- Foreldrenes krangling gir barna selvmordstanker

SKADELIG: Professor Frode Thuen ved Høgskolen i Bergen påpeker at konfliktfylte skilsmisser er skadelig for barna.

SKADELIG: Professor Frode Thuen ved Høgskolen i Bergen påpeker at konfliktfylte skilsmisser er skadelig for barna. Foto: Bergensavisen

Professor advarer mot langvarige konflikter etter en skilsmisse.

- Vi ser at det er en dobbelt så høy risiko for at barn med skilte foreldre forteller om selvmordstanker, sier professor Frode Thuen ved Høgskolen i Bergen til Nettavisen.

Thuen har forsket på barn og skilsmisser i flere år, og funnene han har gjort er nedslående lesing.

- Uansett hva man ser på av problemer, så kommer skilsmissebarn litt dårligere ut enn andre barn, enten det er snakk om skoleproblemer, rusmisbruk, atferdsproblemer eller kriminalitet, sier han.

Han bekrefter dermed opplevelsene til barnevernstjenesten i Fredrikstad, som tidligere denne uken slo alarm om barn som får selvmordstanker og depresjoner etter konfliktfylte skilsmisser.

Les også: - Det gjør så vondt at barna vil dø

- Ganske skadelig for barna
Thuen påpeker at det er spesielt ved skilsmisser der det er et høyt konfliktnivå, at barna har en høyere risiko for å få problemer senere i livet.

- Konflikter er den store risikofaktoren i forbindelse med samlivsbrudd, og når det er et høyt konfliktnivå mellom mor og far, så er det ganske skadelig for barna, sier han.

Og det er mange barn som blir rammet. For ved hele en av tre skilsmisser blir det en langvarig konflikt.

- Konfliktene blir ofte fastlåste og til dels kroniske. Det er der den store utfordringen er, for de som blir fanget i konflikten over lang tid, kanskje gjennom hele barnas oppvekst, sier Thuen.

Les også: - Foreldre som skaper konflikt, bør miste omsorgen

- Tar bort tryggheten
Han viser til en av hans undersøkelser, som slår fast at det er en femdobling av risikoen for at barna utvikler problemer hvis konfliktnivået er høyt, i forhold til om konfliktnivået er lavt.

- I de tilfellene hvor foreldrene hadde mye konflikt, hadde 50 prosent av barna behov for hjelp. Mens i de tilfellene hvor det var lite konflikt, var det ikke mer enn 10 prosent som trengte det samme, sier professoren.

Thuen forteller at slike konflikter er skadelig, fordi den skaper utrygghet og usikkerhet hos barna.

- Den tryggheten som barna er avhengig av, blir tatt bort når foreldrene ikke er venner. I tilegg fører det til en veldig lojalitetskonflikt, om hvem de skal holde med eller forholde seg til. Dermed blir barna forvirret, sier han.

Les også: - Selvmordsforsøk, spiseforstyrrelser og rusmisbruk
Les også: Skilsmisse utgjør nesten halvparten av sakene

- Fleste barn synes det er trist
Flesteparten av skilsmissebarna takler imidlertid foreldrenes brudd bra.

- De aller fleste barn synes foreldrenes brudd er trist, men det viser seg at mange barn takler det greit såfremt foreldrene samarbeider bra, sier Thuen, og legger samtidig til:

- Det er omvendt om foreldrene ikke klarer å samarbeide. Da vil en stor del av barna kunne få ulike problemer, sier han til Nettavisen.

Foreldrene som ikke klarer å samarbeide, krangler oftest om nettopp barna. Dermed blir skilsmissen ekstra vanskelig å håndtere for dem.

- Konflikten handler ofte om barna. De blir ofte målet for konflikten, men barnet blir også i stor grad middelet i konflikten. Så det er ikke så overraskende at dette blir vanskelig for barna, sier Thuen.

- Skyldes at far vil ha omsorg
- Takler barn en skilsmisse bedre i dag enn tidligere?

- Det er en klar tendens til at skilsmissebarn kommer dårligere ut nå enn tidligere. Man skulle kanskje tro det motsatte, fordi det er så vanlig. Men selv om det er blitt vanligere, så har det ikke blitt lettere, sier Thuen.

Han tror årsaken til dette er at det i dag er mer konflikter mellom foreldrene.

- Dette er likestillingens bakside. Vi er glade for at fedre er mer aktive i barns oppvekst, og at de ønsker å være aktive med barna også når foreldrene går fra hverandre. Men det innebærer også at det blir mer konflikter om barna, sier han, og legger til:

- En del kvinner er ikke villig til å gi fra den den dominerende posisjonen de hadde over barna tidligere. Så mye av konfliktene handler om at far vil ha del i omsorgen, og så vil ikke mor være med på det, sier Thuen.

- Bør de fratas omsorgen?
Tirsdag skrev Nettavisen om Foreningen 2 Foreldre, som mener foreldre som skaper konflikt, bør miste omsorgen.

Les saken her: - Foreldre som skaper konflikt, bør miste omsorgen

Thue mener dette kan være en god idé.

- Jeg er på mange måter enig i det, men det er vanskelig å slå fast hvem sin virkelighet som er mest rimelig. Det blir veldig motstridende virkelighetsbeskrivelser, og ofte bidrar advokater til å helle bensin på bålet, sier han.

- Får barna nok hjelp?

- Nei, de får ikke nok hjelp - og de får feil hjelp. Det finnes støttegrupper for barn, men dette er får dårlig utbygget og lite kjent blant folk, sier han.

Han mener dessuten at det må bli slutt på sende skilsmissefamiliene fra den ene etaten til den andre.

- Det er en manglende politisk satsing, og alle instanser sitter på hver sin tue. Man har ikke noe apparat som kan koordinere innsatsen, og familiene blir overlatt til seg selv, sier Thuen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.