*Nettavisen* Nyheter.

- Fastleger er ikke like kompetente

Foto: Helle Nilsen (Side2)

Jordmor Lena Milling mener fastlegene ikke er like kompetente som jordmødre til å utføre svangerskapsomsorg.

(SIDE2): - Fastleger har ikke den spesialutdannelsen som en jordmor har, sier jordmor Lena Milling.

Hun mener oppfølgingen gravide får hos fastlegen ikke er like bra som hos en jordmor, og at en fastlege ikke har så mange forutsetninger for å gjøre en god jobb for den gravide. Grunnen er at de rett og slett ikke har den riktige utdannelsen for det.

Lena «Mille» Milling er daglig leder på Familieklinikken på Majorstua i Oslo. En privatklinikk hvor du både kan få svangerskapsoppfølging, ultralyder og akupunktur. Tidligere har hun jobbet både på Ullevål sykehus og Rikshospitalet som jordmor og har også jobbet rundt om i verden, utsendt av Norges Røde Kors til Afghanistan i 1990 og i Kongo i 1994. Hun er også akupunktør og har videreutdanning for jordmødre i ultralyd ved NTNU i Trondheim.

- I løpet av mine 16 år på Ullevål sykehus har jeg sett litt av hvert. Mange fastleger har problemer med å fylle ut et helsekort riktig og de har ikke informasjon om henvisningsrutiner for gravide. Dette kan for eksempel føre til at kvinnene ikke får føde på det sykehuset de vil føde på eller at de ikke blir informert om at de har rett på fosterdiagnostikk. (Dette gjelder for kvinner over 38 år), sier hun.

Det at kvinnene også får for liten tid sammen med legen er et problem.

- Kvinnene får cirka 5-10 minuntter med fastlegen. De snakker ikke om fødsel og andre naturlige tema som vi som jordmødre tar opp i svangerskapet. En jordmor har cirka 30 minutter til rådighet. Jeg tror at fastlegene syns at gravide er greie pasienter fordi de ikke er syke. Vi jordmødre ser på kvinnen som gravide friske kvinner.

Allikevel opplever Milling at mange som har gått til fastlegen er fornøyd med det.

- Kvinner som bare har gått til fastlegen sin syns ofte at dette er bra fordi hun ikke vet om noe annet.

- Jordmor eller gynekolog
Jordmor Milling mener det er både jordmor og gynekolog som bør ha omsorg for kvinnen i svangerskapet og at fastlegene heller bør skrive resepter og sykmeldinger dersom den gravide trenger det.

Problemet ifølge henne er at mange gravide møter en jordmor for sent.

- I Norge har fastlegene, med velsignelse fra staten, tatt på seg ansvaret for å skrive helsekort og ta blodprøver i tillegg til å ta den første kontrollen med alle gravide. Dette resulterer i at gravide ikke møter en jordmor før de er halvveis ut i svangerskapet. Og bare dersom de er så heldige at fastlegen forteller at det er jordmor som er spesialist i svangerskapsomsorg og fødselsomsorg. Det fins også gynekologer som er spesialister i dette faget, opplyser hun.

Milling mener man bør styrke jordmødrene på helsestasjonene og at alle gravide bør starte hos jordmor ved 7-12 ukers graviditet.

- Ikke sant
- Påstanden om at fastleger ikke gjør en god jobb for gravide, er usann, sier leder for allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen til Side2.

Han mener nemlig at påstanden må ses i lys av jordmødres profesjonsinteresser, hvor de bruker dette i sin profesjonskamp.

- Helsedirektoratet har laget nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen i Norge. Disse bygger på beste tilgjengelige kunnskap. Når det gjelder omsorg for friske gravide, er det ikke funnet forskjell i kvaliteten på svangerskapsomsorg hos jordmor og allmennlege, og retningslinjene går ut på at den gravide selv bør få velge om hun vil gå til allmennlege eller jordmor, eller en kombinasjon.

Ønsker samarbeid
Ifølge Hansen er det viktig at leger og jordmødre samarbeider for at gravide kvinner skal få den beste omsorgen i sitt svangerskap.

