, sier Broch Mathisen til iMarkedet.no.Broch Matisen satt selv i utvalget, som nesten var uten dissens, men sier at de vil gjennomgå dette nøye igjen i høringsrunden som nå følger.Skjemavelde

Broch Mathisen sier til iMarkedet.no at meglerhusene vil vå en plikt til å foreta en selvstendig egnethetsvurdering av hver enkelt kunde som ikke er profesjonell.- Man må hente inn mer informasjon fra kunden for å kunne se om en plassering er egnet for kunden eller ikke, man får også en frarådningsplikt, som også skal skje på en skriftlig måte og med et eget skjema, sier Broch Mathisen til iMarkedet.no.Han trekker også frem et nytt prinsipp som vil bli innført, nemlig at man skal utføre ordren best mulig for sin kunde.- I dag står det i loven at man skal utføre ordren til det beste for sin kunde. Men etter den nye loven skal det utformes en skriftlig ordreutførelsespolitikk, som skal godkjennes av kunden. En god del av denne type endringer vil medføre mer byråkratig og kostnader, sier Broch Mathisen til iMarkedet.no.Han forteller at dokumentasjonskravet vil være tygdende, ikke bare for meglerhusene men også for kundene som vil motta masse informasjon man må gjennomgå før handel kan starte.- Dette er en type regulering vi ikke er vant med i de nordiske landene. Dette er regulering fra de sydlige landene i Europa som nå har slått gjennom i Europa, sier forbundslederen til iMarkedet.no.Likt regulering

Broch Mathisen forteller til iMarkedet.no at det mest positive med de nye reglene er at alle meglerfirma i hele Europa vil reguleres likt.- Det vil bli samme rammebetingelser uansett hvor hovedkvarteret ligger. Det legges også opp til økt konkurranse mellom markedsplasser, samt rapportering slik at det ikke nødvendigvis er bare børser som skal distribuere meldinger, sier Broch Mathisen til iMarkedet.no.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.