*Nettavisen* Nyheter.

- Fedre betaler for lite barnebidrag

Foto: (Aleneforeldreforeningen)

- Barnebidragene er for lave og urettferdige, sier Aleneforeldreforeningen som ønsker at fedre skal bidra mer.

22.08.13 17:20

- Det er provoserende at når far har et «normalt» samvær så slipper han ofte unna med et svært lavt barnebidrag, sier generalsekretær Stig Rusten i Aleneforeldreforeningen til Nettavisen.

Han reagerer på at Foreningen 2 Foreldre i Nettavisen fremstiller det som om bidragsytere i dag betaler for mye bidrag, og at Fremskrittspartiet ønsker å granske en påstått diskriminering av far i bidragsreglene.

- Frp vet veldig godt at de fleste som opplever seg urimelig behandlet, er kvinnene eller bidragsmottakerne som opplever at bidragene blir latterlig lave. Når Frp sier at man skal granske urimelighetene overfor far, så har de vedtatt en holdning som diskriminerer mor og barn. Man hopper bukk over at det i hovedsak er barn og mødre som rammes av det nye bidragssystemet, sier generalsekretæren.

Får mindre bidrag
Rusten sier at de aller fleste bidragsmottakere får langt mindre penger i dag enn de fikk før reformen i 2003. Den gang ble barnebidraget beregnet som en prosentandel av bidragspliktiges inntekt. I dag tar systemet utgangspunkt i en sjablongbasert barnekostnad og fordeler den mellom mor og far i forhold til foreldrenes inntekt. Den bidragspliktige får også fratrekk i bidraget hvis han har mer samvær. Rusten poengterer at dette fratrekket ofte slår helt feil ut.

- Ved normalt samvær gis det så stor rabatt at barnebidraget faller nesten helt bort. Hvis mor og far tjener 500.000 kroner, og far har et normalt samvær, så blir barnebidraget på knappe 660 kroner i måneden. Med det gamle systemet så ville barnebidraget blitt 3300 kroner, sier han og fortsetter.

Du kan se sjablongene og beregningene for barnebidrag her.

- Når far har en inntekt under 230.000 kroner så faller bidraget helt bort. Hvis han har et normalt samvær så faller bidraget bort hvis han tjener under 280.000 kroner.

Rusten mener at det blir helt feil å gi den bidragspliktige så mye rabatt ved samvær.

- Det er mor som har den juridiske plikten til å dekke kostnader for barnet. Selv om far har samvær så er det mor som dekker de store kostnadene som sportsutstyr, ny sykkel og ferier, sier Rusten.

Plikt til å bidra
- Er det ikke slik at foreldre normalt deler på disse utgiftene?

- Jo, men bidragsreglene er ikke laget for de foreldrene som kan samarbeide. Reglene skal sikre at begge foreldre forsørger barnet når de ikke kan samarbeide, sier han og poengterer at FNs barnekonvensjon slår fast at foreldre har en plikt til å forsørge egne barn.

Rusten mener at det er urimelig overfor mor at hun må dekke fars forsørgeransvar når bidragene blir for lave.

Mange bidragspliktige som har kontaktet Nettavisen har påpekt at de betaler høye barnebidrag fordi de har en betydelig høyere inntekt enn bidragsmottaker.

- Går det ikke begge veier? At det blir urimelig når bidragspliktige må dekke en betydelig høyere andel når bidragsmottaker har lav inntekt?

- Nei, det er ikke urimelig. Da må far betale mer for at barnet skal kunne ta del i hans velferd. Det er kanskje mange fedre som opplever seg uheldige fordi mor har lav inntekt, sier Rusten.

Mer fra Nettavisen:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.