*Nettavisen* Nyheter.

- Hjelpeløst av Kleppa

Foto: (Scanpix/Frp)

Arne Sortevik (Frp) reagerer sterkt på Statsråd Magnhild Meltvedt Kleppas (Sp) forklaringer på trafikkaoset i Oslo. Se hva hun svarte her.

27. juni ble Oslo S stengt for seks uker, på nøyaktig samme tid som hovedveien nordover, E6, får et ansiktsløft som skal være ferdigstilt 21. august. Det resulterte i trafikkaos i hovedstaden.

Jernbaneverket og Statens vegvesen skyldte på hverandre, mens samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) refset både NSB og Statens Vegvesen, som begge er etater underlagt hennes ansvar.

Kleppa-kritikk fra flere kanter
I en tidligere Nettavisen-artikkel måtte samferdselsministeren selv tåle kritikk fra flere hold:

- Samferdselsministeren bør vurdere å stanse et av arbeidene. Dette er hovedpulsårer inn og ut av byen. Det er hårreisende at Jernbaneverket og Vegvesenet ikke har koordinert seg bedre, sa fagdirektør for samferdsel hos Forbrukerrådet, Anne Rygg, til Nettavisen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Foto

- Trenger bedre og sterkere styring
Frps Arne Sortevik uttrykte også misnøye over Kleppas «soving i timen»:

- Kleppa skylder på etatene sine. Hun er selv sjef for begge. Hun har som samferdselsminister ansvar for å samordne planer og tiltak. Her har hun enten sovet i timen eller bevisst valgt å overlate ansvar til to etater som åpenbart trenger bedre og sterkere styring!

Sortevik sa i den samme artikkelen at han mener det har vært mer enn nok tid til å planlegge arbeidene, slik at trafikkaos kunne vært unngått:

- Oppgraderingen av Oslo S er nødvendig og har vært planlagt i et år. Det har derfor vært tid nok til å planlegge at en slik stengning ikke gir trafikk-kaos, sa Sortevik til Nettavisen.

Tross trafikkproblemene som har oppstått, har utbedringsprosjektet av Oslo S blitt omtalt som «en mindre utbedring» i vegvesenets handlingsprogram.

Sorteviks etterlysning av Kleppas plan
Sortevik etterlyste samferdselsministerens videre plan i saken, og sendte henne følgende to spørsmål:

1. «Hvilke hovedtiltak er gjennomført for å sikre maks veikapasitet og hvordan blir planen justert undervegs?»

2. «Kaoset i trafikken i forbindelse med planlagt stenging av Oslo S for nødvendig oppgradering har ikke bare avdekket manglende politisk styring fra samferdselsminister og samferdselsdepartement. Kaoset har også avdekket at de to viktige transportetatene Vegdirektorat og Jernbaneverk ikke har forstått behovet for samhandling. Hva vil statsråden gjøre for å forbedre politisk oppfølging fra samferdselsdepartementet av hhv. Vegdirektoratet og Jernbaneverket for å sikre bedre samhandling for å dekke transportbehovene?»

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Øijord, Thomas Winje

Kleppa svarer for seg
Torsdag kom svarene fra samferdselsministeren (se dem i sin helhet nederst i artikkelen).

- Svarer ikke på planlagt hovedtiltak
- Svaret på det første spørsmålet inneholder ett avsnitt med beskrivelse av bakgrunnen – resten er forklaring på hva som gjøres etter kaoset. Det foreligger ikke noe svar på planlagt hovedtiltak – med unntak av «det å gjennomføre et av disse vedlikeholdsarbeidene andre tider av året da trafikkbelastningen er større, ville gi mer negative effekter for trafikken», påpeker Sortevik overfor Nettavisen.

- Hjelpeløst
Han stiller seg kritisk til Kleppas tilbakemeldinger og mener at det ikke har eksistert noen plan i forkant av arbeidet:

- Dette tyder på at SD ikke har hatt plan på forhånd for å sikre minst mulig problem gjennom best mulig kapasitet. Veiutbedring om sommeren KAN være lurt – men ikke i hovedstaden når man samtidig stenger landets hovedjernbanestasjon! Svaret bekrefter jo at man rett og slett ikke har vært godt nok forberedt eller innsett at stengt stasjon og veireparasjon gir spesielle utfordringer, sier han og legger til:

- Mangel på planlegging er en karakteristikk – hjelpeløst er en annen.

