- Flyktningstatus forklarer ikke lav sysselsetting

Oslo (NTB): Regjeringen vektlegger flyktningbakgrunn når de forklarer manglende arbeidsdeltakelse blant innvandrere, men tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser ingen klar sammenheng.

Flyktningstatus forklarer bare i begrenset grad lav arbeidsdeltakelse og høyt mottak av trygder og andre kontantoverføringer, skriver Finansavisen.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vektlegger imidlertid flyktningbakgrunn og kort botid når de forklarer manglene yrkesdeltakelse blant ikke-vestlige innvandrere.

Åtte av ti innvandrere fra Sri Lanka er flyktninger. Likevel har de en yrkesdeltakelse på 70 prosent, som er ett prosentpoeng høyere enn befolkningen sett under ett. Blant innvandrere fra Pakistan forholder det seg motsatt, bare én av ti har flyktningbakgrunn, men under halvparten, 47 prosent er i arbeid, viser SSBs tall. Begge gruppene har i snitt 20 års botid i Norge. Det samme er tilfelle med innvandrere fra Marokko, der bare 8 prosent er flyktninger, men likevel er arbeidsdeltakelsen bare på 47 prosent.

Ifølge SSB har de ikke-vestlige innvandringsgruppene som gjør dårligst på arbeidsmarkedet, en gjennomsnittlig sysselsetting på 42 prosent.

Høyest andel sysselsatte finner man blant flyktninger fra Sri Lanka, Chile og Bosnia-Hercegovina. Flyktninger fra Somalia, Eritrea, Irak og Afghanistan har lavest andel sysselsatte, men denne gruppen har en gjennomsnittlig botid i Norge på mellom seks og ti år. (©NTB) (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.