Gå til sidens hovedinnhold

- Gir alenemødre et livsfarlig våpen

Thomas Leikvoll mener minister Inga Marte Thorkildsen gir menn nok et ballespark.

(SIDE2): «Heldigvis har jeg en smart og omsorgsfull ekskone som vil våre felles barn det beste. Slik er det ikke for alle. Rundt meg har jeg en lang rekke fedre som ikke får lov til å være det. Og nå forsøker vår barne-, likestilling og omsorgsminister Inga Marte Thorkildsen i verdens minste regjeringsparti å gjøre livet til alle i den situasjonen enda verre. Nå vil hun gi alenemødrene ytterligere et livsfarlig og uhyre effektivt våpen i barnefordelingssaker. Mor skal få nekte far samvær med barnet totalt uten lov og dom.»

Inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Barna skal bli hørt
Standupkomiker og tobarnsfar Thomas Leikvoll (42) tar i et blogginnlegg kraftig oppgjør med et lovforslag fra Thorkildsens departement. Lovforslaget, som er ute på høring nå, gir forelderen som barnet bor hos rett til å si nei til samvær dersom forelderen reelt frykter at samværsforelderen utsetter barnet for vold og/eller overgrep.

- Vi beskytter i dag barn for dårlig, det er nødvendig med endringer i lovverket for at barn utsatt for vold og overgrep skal bli bedre hørt. Med dette forslaget presiserer vi også overfor - foreldre det ansvaret som ligger i å ha omsorg for barn, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Hovedtrekkene i lovforslagene:

Å tydeliggjøre at også barn under syv år som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal gis anledning til å uttale seg, at barn skal høres om alle relevante sider ved saken, få informasjon i forkant av høringen og i etterkant om utfallet.

Å lovfeste en rett og plikt for dommere til å melde fra til barnevernet om bekymringsverdige forhold de får kjennskap til under behandlingen av en sak for domstolene.

Å tydeliggjøre i barneloven at bostedsforelderen har rett til å stanse samvær ved reell frykt for at barnet utsettes for vold og seksuelle overgrep. Samvær skal ikke tvinges gjennom når det er en reell mulighet for at barnet utsettes for vold og /eller overgrep fra samværsforelderen. Retten skal også treffe midlertidige avgjørelser i saker der det er påstander om vold og overgrep hvis en av partene krever det.

Endringer i saksbehandlingsreglene for å sikre gode prosesser i saker med volds- og overgrepsproblematikk.

Å drøfte om barnevernet skal kunne være partshjelper i saker etter barneloven og om tap av samværsrett eller foreldreansvar skal kunne fremmes som sivilt krav i straffesak.

(Kilde: regjeringen.no)

Leikvoll skriver at mødre i 9 av 10 tvistesaker blir tildelt foreldreretten, og at far står nærmest rettsløs dersom mor ikke ønsker å dele omsorgen.

«I en moderne tid der man burde ha kjempet for fars rett til å få kunne være det, gjør altså Thorkildsen det motsatte: Hun vil utstyre alle kvinner med et formidabelt ris bak speilet i saker der far ikke får tildelt den omsorgstid han har rett til.»

Hatefulle brudd
Leikvoll mener tanken bak lovforslaget er god, men at det er helt feil å gjøre den ene forelderen til både anklager og dommer. Man bør heller ta et oppgjør med barns rettssikkerhet generelt.

«Inga Marte håper med andre ord at mødre med uærlige hensikter skal synes det er for flaut å komme med anklagen og av den grunn lar det være. Det er i beste fall naivt. I verste tilfelle dødelig kunnskapsløst. Samlivsbrudd og kampen om omsorg er i mange tilfeller så hatefulle og vanskelige at det er ingen grunn til å stole på at forlegenhet vil stoppe noen fra å bruke det våpenet Inga Marte nå vil utstyre dem med.»

LES OGSÅ Elin Ørjasæters blogginnlegg: Er fedre rettsløse?

OG Trude Helén Hole sin blogg: Likestilling, også for menn!
Norge bryter menneskerettigheter i barnefordelingssaker

Sår på sjelen
Leikvoll lurer også på hva som rettferdiggjør «reell frykt» for barnets sikkerhet, og frykter at et eventuell lovvedtak vil ødelegge mange liv.

«Selvmordsraten blant menn som kjemper for omsorg er skyhøy sammenlignet med raten for menn generelt. Går forslaget igjennom vil den stige ytterligere. Ikke bare vil man nektes omsorg over sitt barn. Man vil også måtte leve med en mistanke om vold eller seksuell misbruk hengende over seg. Det er det mange som ikke kan leve med. At de eventuelt senere blir frikjent har stjålet både verdifulle tid av en oppvekst og gitt ubotelige sår på sjelen.»

Mer fra Side2? Sjekk forsiden her!

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger