*Nettavisen* Nyheter.

- Helt usannsynlig at observanden hadde psykose

Terje Tørrissen og Agnar Aspaas tror at Breivik selv vet at Knights Templar ikke eksisterer slik massemorderen selv hevder.

18.06.12 17:19

HTML EMBED

Følg TV 2s direktesending her

- De sakkyndige finner det helt usannsynlig at observanden hadde psykose på observasjonstidspunktet, slo Agnar Aspaas fast i Oslo tingrett og sa at det er lite sannsynlig at Breivik skulle vært psykotisk på gjerningsøyeblikket, og at psykosen skulle ha gått over av seg selv.

- Vi ser på hans syn ikke som psykopatiske vrangforestillinger, men som ekstreme politiske oppfatninger og bevisst neglisjering av motforestillinger.

Vi ser på hans syn ikke som psykopatiske vrangforestillinger, men som ekstreme politiske oppfatninger og bevisst neglisjering av motforestillinger

Mandag ettermiddag sa Aspaas at han og kollega Terje Tørrissen burde ha modererte seg noe i rapporten og lagt til at dette er etter deres mening.

De to rettspsykiaterne konstaterte mandag at Anders Behring Breivik er narsissist, dyssosial og mulig psykopat.

- Slik vi mener det har han hele tiden visst at hele ideologien med Knights Templar har sprunget ut av hans fantasi, og at dette ikke er noen vrangforestilling. De betegner Breiviks bruk av rangordninger, uniformer og militære systemer som eksentrisk, teatralsk og grandiost.

Slik vi mener det har han hele tiden visst at hele ideologien med Knights Templar har sprunget ut av hans fantasi, og at dette ikke er noen vrangforestilling

Farlig
En ting er alle rettspsykiaterne enige om: Risikoen for fremtidig vold er høy for Anders Behring Breivik.

- Han har selv sagt at han burde ha gjort mer, sa Terje Tørrissen mandag ettermiddag. Den konklusjonen er den eneste parene Tørrissen/Aspaas og Sørheim/Husby er enige om.

Agnar Aspaas sa at redusert voldsrisiko krever at han tar avstand fra sine handlinger, og fra den voldsideologi han i dag vedkjenner seg. Aspaas sa også at Breivik er lite tilgjengelig for terapi og at det er lite sannsynlig at han blir trygg for samfunnet.

I Oslo tingrett sa Agnar Aspaas at Breiviks verdensbilde ikke er et tegn på psykose blant annet fordi psykotiske personer blir uklare og kan vise stress når de blir konfrontert med uklarheter og usannsynligheter i deres virkelighetsbeskrivelser. Breivik derimot, har tilpasset sin forklaring når han ser at den oppleves som usannsynlig for andre.

Ikke syk
Terje Tørrissen og Agnar Aspaas forteller hvorfor Anders Behring Breivik har personlighetsforstyrrelser som altså ikke kvalifiserer til strafferettslig utilregnelighet.

I Oslo tingrett sa Tørrissen mandag ettermiddag at de ikke har funnet tegn til tankeforstyrrelser, assosiasjonsforstyrrelser, vrangforestillinger, hallusinasjoner eller såkalte neologismer som det var mye skrevet om i rapporten til Synne Sørheim og Torgeir Husby. Sammen med Agnar Aspaas har han mandag gått gjennom rapporten som konkluderer med at Anders Behring Breivik er strafferettslig tilregnelig. De to mener derimot at Breivik har skapt nye ord og ordsammensetninger som er naturlig i utviklingen av det norske språk.

De tolker ikke hans tilbaketrekking i 2006 som del av en psykose (som Sørheim og Husby gjorde red anm.) eller en klinisk depresjon, og at spillaktiviteten var viljestyrt og ikke en del av en sykdom. Tørrissen og Aspaas mener han utviklet spillavhengighet men legger lite vekt på dette.

De mener at Breivik ikke kan betegnes som psykotisk fordi han ga uttryk for frykt for å bli drept etter pågripelse. De mener at hans handlinger kunne ha ført til at Breivik ble utsatt for angrep.

Tørrissen sier de har valgt ikke å gi Breivik en rating i forhold til funksjonsnivå slik Sørheim og Husby gjorde. De to konkluderte før helgen med at Breivik har liten funksjonsevne fordi han ikke fungerte normalt i forhold til andre på hans alder. Blant annet bodde han hjemme, jobbet ikke og lot mor ta vare på ham.

Mandag sa Tørrissen at denne testen «gir liten mening» fordi en vanlig funskjonalitet ikke passet på Breivik. Han pekte på at selv om han bodde hjemme og ikke hadde fast jobb så skrev han manifest og planla en terrorhandling.

- Da kan man velge å plassere ham svært høyt fordi han har gjort komplekse handlinger, men vi har valgt å utelate det. Det spiller ingen rolle heller rettspsykiatrisk, sa Tørrissen i retten.

