*Nettavisen* Nyheter.

- Fant bevis under madrassen

Foto: Scanpix (Scanpix)

Finanskjendis avviser voldtektspåstandene.

29.09.09 19:06

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Tirsdag morgen startet rettssaken mot finansmannen i 40-årene som er tiltalt for voldtekt av to kvinner som han har hatt et forhold til, sin tidligere kone og en tidligere samboer.

Da rettssaken startet, erkjente mannen seg ikke skyldig i forhold til tiltalen.

Les egen sak: - Jeg er ikke skyldig

"Jeg skal aldri ødelegge deg"
I sitt innledningsforedrag fortalte aktor Geir Kavlie i Økokrim hvordan de kom på sporet av saken.

- Tiltalte ble i februar i år siktet for en rekke grove bedragerier. I forbindelse med denne mistanken så ønsket Økokrim å foreta en ransakelse på tiltaltes bopel og leiligheten som ble disponert av hans daværende ektefelle, sa Kavlie.

Økokrim gjennomførte ransakelsen i leilighetene, og under ransakelsen hjemme hos tiltaltes ekskone, ble det funnet flere brev.

- Under denne ransakelsen finner tjenestemenn en pose med brev og kort som var gjemt under madrassen til ekskona, og enkelte av disse brevene var signert med navnet til tiltale, fortalte Kavlie.

«Jeg skal aldri voldta deg igjen. Jeg skal aldri slå deg igjen. Jeg skal aldri fjerne dine gjenstander igjen. Jeg skal aldri drikke alkohol før jeg er frisk og normal igjen. Jeg skal aldri ødelegge deg fysisk og psykisk igjen», sto det i et av brevene som ble funnet.

Brevet var datert den 13. desember i fjor.

- Bekreftet det som sto der
Under etterforskningen kom det fram at den kjente finansmannens ekskone i en periode hadde blitt utstyrt med voldsalarm, fordi hun hevdet at hun hadde blitt utsatt for fysisk og psykisk terror, og gjentatte voldtekter av tiltalte.

Kvinnen ble så innkalt til avhør hos Økokrim.

- Hun var villig til å forklare seg, og kunne i korte trekke bekrefte det som sto i brevene, og at det var tilfelle, sa Kavlie.

Han fortalte videre at det var i etterforskningen av den angivelige voldtekten av ekskona, at Økokrim også kom over det andre tilfellet, den andre kvinnen mannen er tiltalt for å ha voldtatt.

- Under etterforskningen av tiltalte ble også tiltaltes tidligere samboer kontaktet av politiet, fortalte Kavlie i retten.

Hun skal ifølge aktor ha opplyst at hun hadde blitt utsatt for lignende overgrep av tiltalte.

I forbindelse med voldtektssaken, ble finansmannen fra Oslo varetektsfengslet i mai, på grunn av bevisforspillelsesfare.

- Har ikke forklart seg
Finanskjendisen har så langt ikke ønsket å forklare seg for politiet i saken.

- Politiet har flere ganger forsøkt å få tiltalte til å forklare seg. Tiltalte har ikke ønsket å forklare seg. Han har fremholdt at han ønsker full oversikt over alle bevisene i saken før han er villig til å gå i avhør. Han har derfor ønsket å vente med sin forklaring til denne hovedforhandlingen, fortalte Kavlie.

Aktor påpekte at kjernespørsmålet i saken, vil være på den seksuelle kontakten mellom tiltalte og kvinnene har vært frivillig eller ikke.

- Det som kanskje er noe spesielt i vår sak, er den store mengden med dokumenter. Bakgrunnen er den store ransakingen, sa Kavlie.

Begjærte saken utsatt
Forsvarersiden begjærte tirsdag formiddag saken utsatt, på bakgrunn av den store mengden med beslag og dokumenter i saken, og fordi de dermed ikke har rukket å sette seg inn i all dokumentasjonen.

- Vi mener det er uforsvarlig å sette i gang hovedforhandlingen. Vi ligger så bakpå. I tilegg gjenstår enkelte etterforskningsskritt, sa advokat Victoria Holmen.

Tingretten avviste imidlertid kravet om å utsette saken.

- Retten tar ikke begjæringen om utsettelse til følge. Retten mener forsvarerne har hatt god nok tid til å sette seg inn i saksdokumentene, sa dommeren etter å ha trukket seg tilbake for å vurdere begjæringen.

- Tvilte først på anmeldelse
Mannens forsvarer påpekte også i retten at tiltaltes ekskone først tvilte på om hun skulle anmelde tiltalte da hun ble innkalt til avhør om brevene som ble funnet under ransakelsen hjemme hos henne.

- Bakgrunnen for saken er veldig spesiell. Det ble gjort søk i leiligheten, og det ble markert ved madrassen, hvor man fant disse brevene. Tilblivelsen av disse brevene er veldig viktig i saken, presiserte Holmen.

Hun opplyste at tiltalte senere vil forklare seg om brevene.

Kritisk til Økokrim
Det spesielle med saken er at det er Økokrim som har etterforsket saken. Årsaken er en altså helt annen etterforskning, mot 40-åringens forretningsdrift.

Den kjente forretningsmannens forsvarer er veldig kritisk til at Økokrim fører en voldtektssak.

- Saken er svært spesiell, jeg tror ikke det har skjedd tidligere i historien at Økokrim har tatt ut tiltale i en slik sak. Tiltalen bærer preg av at man forsøker å ta ham for «noe». Dette er jeg svært kritisk til, sier Holmen til Nettavisen.

Kavlie sier til Nettavisen at det er praktiske grunner til at Økokrim har etterforsket voldtektssaken, og nå vil føre den for retten.

- Vi har ansett det som mest hensiktsmessig å etterforske alle sakene mot ham ved Økokrim, i stedet for å fordele det på forskjellige enheter. Det er mest praktisk, sier statsadvokaten.

Det er satt av ti dager til rettssaken.

Annonsebilag