- Flere lovbrudd

Foto: SOLUM, STIAN LYSBERG (SCANPIX)

Statens helsetilsyn har konkludert i ventelistesaken.

18.01.11 14:04

Statens helsetilsyn har funnet at Vestre Viken HF, ved daværende Sykehuset Asker og Bærum, har brutt lover i spesialisthelsetjenesteloven, pasientrettighetsloven og internkontrollforskriften. Helsetilsynet peker spesielt på manglende oppfølging fra foretaks- og avdelingsledelse.

I januar 2010 ble det kjent at pasienter ved kirurgisk avdeling ikke hadde blitt fulgt opp som de skulle. Pasienter hadde ikke blitt kalt inn til undersøkelser og kontroller, datoer for behandlingsfrist var endret og mange pasienter hadde heller ikke fått informasjon om hvilke rettigheter de hadde.

Fem mill i bot
I november ila politiet Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum en foretaksstraff i form av en betinget bot på 5 millioner kroner. Begrunnelsen for foretaksstraffen var blant annet at ledende ansatt(e) ved daværende Sykehuset Asker og Bærum i perioden 2004 til 2010 unnlot å etablere rutiner slik at pasientene fikk angitt frist for behandling og at alle pasienter fikk informasjon om rett til behandling, klagerett og rett til fritt sykehusvalg.

I tillegg manglet ensartede rutiner i DIPS i forhold til oppfølging og kontroll av ventelister og frister.

Denne uken kom Statens helsetilsyns konklusjonen: Sykehuset har brutt lover i spesialisthelsetjenesteloven, pasientrettighetsloven og internkontrollforskriften.

Helsetilsynet peker spesielt på manglende oppfølging fra foretaks- og avdelingsledelse.

- Alvorlige og viktige punkt
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff sier han tar konklusjonen fra Statens helsetilsyn svært alvorlig.

- De punktene som kommer fram i konklusjonen er alvorlige og viktige. Jeg er imidlertid glad for at vi nå har fått konklusjonen fra Statens helsetilsyn. Konklusjonene er i all hovedsak helt i tråd med det som allerede er avdekket, og ligger derfor til grunn for det arbeidet som nåværende ledelse i Vestre Viken gjør for å rette opp de feil og alvorlige mangler i pasientoppfølgingen som ble avdekket ved daværende Sykehuset Asker og Bærum som følge av ventelistesaken, sier Wisløff.

- Vi holder for øvrig nå på å utarbeide en sak til styret der vi skal rapportere om hvordan vi har håndtert og fulgt opp ventelistesaken. Denne baseres på det opprydingsarbeid som Vestre Viken HF har gjennomført i 2010 i forhold til den aktuelle avdeling og læring i hele foretaket. Rapporten vil være grunnlaget for vår videre oppfølging av denne saken, avslutter Wisløff.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.