I grensen til å være psykopat
Tørrissen dro fram Breiviks grandiose utsagn som at han er «den mest suksessfulle militante kommandør siden 2. verdenskrig». De mener at dette er narsissistiske trekk som Breivik har hatt lenge, og som har gått utover hans sosiale relasjoner.

- Narsissister opplever ikke selv dette som et problem. Det er ikke et problem «å være god», sa Tørrissen.

- Han fremstår som grandios på en rekke områder. Når han ser at vi reagerer så kan han modere seg, men en kort stund senere kan det samme grandiose komme uten at han er seg bevisst (...) Vi antar at han har et underliggende behov for å bli beundret, sa Tørrissen.

Psykiaterne mener at han er dyssosial, at han har empatisvikt og ligger i grensen til å være psykopat.

Hans evne til å handle utover normbrytende atferd mener de at han har vist i mange år gjennom blant annet selskapet som solgte falske vitnemål. Tørrissen poengterte også at empatisvikten har kommet godt til uttrykk under rettssaken.

Tørrissen sier generelt at dyssosialitet og narsissisme ikke medfører noe ubehag for dem som har det, men betydelig ubehag for ofrene, noe psykiateren påpeker er grundig dokumentert i denne saken.

De har også vurdert paranoid personlighetsforstyrrelse men har ikke kommet til at alle kriteriene er oppfylt. De mener at Breivik ligger helt i grenseland.

- Det er muligens til stede, men vi skal ikke gi ham noen ny diagnose her i retten. Her er det refleksjoner rundt diagnose som er viktig. Det er ikke veldig fremtredende, men man kan diskutere det, sa Tørrissen.

Kjærlighetserklæringer
Terje Tørrissen fortalte i Oslo tingrett mandag at Breivik får kjærlighetserklæringer fra kvinner ned til 16 år, og at flere har utvetydig støttet handlingene.

- Han får kjærlighetserklæringer fra 16 år gamle jenter og han får sympatierklæringer fra en svensk familie som sier «Sköta om deg», fortalte han i retten.

- Det er entydige støtteerklæringer til hans politiske ideologi, også selve operasjonen. Flere støtter hans politiske syn og handlinger, sier psykiateren.

Tvilte på konklusjonen
Terje Tørrissen forteller at han tvilte på sin konklusjon en uke ut i rettssaken. Det resulterte i at han fikk en ny samtale med Breivik.

Han får kjærlighetserklæringer fra 16 år gamle jenter og han får sympatierklæringer fra en svensk familie som sier Sköta om deg

Han spurte 8. mai om han kunne få en samtale med Breivik. Dette var etter at psykiateren hadde observert hvor tilsynelatende følelsesløs Breivik satt og hørte grusomhetene bli beskrevet i retten. Her gjennomgikk de noen temaer, hvordan saken artet seg for ham, hvordan det artet seg når han kom tilbake til Ila og hvordan han håndterte det følelsesmessige aspektet.

- Der fremkom ingenting annerledes enn det har gjort gjennom samtaler. Status presens var helt uforandret, sa Tørrissen i Oslo tingrett mandag ettermiddag.

Tidligere i dag har kollega Agnar Aspaas fortalt om sine samtaler med Breivik. Massemorderen fortalte blant annet at han gleder seg til sitt videre politiske arbeid når rettssaken er over.

Der fremkom ingenting annerledes enn det har gjort gjennom samtaler. Status presens var helt uforandret

Det fortalte Anders Behring Breivik psykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas under deres samtaler med Breivik. Massemorderen ønsker å videreutvikle sitt manifest, skrive tre nye bøker, og å jobbe for å skape en europeisk organisasjon av kulturkonservative. Breivik forventer å bli sittende resten av livet i fengsel, men ser fram til å ta for seg arbeidet i etter rettssaken.

- Han sa han ville skrive og «kjempe med pennen», leste Aspaas fra rapporten.

Fryktet at han skal bryte sammen
De to psykiaterne hadde flere samtaler hver for seg med Breivik. Disse gikk pent for seg med kaffe og uten håndjern.

- Dere trenger ikke å frykte meg, hadde Breivik sagt til dem og fortalt at han aldri hadde vært voldelig utover et vindu på tre timer.

Breivik fortalte at han gruet seg til rettssaken og at han tok på seg sitt «game face» når han gikk i rettssalen. Han fryktet for å bryte sammen, og at det kunne være moren som ville gjøre at det skulle skje. Moren har ikke vitnet i Oslo tingrett.

Dere trenger ikke å frykte meg, hadde Breivik sagt til dem og fortalt at han aldri hadde vært voldelig utover et vindu på tre timer

I samtaler med Tørrissen om empati var det moren som ble nevnt av Anders Behring Breivik.

