*Nettavisen* Nyheter.

- Hadde ikke levd i dag uten mannen min

NULL TILLIT: - Han fortalte meg om jobben i politiet, så jeg tenkte han var en fornuftig person, sier kvinnen i 40-årene til Nordlys. Hun krever saken sin prøvd for retten, og at statsadvokat Bjørn Kristensen, som avviste saken hennes, blir erklært inhabil. Han jobbet åtte år på samme kontor som anmeldtes advokat, Svein Holden. Foto: Knut-Eirik Lindblad (Nordlys)

En tromsøkvinne anmeldte en politijurist på Østlandet for voldtekt. Saken ble henlagt etter ett avhør.

09.07.14 20:44

Hos Norges høyeste nivå for straffesaksbehandling, Riksadvokaten, ligger nå en henlagt voldtektssak på bordet, skriver Nordlys.

En kvinne fra Tromsø anmeldte i oktober i fjor en mannlig politijurist i 40-årene bosatt på Østlandet for voldtekt i forbindelse med et nachspiel på et hotellrom i Oslo. Han mener derimot at samleiet har foregått frivillig.

Nå har hun valgt å fortelle om hendelsen og saksgangen som siden i fjor høst har forandret livet hennes sterkt. Nordlys har fått full tilgang til sakspapirer fra helsemyndigheter, advokat og politietterforskning tilhørende saken, som av familiekvinnen i 40-årene beskrives som en ekstrem og ødeleggende påkjenning.

- Ba han forlate rommet

- Etter et kurs i Oslo var jeg på byen med en kollega og en kamerat av henne, og kom i prat med en mann med felles bekjente. Selv om jeg var negativ til nachspiel endte vi alle fire på hotellrommet vårt etter byen, der vi drakk litt vin, og hørte musikk. Han hadde fortalt meg om jobben i politiet, så jeg tenkte at han var en fornuftig person.

At hun er gift, har mann, fire barn og snart fikk barnebarn hadde ifølge kvinnen vært et samtaleemne, men etter gjentatte avvisninger i løpet av kvelden var han fortsatt pågående. Kollegaen og kameraten forsvant på et tidspunkt fra rommet og situasjonen endret seg drastisk, sier hun.

- Han tok på meg. Jeg sa at jeg ikke var interessert, og ba han forlate rommet. Jeg hører hva du sier, men vet hva du vil, svarte han. Så gjennomførte han voldtekten, kledde på seg og gikk. Jeg satt igjen i sjokk, og fullstendig rådvill om hva jeg skulle gjøre. Han er jo politijurist, sier kvinnen til Nordlys.

Klikk på bildet for å forstørre.

PREGET: Familiekvinnen i 40-årene har forsøkt å ta sitt eget liv, samt vært innlagt på Åsgård psykiatriske avdeling i Tromsø etter hendelsen. Hun har tidligere ingen medisinsk historikk innen psykisk helse. Politiadvokaten hun har anmeldt hevder samleiet skjedde frivillig. Biologiske spor på klær svekker mannens forklaring, mener bistandsadvokat Drechsler. Foto: Knut-Eirik Lindblad (Nordlys)


- Det har vært helt jævelig

Hjemme i Tromsø forteller hun ektemannen og sjefen alt, og etter råd fra kvinnens bistandsadvokat Cecilie Drechsler anmelder de han for voldtekt. Etter sju timer i avhør på stasjonen i Tromsø ender saken til slutt hos Asker og Bærum politidistrikt, men henlegges i henhold til bevisets stilling. Ifølge Drechsler har aldri politidistriktet sørpå kontaktet tromsøkvinnen, verken før, under eller etter etterforskningen. Selv ikke da avhøret med den daværende mistenkte politijuristen var gjennomført.

Livet til kvinnen sterkt er preget av hendelsen. Påkjenningen gjør at hun i affekt og desperasjon tar en dose sovetabletter som ifølge kvinnens epikrise betegnes som et selvmordsforsøk. Hun blir diagnosistert med posttraumatisk stress-syndrom. Da nyheten om en motanmeldelse fra politijuristen når fram legges hun inn på Åsgård psykiatriske avdeling. Før oktober 2013 har kvinnen ingen tidligere historikk innen psykisk helse.

Klikk på bildet for å forstørre.

BISTANDSADVOKAT: Cecilie Drechsler representerer tromsøkvinnen og påpeker det hun mener er en rekke kritikkverdige forhold i saksbehandlingen. Foto: Knut-Eirik Lindblad (Nordlys)


- Jeg har følt meg så maktesløs. Motanmeldelsen måtte han jo levere for å ikke se skyldig ut, og den er også henlagt. Det har vært helt jævelig, og uten mannen min hadde jeg ikke levd i dag. Han har støttet meg hele veien, og vi har også vært på turer til Oslo for å jobbe med traumene, sier kvinnen.