- Fastlegene ønsker et godt samarbeid med jordmor til beste for de gravide, da vi mener at det vil være best for de fleste gravide å få tilgang til både fastlegens og jordmors kompetanse. Dessverre vanskeliggjøres dette samarbeidet noen steder av slike holdninger som jordmor Lena Milling gir uttrykk for.

Milling sier seg enig i at hennes påstander er et ledd i profesjonskampen og at dette er naturlig når hun mener at gravide kvinner får den beste svangerskapsomsorgen dersom de kan gå til jordmor istedenfor fastlege under svangerskapet. Hun påpeker også at et slikt tilbud vil bli billigere.

- Får kun en samtale
Leder i Den norske jordmorforening, Marit Heiberg, mener valget om å gå til jordmor under svangerskapet ikke egentlig er et reelt valg, slik Hansen fremstiller det.

- Gravide har i dag mange steder ikke noe reelt valg når det gjelder jordmor i svangerskapet. Det er ikke uvanlig at de ikke får møte jordmor før tidligst i uke 24, og da er over halve svangerskapet gått. Enkelte steder får gravide kun tilbud om en samtale med jordmor i løpet av hele svangerskapet.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Den Norske Jordmorforening

De faglige anbefalingene i svangerskapsomsorgen sier at den gravide skal kunne velge hvem hun ønsker å gå til i svangerskapet. Det kan være jordmor, lege, eller en kombinasjon av jordmor og lege.

- Men i kommunejordmortjenesten er det i dag på landsbasis 267 jordmorhjemler fordelt på 430 kommuner. Det blir et gjennomsnitt på 0,6 jordmor per kommune. Enkelte kommuner er store og har flere jordmødre ansatt. Det tilsier at andre kommuner har veldig små stillingsbrøker for jordmødre. Og vi vet om kommuner som er helt ned i 5 prosent jordmorstilling, sier Heiberg.

Hun mener derfor at svangerskapsomsorgen ikke er på langt nær god nok.

- Svangerskapsomsorgen er ikke bra nok slik den er lagt opp nå. Gravide som ønsker det får ikke gå til jordmor, og det er verken i tråd med faglige anbefalinger eller politiske føringer. Svangerskapsomsorg er mye mer enn de fysiologiske målingene, som blodtrykk, fosterets vekst, mors vekt og evt blodprøver. Svangerskapsomsorg er også samtaler om livsstil, forberedelse til fødsel og det å skulle bli foreldre. Svangerskapsomsorg er i det hele tatt en unik mulighet til helsefremmende og forebyggende arbeid. Men mens kommunene i dag er pliktig til å tilby fastlegetjenester, er de ikke lenger pliktige til å tilby jordmortjenester. Hvilke prioriteringer dette kan medføre i en ellers slunken kommuneøkonomi er dessverre ikke så vanskelig å tenke seg. De prioriterer de lovpålagte tjenestene først.

HAR DU OPPLEVD DÅRLIG BEHANDLING UNDER DIN SVANGERSKAPSTID?Ta kontakt med oss om du vil stå fram med din historie.

Svekket barselomsorg
Mange kvinner opplever at de nærmest blir jaget hjem fra sykehuset etter at de har født, uten at ammingen har kommet skikkelig i gang eller at de har fått hvilt særlig ut etter en for mange tøff og lang fødsel. Jordmor Heiberg mener det er økonomien som råder også her.

- Det er også et faktum at barselomsorgen de siste årene er vesentlig svekket. Liggetiden på barselavdelingene går stadig ned pga. krav til økonomiske innsparinger, men barselomsorgen ute i kommunene er ikke tilført ekstra midler. Det er både faglige og politiske føringer som tilsier at jordmor skal kunne reise på hjemmebesøk den første uken etter hjemkomst fra fødeinstitusjonen. Barselomsorgen er et eksempel på en tjeneste hvor det delte ansvaret mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten medfører at brukerne faller mellom to stoler. Det er de nybakte mødrene og nyfødte barna som blir lidende.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.