- Frykt for nye tilstramning driver oljeprisen

Frykten for fremtidige tilstramninger i oljemarkedet har nå blitt den nye store premien i oljeprisen, som følge av kappløpet mellom etterspørsel og produksjonskapasitet

19.05.08 00:35

Det mener spesialrådgiver og oljeanalytiker Tor Kartevold i Statoil. Den viktigste bakenforliggende driveren i kappløpet og frykten for ytterligere tilstramninger i oljemarkedet er den gode veksten i verdensøkonomien.Denne veksten er ifølge Kartevold så godt at den i overskygger virkningene av den høye oljeprisen på økonomiene.- Kappløpet mellom oljeetterspørsel og kapasitet har vært temaet de siste 9 månedene, og vil være det de neste årene så lenge veksten i verdensøkonomien er høy, sa Kartevold på en pressebriefing i dag i lys av morgendagens OPEC-møte i Iran.Et paradigmeskifte

Ifølge Kartevold har det de siste månedene vært et paradigmeskifte i hvordan prisen for olje fastsettes. Mens markedet i stor grad fokuserte på lagersituasjonen og kortsiktig mangel på destillater frem til nyttår, er frykten for tiltagende tilstramming i oljemarkedet blitt det nye store risikoelementet i oljeprisen på nyåret.Opphavet til denne frykten stammer fra september/oktober i fjor da verden hadde kun en halv million fat pr. dag i tilgjengelig ekstra produksjonskapasitet. På nyåret har frykten for at en tilsvarende situasjon skal oppstå i andre halvår økt betydelig og blitt det nye store elementet i oljeprisen.Frykten har blitt ytterligere understreket av de de siste prognosene fra blant annet IEA og det amerikanske energidepartementet som har økte sine etterspørselsprognoser. Samtidig har de samme analytikerne og også Statoil nedjustert anslagene for produksjonsøknigner utenfor OPEC.Kan få en korreksjon

- Verdensøkonomien er nummer en blant driverne for oljeprisen, slo Kartevold fast.Kartevold tror imidlertid fortsatt at det kan komme en korreksjon i oljeprisen, og da i hovedsak utløst av en eventuell nedkjøling i USA.- En svakere økonomisk vekst enn det mange tror på fremover vil kunne gi en sterkt korrektiv virkning, sa Kartevold.Han viste blant annet til SSBs prognoser om at den amerikanske økonomien kan få en avmatning i 2006/2007.- Forvent en korreksjon på et eller annet tidspunkt, men tror ikke oljeprisen vil være utløsende faktor, men derimot en frykt for at USA ikke klarer å holde veksten i økonomien, sa Kartevold.Ser virkninger av høy oljepris

Kartevold har brukt den siste tiden til å forsøke å se virkninger av den høye oljeprisen på verdensøkonomien. Han har kommet frem til at de gir utslag, men at den sterke økonomiske veksten overskygger virkningene.- Vi ser at inntektseffekten har en tendens til å dominere priseffekten, sa Kartevold med henvisning til den store oppgang i blant annet amerikanernes disponible inntekt de siste par årene.- Så lenge det er sterk vekst i USA og verdensøkonomien vil det overskygge effekten av den høye oljeprisen, sa Kartevold.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.