- Ingen grunn til å betvile overgrep

Med bakgrunn i lang behandling hos psykolog, nedsatt livskvalitet og allmenntilstand skrives følgende i en faglig vurdering fra legevakten i Tromsø:

«Pasienten har tydelige symptomer forenlig med traume. Diagnosen posttraumatisk stresslidelse settes klart i sammenheng med overgrepet i oktober 2013. Det foreligger etter min vurdering ingen grunn til å betvile at et overgrep har funnet sted», konkluderer psykolog Elisabeth Lianes.

På vegne av sin klient klaget bistandsadvokat Drechsler inn henleggelsen til neste trinn av påtalemaktstigen, Statsadvokaten. Men den profilerte statsadvokaten Bjørn Kristensen velger å ikke omgjøre avgjørelsen til Asker og Bærum politidistrikt.

- Det verste med denne saken er statsadvokatens beslutning om å ikke vente på nye bevis. Med grunnlag i for dårlig saksbehandling, og i at min klient skal komme videre i livet, krever vi at denne saken ender i retten med full bevisføring. Først da kan hun få ro, forklarer bistandsadvokaten.

Klikk på bildet for å forstørre.

- IKKE INHABIL: Advokat Svein Holden, kjent som aktor i blant annet 22. juli-rettssaken, sier at politijuristen i 40-årene bestrider at noe straffbart skjedde på hotellrommet i Oslo i oktober 2013. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)


Flere kritikkverdige forhold

Nå ligger altså saken hos Riksadvokaten, som også må ta stilling til en rekke punkter advokat Drechsler mener er kritikkverdige forhold i saksbehandlingen, og som gjør at kvinnens tillit til politi og påtalemyndigheter er lik null:

Statsadvokat Kristensen fattet sin beslutning til tross for at det ble varslet om ettersending av nye bevis. Dokumentene ble sendt fire dager før statsadvokaten opprettholdt henleggelsen.

Asker og Bærum politidistrikt har aldri kontaktet fornærmede. Mistenkte forklarer at samleie skjedde frivillig og at hun selv tok av seg alle klærne. Det er sikret biologiske spor på fornærmedes klær, som strider mot mistenktes forklaring.

Mannens advokat Svein Holden har selv jobbet ved statsadvokatens kontor i Oslo inntil nylig før han tok saken. Dette svekker fornærmedes tillitt til politiets arbeid. Drechsler har levert inn en inhabilitetsinnsigelse til Statsadvokaten. Den er aldri besvart.

- Hvordan politiet etterforsker sine egne ansatte må de ha klare retningslinjer på. Når saken flyttes til Asker og Bærum politidistrikt på grunn av politijuristens tilknytning til Oslo politidistrikt, må man også se på relasjonen mellom advokat Holden og statsadvokat Kristensen, sier Drechsler til Nordlys.

Statsadvokat Bjørn Kristensen velger å ikke kommentere sine vurderinger eller habilitet til Nordlys. Grunnen er at saken er til behandling hos Riksadvokaten.

- Det har ikke skjedd noe straffbart

Tidligere statsadvokat og profilert 22. juli-aktor, Svein Holden, uttaler seg på vegne politiadvokaten.

- Hvordan stiller din klient seg til den pågående saken?

Klikk på bildet for å forstørre.

PÅSTÅTT INHABIL: Statsadvokat Bjørn Kristensen velger å ikke kommentere advokat Cecilie Drechslers anklager om inhabilitiet. Kristensen og Holden jobbet sammen inntil en måned før han avviste klagen fra den angivelige voldtatte tromsøkvinnen. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Han bestrider at det har skjedd noe straffbart, og påpeker at saken ble raskt henlagt av politiet. Han anmeldte også kvinnen umiddelbart for falsk forklaring da han ble kjent med anmeldelsen, sier Holden til Nordlys.

- Du jobbet i åtte år på samme kontor som statsadvokat Kristensen. Ser du en habilitetskonflikt her?

- Ja, det stemmer at vi har jobbet sammen, men jeg kan vanskelig se at statsadvokaten er inhabil. Det spørsmålet må imidlertid besvares av andre av meg.


Krever svar

Advokat Drechsler stiller spørsmål ved at ikke vurderingen av habilitet er avgjort.

- Jeg krever svar på min inhabilitetsinnsigelse umiddelbart, og med tanke på hvor raskt statsadvokat Kristensen behandlet klagen, har det tatt uvanlig lang tid.

Ifølge Riksadvokaten ble saken registrert 24. juni, og skal være ferdig behandlet innen kort tid.

Les flere saker fra nordlys her.

Annonsebilag