- Folk må få lov til å ta sitt eget liv

Foto: ELIZABETH DALZIEL (Ap)

Den kjente forskeren Stephen Hawking kaster seg ut i debatten om aktiv dødshjelp.

17.09.13 21:31

Verdens mest kjente forsker, fysiker og matematiker Stephen Hawking (71) har offentlig gått ut og støttet aktiv dødshjelp.

I tillegg mener Hawking at familiemedlemmer må få lov til å hjelpe dem som ønsker å dø - uten å risikere straff.

- Jeg mener at de som lider mye og har en uhelbredelig sykdom, bør ha rett til å gjøre slutt på livet sitt, og at de som hjelper dem skal være fritatt for rettsforfølgelse. Vi lar ikke dyr lide, så hvorfor mennesker? sier Hawking i et intervju med BBC.

- Men det må være sikringstiltak som sørger for at personen det gjelder virkelig ønsker å gjøre slutt på livet, og at de ikke blir presset til det eller at det blir gjort uten personens viten eller samtykke, slik tilfellet ville vært med meg, sier Hawking.

Se intervjuet nederst i saken.

Koblet til respirator
Forskeren henviser til da han ble koblet til respirator i ung alder, som hans daværende kone hadde muligheten til å slå av. Kona satset imidlertid på at Hawking skulle våkne igjen, noe han gjorde.

Hawking ble i ung alder diagnostisert med sykdommen amyotrofisk lateralsklerose, og ble dermed spådd et kort liv. Bare fem prosent av de med diagnosen lever lenger enn ti år etter at de har fått diagnosen.

Hawking ble diagnostisert med sykdommen da han giftet seg med sin første kone Jane i 1964.

Ønsker støtten velkommen
Foreningen Retten til en Verdig Død ønsker støtten fra Hawking velkommen.

- Dette er interessant i våre øyne, men nå kjenner ikke jeg denne professoren og hans situasjon direkte. Men det er en kjent sak at vi arbeider for at det skal være mulig å gjennomføre såkalt assistert selvmord, sier organisasjonssekretær i Foreningen Retten til en verdig død, Olav Weyergang-Nielsen, til Nettavisen.

- Vi har lagt vekt på denne Oregon-modellen, hvor det da er nødvendig å involvere helsepersonell og lege i prosessen. Vårt ønske er at dette skal kunne gjøres uten straffeforfølgelse for den legen som assisterer til dette, sier Weyergang-Nielsen.

- Må få bestemme selv
Oregon-modellen henviser til en amerikansk delstatslov, som tillater at legen skriver ut en resept på dødbringende medikamenter til pasienten som ønsker å dø.

- Vi mener disse menneskene må få bestemme over egen skjebne og kropp, sier Weyergang-Nielsen.

Aktiv dødshjelp har som kjent ikke vært noen kampsak for den rødgrønne regjeringen.

- Tror du det blir noen lovendringer med den nye regjeringen, Weyergang-Nielsen?

- Det er litt vanskelig å si. Vi vet at Kristelig Folkeparti går helt klart og entydig imot. Fremskrittspartiet har det i sitt prinsipprogram om at det skal arbeides for, men har valgt å legge seg på en lav profil nå, og har valgt å utelukke det fra handlingsprogrammet sitt, sier han.

Flertall for et nei
- Spørsmålet har vært behandlet både i Høyre og i Venstre med et flertall for et nei. Men vi vet at det også er store krefter i begge de partiene for å arbeide for det. I Venstre så tok den nyvalgte stortingsrepresentanten Sveinung Rotevatn (tidligere Unge Venstre-leder) til ordet for dette for ett år siden. Han har tatt det opp i partiet, og flagget det ganske tydelig. Hans forslag er partibehandlet og stemt ned inntil videre, sier Weyergang-Nielsen.

Den norske legeforeningen er imot aktiv dødshjelp.

«Legen må ved livets avslutning vise respekt for pasientens selvbestemmelsesrett. Aktiv dødshjelp, dvs. tiltak som har til hensikt å fremskynde en pasients død, må ikke anvendes. En lege må ikke hjelpe pasienten til selvmord. Å avslutte eller ikke sette i gang hensiktsløs behandling, er ikke å regne som aktiv dødshjelp,» lyder § 5 i Etiske regler for leger.

HTML EMBED
Get Adobe Flash player

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.