- Breivik svarte at han - hvis han frigjør seg fra politikk - er en empatisk person. Han viste eksempler på hvordan han har vist empati i dagliglivet, blant annet da han kjøpte en hund og tok med moren på ferie etter at det ble slutt mellom henne og NN (tidligere kjæreste).

Avviste tolkninger
Aspaas og Tørrissen gikk gjennom en rekke momenter i rapporten til Sørheim og Husby med Breivik. Massemorderen avviste flere av tolkningene til Sørheim og Husby og sa at de to psykologene gjennomførte sine undersøkelser så nært opp til hendelsene 22. juli at de ikke kunne fatte at noen som ikke var gal kunne gjennomføre slike handlinger.

Tørrissen leste et utdrag fra en samtale der Breivik forsøkte å forklare hvordan han hadde tjent fire millioner svarte kroner på salg av falske diplomer, men at Husby og Sørheim ikke hadde forstått at inntjeningen var reell og at de derfor hadde rubrisert det som grandiose vrangforestillinger.

Ville egentlig begå statskupp
Breivik sa at han egentlig hadde ønsket å begå et statskupp fremfor å gå til voldelige aksjoner. Problemet var at PSTs overvåking gjorde det umulig å organisere noen hundre mennesker før et slikt oppdrag.

I likhet med Ragnar Husby og Synne Sørheim fortalte psykologene at Breivik hadde lett for å dreie samtalen innn på politisk retorikk, som etter hvert framsto som nokså stereotyp, men i motsetning til kollegene konkluderte Tørrissen og Aspaas med at «Det framkommer ikke tegn til realitetsbristende forestillinger».

Agnar Aspaas sier at hans inntrykk er at Breivik hadde et valg om å utføre handlingene helt opp til han kjørte de siste hundre metrene mot Regjeringskvartalet.

- Mitt inntrykk var at ideen var blitt mer og mer konkret for ham underveis og at det fysiske skrittet til Rena gjorde at ideen ble mer virkelig, sa han i retten. Dette står i motsetning til Sørheim og Husby som mener at Breivik opplever at han har fått ansvaret for hvem som skal leve og dø.

Mitt inntrykk er at «the point of no return» var da han kjørte bilen de siste hundre meterne før han parkerte ved Regjeringskvartalet

Mentale teknikker
I samtalene fortalte Breivik at hans politiske syn og hans handlingere var uløselig knyttet til hverandre. Breivik fortalte om mentale teknikker han hadde lært seg for å fortrenge frykt og følelser. Breivik fortalte til Aspaas at han fikk mange brev, både hatbrev og støtteerklæringer samt brev om at han burde henvende seg. Han hadde mottatt to konkrete drapstrusler, fortalte han. Han kommenterte også sin opptreden i fengslingsmøtet og sa noe av det han sa var myntet på nasjonalister som han ønsket å gjøre til «militante nasjonalister», og at han var en oportunist som brukte media til å spre sitt budskap til en liten gruppe mennesker.

Breivik fortalte at han bare en gang tidligere i livet hadde vært voldelig. Det var mot en som hadde skrevet nedsettende om ham i skolens årbok. I ungdomsårene var Breivik med i en gjeng som kalte seg Skøyen Killers.

- De opptrådte truende, men var ikke direkte voldelige.

Nektet hjernescanning
- Vil du foreslå hjernescanning av Ap-politikere

I samtalene var spørsmålet om hjernescanning og bildediagnostikk et tema. Breivik sa at han oppfattet dette som en fornærmelse. Han spurte tilbake om Aspaas også ville foreslå en hjernescanning av Ap-politikere for å se om de var hjerneskadet siden de slapp innvandrere inn i landet. Han la til at dette ble sagt som en spøk.

I en samtale snakket Breivik om feminiseringen av den norske mannen, og at han var tiltrukket av miljøer der «alfahannen» står sentralt.

like viktig som Bibelen

Tidligere mandag viste Agnar Aspaas og Terje Tørrissen til avhørene med moren til Anders Behring Breivik der det går fram at sønnen var sindig, rolig og behersket. Hun sa det var uforståelig for henne at Breivik kunne gjøre det han gjorde.

Breivik hadde fortalt moren om bokmanuset og fortalt at boken skulle bli «enestående i sitt slag» og «like viktig som Bibelen», leser Aspaas fra avhøret.

Det var som om han falt i et sort hull etter at han flyttet hjem igjen

I avhøret av søsteren fortalte hun at de to ofte korresponderte på nettet. Hun var opptatt av at han skulle få noe ut av livet sitt. Hun spurte om disse prosjektene han beskrev og maste på ham. «Det var som om han falt i et sort hull etter at han flyttet hjem igjen», sa søsteren blant annet til politiet.

