Gå til sidens hovedinnhold

- French blir neppe «reddet» av britene

Storbritannia er bekymret for Joshua French, men britisk hjelp kan være en ulempe, mener ekspert.

Nordmennene Tjostolv Moland og Joshua French ble dømt til døden for tredje gang i ankesaken i Kisangani i Kongo torsdag ettermiddag.

Storbritannia har uttrykt bekymring over dødsstraffen ettersom French også har britisk statsborgerskap.

Nordmennenes juridiske rådgiver, Morten Furuholmen, håper norske myndigheter kan snart innlede forhandlinger om en soningsoverføring til Norge.

Men stormakten Storbritannia vil neppe kunne bistå med innflytelse i denne prosessen.

Begrenset innflytelse
Kongo-ekspert og seniorforsker ved FAFO, Morten Bøås, mener britene har for begrenset innflytelse i Kongo.

- Hvis det blir en sak om soningsoverføring, så tror jeg det blir en sak mellom Norge og Kongo. Jeg vet ikke om Storbritannia har lyst til å delta i eventuelle forhandlinger. Og det vil gjøre det vanskeligere, fordi da får man en tredje part. Dessuten kan de ikke forhandle for Moland fordi han ikke er britisk statsborger, sier Bøås til Nettavisen.

- Britene har et litt anstrengt forhold til Kongo fordi de ofte oppfattes som sterke støttespillere av Rwanda og Paul Kagama (president i Rwanda red.anm.). Og mange kongolesere ser på Rwanda som den virkelige store fienden. Rwanda har ingen høy stjerne i Kongo, og britene sees ofte på som et land som gir for stor politisk og økonomisk støtte til Kagama, sier han.

Nabolandenes dårlige forhold skyldes blant annet etniske spenninger, samt tidligere konflikter.

- Her har vi et saksområde hvor britenes innflytelse ikke nødvendigvis vil være en fordel, men kanskje heller en ulempe, sier Bøås om eventuelle forhandlinger om soningsoverføring.

Britene er skuffet
Talsperson for Det britiske utenriksdepartementet, David Lawrie, opplyser til Nettavisen at britene er ytterst bekymret for dødsdommen. Men han ønsker ikke å utdype hvorvidt britene vil delta i forhandlingene om en soningsoverføring.

- Vi er ytterst skuffet over at Joshua French er blitt dømt til døden. Vi vil gjøre det vi kan for å støtte ham i de kommende ukene og månedene, opplyser Det britiske utenriksdepartementet i en uttalelse.

Videre påpeker britene at det viktigste nå, er å sørge for at dødsdommen ikke effektueres.

- Vi har nylig gjort regjeringen i Den demokratiske republikken Kongo oppmerksom på våre bekymringer. Det finnes fortsatt ankemuligheter for Joshua French og hans forsvarere.

Konsulær støtte
- Vi vil også fortsette med å bistå Joshua med konsulær støtte under hans fengselsopphold. Vi forsetter med å holde nær kontakt med våre norske kolleger, som vi vil samarbeide nært med for å bistå med den nødvendige assistansen, opplyser Det britiske utenriksdepartementet.

Det norske utenriksdepartementet har startet forberedende samtaler, men vil ikke innlede forhandlinger om en soningsoverføring før det foreligger en rettskraftig dom.

Det vil si at både påtalemyndigheten og de tiltalte må akseptere dommen.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget