Friske meninger

- FrP har alltid stått alene i kampen mot bompenger

Christian Tybring-Gjedde under valget på Frps landsmøte tidligere i år. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Christian Tybring-Gjedde under valget på Frps landsmøte tidligere i år. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det er riktig som Gunnar Stavrum skriver. Partiene på venstresiden, som alltid har forsvart bompenger med nebb og klør, snur nå kappen etter vinden.

Av Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for FrP

Plutselig er de mot dette usosiale uvesenet som bompenger er. Det er en eim av desperasjon rundt debatten som nå foregår.

Alltid stått alene

FrP har alltid stått alene i kampen mot bompenger, og det er kun FrP som tydelig har argumentert for en konkret alternativ finansiering av infrastrukturen. Og ikke minst har vi alltid fremhevet at slike investeringer kommer hele samfunnet til gode, uavhengig av hvilket fremkomstmiddel den enkelte benytter. I tillegg vil konkurransekraften til norsk næringsliv styrkes.

I regjering har ikke FrP klart å få gjennomslag for å fjerne bommene.

Bevilgningene har økt med mer enn 10 milliarder

Men bevilgningene til veibygging og vedlikehold har økt med over 10 milliarder kroner siden regjeringsskiftet. Bompengeandelen går ned, og flere bommer rives før planlagt tid, og en rekke andre tiltak gjennomføres for å redusere bilistenes utgifter. Disse gjennomslagene som kommer bilistene til gode hadde aldri skjedd uten FrP i regjering.

Til tross for dette er vi, som mange velgere, ikke fornøyd.

Vedtaket fattet på FrPs landsmøte varsler helt korrekt at penger skal tas fra avkastningen fra Statens Pensjonsfond. Men konsekvensene av en slik løsning vil ikke være i tråd med de skremsler som mange forståsegpåere hevder.

Oljepenger: Investering - ikke forbruk

Det FrPs landsmøte vedtok var at Norge skal kunne bruke den uventede høye avkastningen til SPU til bygging av samfunns-lønnsom samferdsels-infrastruktur. Det er ingen indikasjoner på at det i dag vil skape press i økonomien (arbeidsinnvandring vil dempe den), høyere rente (svært lav i dag), inflasjon (stabil og relativ ubetydelig i dag) og påstanden om at en slik finansiering vil føre til press på den norske kronen er gammeldags makro-økonomisk tenkning.

Dette er penger til investeringer - ikke forbruk. Det er en vesens forskjell. Dette er heller ikke å ta penger fra fremtidige generasjoner. De vil arve en god infrastruktur.

Bergensbanen stod ferdig for over 100 år siden, og kostet den gang et helt statsbudsjett. Ingen vil vel i dag si at det var å stjele fra fremtidige generasjoner? Til tross for at den i dag har et behov for opprusting, ville vi virkelig vært den foruten i dag? Det samme gjelder vei-investeringer. De vil komme fremtidige generasjoner til gode.

Jeg mener at noe av pengene i oljefondet med fordel kunne vært investert mer i infrastruktur i Norge, fremfor i utenlandske verdipapirer. Det er også FrPs vedtatte politikk.

Alle nyter godt av veier

Det er heller ikke sånn at bilistene er de eneste som har nytte av veier. Du kan leve bilfritt hele livet, men faktum er at du drar nytte av veiene nær sagt hver eneste dag. De fleste er innom butikker flere ganger i uken. Det store flertallet av varer du finner der har kommet dit nettopp via en vei, gjerne over lange avstander. Så veier drar absolutt alle i Norge nytte av, bilist eller ei.

Konklusjonen er derfor at infrastruktur innenfor samferdselssektoren, på lik linje med annen allmennyttig og kritisk samfunns-infrastruktur, må finansieres av det offentlige.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.