Hun merket seg at broren betegnet seg som lykkelig da han begynte å spille på heltid. Hun mente han kastet bort livet sitt.

- Mente han alltid hadde rett
- Søsteren betegnet broren som smart, velartikulert og en person det var lett å ha det gøy sammen med. Hun sa også at en av hans mindre gode side var at han mente han alltid hadde rett. Det gjaldt spesielt temaer som politikk, historie, aksjemarkedet, sa søsteren ifølge Aspaas.

Uansett hva man sa, så påvirket ikke dette siktedes overbevisning

Tørrissen refererte til avhør av en rekke personer som har hatt tilknytning til Breivik som et ledd i å vise hvordan han fungerte i det vanlige.

Han refererte til avhør med Breiviks venn, som fortalte at drapsmannen hadde «et stort hig etter å lykkes», og at: «Uansett hva man sa, så påvirket ikke dette siktedes overbevisning». En beskrev ham som «en kalkulerende og målbevisst person» som lykkes med det han satte seg fore. Andre igjen beskrev ham som «en rar skrue» mens en kontakt i frimurerlosjen fortalte at han blandet sammen frimurerlosjen og tempelridderne i «en salig røre».

En tidligere kone av faren hadde bemerket at han syntes å være opptatt av å imponere. En kvinne Breivik hadde truffet seks, sju ganger beskrev ham som sindig, kontrollert, behagelig og interessant. En kamerat sa at Breivik var lite interessert i jenter, brukte sminke og lang tid på eget utseende.

Politisk og religiøst syn skal ikke bli en diagnose
- For diagnostikk er det avgjørende at politisk og religiøst syn ikke skal bli til en diagnose, sa Terje Tørrissen i Oslo tingrett mandag morgen der han og Agnar Aspaas har startet gjennomgangen av deres rapport som konkluderer med at massemorderen Breivik er strafferettslig tilregnelig.

- Det betyr naturligvis ikke at det ikke finnes sykdom innenfor disse gruppene. Det ene utelukker ikke det andre, sier Tørrissen.

Før helgen fortalte Torgeir Husby og Synne Sørheim hvorfor de mener at Anders Behring Breivik er paranoid schizofren og strafferettslig utilregnelig.

Eiendommelig inntrykk
Psykiateren sier at det første avhøret av Breivik på Utøya «gir et eiendommelig inntrykk» - og beskriver at Breivik like etter drapene ga et nærmest gemyttlig avhør, svarte vennlig og høflig og til tider virket opprømt.

«Det oppstår en slags forhandlingssituasjon hvor politiet ønsker kunnskap om eventuelt medsammensvorne. Siktede fremsetter krav - blant annet om PC - for å samarbeide», leste Tørrissen fra referatet. Han sier at Breivik ikke synes å være emosjonelt berørt.

Også rekonstruksjonen på Utøya 13. august har gjort inntrykk. De skriver hvordan Breivik påført håndjern og i sele gikk rundt på øya og «uten tegn til sinnsbevegelser» og «tilsynelatende upåfallende» forklarte seg om drapene. Også Sørheim og Husby reagerte på denne rekonstruksjonen. De beskrev at Breivik oppførte seg som om han «var på befaring på en byggeplass».

I likhet med sine kolleger har de også opplevd Breivik med «betydelig grandiositet i omtalen av seg selv» - en mann som er «selbevisst og krevende».

Økonomi
Tidlig i sin vitneforklaring tok Tørrissen og Aspaas for seg Breiviks forretningsaktivitet.

Spesielt Breiviks forretningsaktivitet fra 2002 til 2006, da han i økende grad opererte på feil side av loven med svart økonomi, er en type aktivitet som «krever kognitiv tilstedeværelse» sa Tørrissen og beskrev Breiviks store arbeidskapasitet og evne til å gjøre flere ting samtidig - for eksempel både drive med spill og skrive manifest.

Tørrissen påpeker at de nevner dette for å vise funskjonsnivå (som Sørheim og Husby mente var svært dårlig red. anm) og at de skal komme tilbake til den normbrytende atferden og dyssosiale trekk senere.

Ikke psykotisk eller suicidal
Tørrissen refererte til hva helsepersonell har observert av Breivik på Ila, og at de ikke funnet tegn til psykose, depresjon eller suicidalitet.

De mente at Breivik ikke er suicidal blant annet fordi han mener at historien vil vise at han gjorde rett.

- Ellers er det ikke vist til depressivitet, psykose eller andre ting i det fengselshelsetjenesten kommer med. Det er en konsistensitet i dette, sa Tørrissen.

De refererte også til en tvungen observasjon der Breivik blant annet ble grillet på Knights Templar. Dikemark-teamet har tidligere vitnet om dette i retten.

HTML EMBED

Følg TV 2s direktesending her

Se forklaringen her

HTML EMBED

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.