Etablerer «koordineringsforum»
I svar på spørsmål nummer to heter det:

«(...) Jeg har derfor tatt initiativ til å etablere et koordineringsforum i Osloregionen mellom Jernbaneverket, Statens vegvesen, NSB, Ruter og Flytoget. Hensikten er å bedre trafikkavviklingen under drift, utbygging og vedlikeholdsarbeid på veg- og banenettet i Oslo og Akershus».

- Lar trafikantene ta støyten
Sortevik har følgende kommentarer til dette:

- Jeg minner om at det var et eneste koordineringsmøte mellom SVV og JBV om helhetlig plan i Oslo-området i forbindelse med stenging av Oslo S og planlagt veiarbeid i Oslo sommeren 2011. Hovedstrategien har vært å la trafikantene ta støyten – og håpe at flest mulig tok tidlig ferie eller utsatte sine reiser. Om man kaller det møte eller «forum» – vitsen er jo at tiltaket virker. Åpenbart trengs det ikke bare et ”forum” men sterkere involvering fra Samferdselsdept. og fra politisk ledelse.

- Trafikantene trenger Holdbar og Akseptabel samferdselspolitikk – ikke bare en samferdselsminister som må beklage forhold i trafikken som er Uholdbare og Uakseptable, sier Sortevik til Nettavisen.

Spørsmål nr. 1749 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Arne Sortevik til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
«Planlagt arbeid med oppgradering av toganlegg på/ved Oslo S gir full togstopp inn og ut fra landets største togstasjon. Som vanlig når togene står er det veinettet som må ta unna transportbehovet. Dette medfører ekstra trafikkbelastning på veinettet i og rundt Oslo. Jeg går ut fra at Samferdselsdepartementet har hovedansvaret for en samlet plan for transportutvikling når Oslo S er stengt. Hvilke hovedtiltak er gjennomført for å sikre maks veikapasitet og hvordan blir planen justert undervegs?»

Svar:
«Det er krevende for trafikantene når togtrafikken må stoppes ved Oslo S, og når kapasiteten på deler av vegnettet samtidig blir redusert, for å gjennomføre nødvendig vedlikeholdsarbeid i jernbanen og vegnettet. Dette er imidlertid arbeider som har vært planlagt lenge og som er lagt til sommeren for å gi så lite negative effekter for trafikken som mulig. Det å gjennomføre et av disse vedlikeholdsarbeidene andre tider av året da trafikkbelastningen er større, ville gi mer negative effekter for trafikken. Å vente med den nødvendige reparasjonen av bruene på E6 ved Furuset til etter sommeren, ville dermed gitt lengre køer og større tidstap for trafikken.

Etter den første mandagen med meget vanskelige trafikkforhold har situasjonen nå blitt bedre og mer stabil. Det er grunn til å tro at situasjonen vil bedres ytterligere i juli da mange er på ferie.

Regjeringen har kraftig økt bevilgningene til utbygging og vedlikehold av veger og jernbaner. Dette gjøres for å bedre forholdene for trafikantene og samfunnet. Samtidig vil veg- og jernbanearbeider kortsiktig kunne gi framkommelighetsproblemer, slik situasjonen er i Osloregionen nå. For å minimere disse problemene for trafikantene er det viktig å bedre samordningen og koordineringen av utbyggings- og vedlikeholds- arbeid. Jeg har derfor tatt initiativ til å etablere et koordineringsforum i Osloregionen mellom Jernbaneverket, Statens vegvesen, NSB, Ruter og Flytoget. Hensikten er å bedre trafikkavviklingen under drift, utbygging og vedlikeholdsarbeid på veg- og banenettet i Oslo og Akershus.

Statens vegvesen, som leder koordineringsforumet, har informert meg om at forumet allerede har holdt sitt første møte der man har gått igjennom situasjonen i sommer. Det er også avtalt flere tilpasninger og justeringer av virksomheten for å forebygge problemer med trafikkavviklingen. Koordineringsforumet vil holde partene løpende orientert og er beredt til å møtes med kort varsel. Forumet har også besluttet raskt å framskaffe en oversikt over alle arbeider og tiltak som kan påvirke trafikksituasjonen i Oslo og Akershus de nærmeste årene. Den oversikten vil bli ajourført løpende og være et grunnlag for videre samordning og koordinering av drift, utbygging og vedlikeholds- arbeid i veger og baner i Oslo og Akershus.

Samferdselsdepartementet vil holde seg løpende orientert om samordningen i koordineringsforumet, men det er partene i dette som har ansvaret for å gjennomføre de tiltak som trengs for å forebygge problemer med trafikkavviklingen.

Jeg forutsetter at Statens vegvesen vurderer etablering av tilsvarende fora i andre byområder der det måtte være behov.

Med hilsen
Magnhild Meltveit Kleppa»

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.