- Ingen forvirring om dødfødsler

Foto: Thinkstock (Illustrasjon)

Folkehelseinstituttet mener de kun er bekymret for de ulike tilbudene gravide kvinner får.

(SIDE2): Tirsdag kveld presiserer Folkehelseinstituttet på sine nettsider at det ikke råder forvirring omkring risikoen for dødfødsler ved overtidige svangerskap.

- I Dagsrevyen 10. mai sies det at det er full forvirring om hva Folkehelseinstituttet mener om risikoen for dødfødsler ved overtidige svangerskap. Det er ikke en korrekt fremstilling av situasjonen.

Bakgrunnen er striden om igangsetting av fødsler for gravide kvinner, og Folkehelseinstituttet er bekymret for den ulike praksisen som råder rundt om i landet.

Nå tar Helsedirektoratet etter møte med Folkehelseinstituttet og Norsk gynekologisk forening initiativ til en gjennomgang.

Kan komplikasjoner forebygges?
Folkehelseinstituttet baserer sine bekymringer på befolkningsundersøkelser som viser at det er økt risiko for dødsfall når svangerskapet er overtidig, sammen med andre komplikasjoner for mor og barn. De reiser samtidig spørsmålet om hvorvidt dette kan forebygges ved igangsetting av fødselen før svangerskapet blir overtidig.

Helsedirektoratet mener fødetilbudet er trygt og godt i Norge, men skal allikevel se nærmere på hvordan de forholder seg til den risikoen et overtidig svangerskap innebærer.

Etter et møte mellom Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk gynekologisk forening tirsdag formiddag ble partene enige om å starte en bred faglig prosess slik at fødende skal oppleve at de får et trygt og godt tilbud, også når svangerskapet går over termin, melder Helsedirektoratet.

Nye retningslinjer
Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer det som et overtidig svangerskap når svangerskapet har vart i 42 uker. I Norge er andelen kvinner som føder i uke 42 eller senere på 7,2 prosent.

Norsk gynekologisk forening har høsten 2010 laget nye faglige retningslinjer som skal sikre at alle gravide blir kontrollert ved fødeavdeling en uke etter termin, og at den gravide deretter følges tett opp ved fødeavdelingen. Etter dagens retningslinjer fra norsk gynekologisk forening bør kvinnen få tilbud om oppfølging og undersøkelse etter 7-12 dager over tiden.

- Vi ønsker å understreke at sikkerheten til de som går over tiden blir ivaretatt ved tettere oppfølging og kontroller, men at de som er urolige gjerne kan ta kontakt med sykehuset der de skal føde, skriver Helsedirektoratet .

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.