- Hun er i en forferdelig vanskelig situasjon

Moren til Kari Ann Volden tar et oppgjør med norske politikere.

Moren til Kari Ann Volden tar et oppgjør med norske politikere. Foto: Privat (Privat)

- Barna vokser og har ingen annen mor enn Kari Ann Volden.

02.11.10 08:20

De to tvillingguttene ble født av en indisk surrogatmor 24. januar i år, ved hjelp av sæd og eggceller fra donorer.

Siden fødselen har den norske «moren» Kari Ann Volden oppholdt seg i India og ventet på tillatelse til å få ta med seg guttene hjem til Norge.

Facebook-gruppen «Hjelp Kari Ann Volden og tvillingene hjem til Norge» har 6.664 medlemmer.

Les Stavrums kommentar: Skal hun dumpe barna?
Les også. Dette nekter Lysbakken å svare på

- Hva skal Kari Ann Volden nå foreta seg fremover?

Det er et godt spørsmål, men vi har ikke så gode svar. Hun er i en forferdelig vanskelig situasjon, sier hennes advokat, Hilde Guldbakke, til Nettavisen.

- Det er Kari Voldens situasjon som har brakt dette opp. Det er ingen grunn til frykte presedens. Det er denne saken som har vist at surrogati ikke er veien å gå. De som kommer etter henne, vet nå hva som gjelder. Det visste verken Kari Ann Volden, Bufdir eller departementet, for den saks skyld. Departementet satte ned et utvalg for å utrede lovspørsmålet før det ble fattet et vedtak i saken.

- India regner barna som norske
Guldbakke håper statsråd Audun Lysbakken ikke har lukket døren for godt:

- Deler av nordlandsbenken på Stortinget vil trolig anmode statsråden om å se på om det er noen mulighet for å hjelpe henne og ungene hjem, sier advokaten.

- Volden er sammen med barna sine i Goa i India, og jeg tror hun skal få besøk fra en nær bekjent i Norge den nærmeste tiden.

- Barna har knyttet seg til henne som mor. Norske myndigheter skyver ansvaret over på India, som har flere millioner foreldreløse fra før. Indiske myndigheter regner barna som norske! For tiden er barna i realiteten statsløse.

- Utrolig trist
- Hva vil du si til Lysbakken?

- Jeg synes situasjonen er utrolig trist og lurer på om Lysbakken har satt seg nok inn i saken. Han viser til at man bryter norsk lov ved å fremme adopsjonssøknaden, men det stemmer ikke. Barnekonvensjonens artikkel 3 åpner opp for adopsjon av surrogatbarn, sier Guldbakke.

- Barnekonvensjonens artikkel 3 om alltid å vektlegge barnas hensyn, er tolket innskrenkede i denne saken.

Hun presiserer at det her verken er snakk om å utnytte kvinner og salg/kjøp av barna.

- Vi vet at surrogatmoren er en kvinne som har to barn, at det skjedde i trygge former og at hun var forsikret i tilfelle svangerskapet skulle påføre henne skade – og at hun trengte pengene. Hennes mann har akseptert dette, sier Guldbakke.

- I India er det å stille sin kropp til disposisjon en egnet og tillatt vei for å brødfø familien, legger hun til.

- Hvorfor straffe Volden?
- Hvem skal ta seg av barna, spør hun – og fortsetter:

- Barna har ingen mor eller far – ingen vet hvem de er. Surrogati er tillatt i India. Nå viser det seg at dette ikke tillates fra og med nå i Norge – men hvorfor skal Volden straffes for et uklart regelverk?

Advokat Guldbakke mener at avgjørelsen er en politisk avgjørelse.

- Lovverket var uklart, og Volden hadde ingen mulighet til å innrette seg. Volden ville aldri gjort dette, hvis hun visste om konsekvensene, avslutter Guldbakke.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag