- Fikk beskjed i god tid

Ingvild Braathen fikk beskjed på lillejulaften at hun mistet stønaden på 12.000 kroner i måneden.

Ingvild Braathen fikk beskjed på lillejulaften at hun mistet stønaden på 12.000 kroner i måneden. Foto: Asle Bentzen

Lillejulaften fikk Ingvild Braathen vite at endrede trygderegler ville gjøre at hun var uten inntekt fra nyttår. - Hun fikk beskjed om det i god nok tid, sier Arbeidsdepartementet.

17.03.06 11:37

- For at de dette gjelder skulle være forberedt på praksisendringen, orienterte Rikstrygdeverket om forslaget i egenerklæringsskjemaet som ble sendt ut 6. november 2005 til alle enslige forsørgere. Behandlingstid for søknad om studielån tar fra to til åtte uker. De fleste studenter hadde derfor tilstrekkelig tid til å få behandlet søknad om studielån, skriver statssekretær Laila Gustavsen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i en e-post til iBergen.no.

Fra 12.000 til 0
Etter flere forespørsler til departementet, har iBergen.no etter en uke fått svar på en rekke spørsmål omkring situasjonen til småbarnsmoren Ingvild Braathen, som sto på bar bakke 1. januar. 29-åringen ble offer for en ny trygdepraksis der samboerskap fra årskiftet skal telles fra den dagen man flytter sammen, og ikke per 1. november. Har man vært samboer i mer en tolv måneder, mister man retten til støtte.

Det falt dårlig ut for Braathen, som var godt i gang med utdanning med støtte fra Trygdeetaten. Hun fikk beskjed om at hun ville miste trygden på 12.000 kroner i måneden, ettersom praksisendringen hadde tilbakevirkende kraft.

- Hvorfor ble det ikke vedtatt en overgangsordning for trygdemottakere som allerede hadde vedtak om overgangsstønad?

- Loven sier at vilkåret for rett til stønad til enslig forsørger etter folketrygdeloven ikke lenger er oppfylt når forsørgeren har hatt samboer tolv av de siste 18 månedene. For at praksis skulle bli mer i tråd med lovens vilkår, oppleves mer rettferdig og harmonere med reglene om bidragsforskudd, ble det foreslått at praksisen ble endret fra og med 1. januar 2006, slik at ytelsene opphører fra måneden etter at samboerforholdet har vart 12 av de siste 18 månedene. Vi mener det ikke er nødvendig med overgangsordning i slike tilfeller.

600 kr til mat i måneden
Uten de 12.000 kronene i måneden, har familien på fire nå 600 kroner i måneden til mat etter at alle regninger er betalt. Braathen ser situasjonen som umulig, og vurderer å avslutte den lovende utdanningen og finne seg jobb. Hun er bitter fordi hun sa fra seg et tilbud om fast stilling i vikarjobben hun hadde i sommer, da hun fikk tilbudet om tilskudd til utdanning.

- Jeg tviler på at jeg vil få meg jobb på dagen også, så jeg vet ikke hvordan jeg skal løse dette, sier hun fortvilt til iBergen.no.

Både trygdekontoret og sosialkontoret har avslått Braathens søknader om hjelp. Fra politisk hold får hun heller ingen løsninger. I e-posten til Gustavsen spurte iBergen.no hvorfor det ikke er mulig for det offentlige å sørge for at en familie på fire har mer enn 600 kroner til mat i måneden.

- Vet ikke hvor tallet ditt kommer fra. Generelt kan sies at en familie skal ha mer enn 600,- kroner til mat i måneden. Sosialkontoret i kommunen kan vurdere konkret den enkeltes situasjon, svarer Gustavsen og legger til at det nå jobbes med en stortingsmelding som skal gjøre det lettere for den enkelte å få tilpasset støtte til sin situasjon.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.