- Jeg driver ikke med dyneløfting i det muslimske miljøet

Foto: Rune Dahl, Narvik (Privat)

- Men nytelsesekteskap er forbudt, mener praktiserende muslim Sølva Nabila Saxelin.

26.09.11 08:35

Nettavisen har denne uken skrevet om muslimske «turist-» og «nytelsesekteskap», en praksis der partene vies for så kort som én times tid. Som regel er det en imam som fullbyrder den muntlige ekteskapskontrakten, og ingenting når norske registre. Formålet med ekteskapene er sex - og penger.

BAKGRUNN:
- Gifter seg for noen timer i Norge
- Dette er organisert hallikvirksomhet
- Også norske kvinner gifter seg i én time

Praksisen ble kritisert fra flere hold, men nå går praktiserende muslim Sølva Nabila Saxelin til motsvar. Hun har sett seg lei på det hun mener er et ensidig, negativt fokus på muslimer:

- Det er greit for meg at de (tidligere intervjusubjekter, red.anm.) uttaler seg, men de bør ikke få stå alene. Man bør få tak i muslimer som faktisk kan si at «Hei, dette her er ikke greit, det er selvsagt noe vi må bekjempe, men to ting er viktige her, hva voksne mennesker gjør har vitterlig ingen noe med å gjøre, og det faktum at dette gjelder ett marginalt problem». Shiaa er ikke så mange her til lands, sånn at «muta» ikke er noe utbredt problem. Men igjen, hva samtykkende voksne mennesker gjør, bryr jeg meg ikke så veldig om, sier hun til Nettavisen.

(...) To ting er viktige her; hva voksne mennesker gjør har vitterlig ingen noe med å gjøre, og det faktum at dette gjelder ett marginalt problem.

- Kan du forstå at de er kritiske?

- Jeg er selv strengt imot «muta»-ekteskap, og mener at det ikke er lov i islam. Den samme meningen deler jeg med minst 90 prosent av muslimer. Mange shiaa også er ikke villige til å gifte seg i muta-ekteskap, ei heller la sine barn gjøre det. Dette ble for ensidig framstilt i artikkelen, mener jeg. Når det gjelder misyar-ekteskap derimot ble det en veldig ensidig framstilling i artikkelen. Misyar-ekteskap er et ekteskap hvor man frasier seg sine islamske rettigheter midlertidig, av praktiske årsaker.

- Som for eksempel at en kvinne som er eneste datter (kanskje også eneste barn) i familien må bli boende hjemme hos sine foreldre noen år, fordi de er gamle og trenger hjelp, så frasier hun seg retten til egen bolig. Eller at man velger å jobbe, og frasier seg retten til forsørging. Ett annet eksempel kan være at mannen bor i ett annet land, og kvinnen må bo hjemme hos sine foreldre mens hun venter på familiegjenforening og derved frasier seg retten at mannen bor hos henne, forklarer hun, og oppsummerer:

- Men som alt annet, misbrukes det selvsagt, islam er perfekt, men ikke muslimer. Men i utgangspunktet er det kun så enkelt som at det er ett ekteskap hvor man frasier seg rettigheter, sier hun

- Islam er perfekt, men ikke muslimer
Saxelin jobber som koordinator på et større kundesenter, og har selv frasagt seg noen av sine islamske rettigheter.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Foto: Privat

- Jeg kan derfor, på en måte, si at mitt ekteskap nå, er blitt et misyar-ekteskap, siden jeg selv, høyst frivillig, har valgt å si ifra meg forsørgningsrettigheten. Jeg har valgt å jobbe. Islamsk sett har jeg rett til å heller si at mannen min skal ha to jobber sånn at jeg kan være hjemme og passe på hus og barn, men jeg vil bruke min utdanning og kompetanse, og jobber derfor som koordinator på ett større kundesenter i landet. Så sånn sett har jeg gitt opp en rettighet Gud har gitt meg, og da er det på en måte misyar-ekteskap, sier hun til Nettavisen.

- Fokuser heller på hvor normale vi er
I tillegg til kritikernes, i hennes øyne, ensidige fokus, mener Saxelin at også media må ta sin del av skylden for muslimhets i samfunnet:

- Jeg synes journalister bør være litt mindre sensasjonslystne, og heller fokusere på hvor normale vi muslimer er, framfor avvikene. Spesielt i en tid som dette, hvor det blir mer og mer hets mot muslimer i hverdagen. Jeg merker det godt, som norsk muslim, gift med en norsk muslim. Så lenge jeg ikke har en tåredryppende historie om tvang, hets fra andre muslimer eller overgrep, får jeg ingen spalteplass, forteller hun.

Jeg mener mutaah er en slags fordekt prostitusjon, ja, men misyar er det ikke.

- Hvorfor tror du muslimske organisasjoner ikke ønsker å uttale seg om disse sakene?

- Det vet jeg ikke. Kanskje de, som så mange av oss, er leie av det ensidige fokuset på alt som er negativt med muslimer, og bare ønsker å fokusere på dialog og bedring av forholdene for muslimer i Norge i dag. Media har per i dag, en altfor ensidig vinkling av tema, og fokuserer på hva muslimer gjør, i stedet for å fokusere på hva islam sier. Historien om den normale, lykkelige muslim, selger ikke, konstaterer Saxelin.

- Enig i at det er prostitusjon
I Nettavisens tidligere artikler betegnes disse midlertidige ekteskapene som en form for prostitusjon, og at de er i strid med norsk lov.

- Er du enig når de betegner dette som en form for prostitusjon?

- Jeg mener muta er en slags fordekt prostitusjon, ja, men misyar er det ikke. De kaller misyar-ekteskap et «ferieekteskap», noe som er helt feil i henhold til reglene og definisjonen av misyar, og det er også på grunn av slikt misbruk (som allikevel ikke skjer noe særlig, man har bare valgt å finne ett eller annet å hakke på her) at mange mener at det ikke er noe lurt allikevel, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Foto: Frp

- Hvordan anses nytelsesekteskap og andre midlertidige ekteskap blant muslimer?

- Muta er ikke noe ansett blant majoriteten muslimer. Selv ikke blant shiaa er det enighet om konseptet. Mange liker det ikke i det hele tatt og kunne aldri tenkt seg det selv. Jeg synes at det er viktig å påpeke dette, fordi det er faktisk forbudt for majoriteten muslimer, 90 prosent av oss mener det.

- Driver ikke med dyneløfting
Samtidig er det vanskelig å dokumentere faktiske forhold som gjelder alle.

- Kan du med sikkerhet si at det ikke er andre enn sjiamuslimer som praktiserer «muta»-ekteskap?

- Nei selvsagt ikke, jeg driver ikke med dyneløfting i det muslimske miljøet. Hva enkeltmennesker gjør, får være deres egen sak. Jeg vet derimot at de aller aller fleste sunnimuslimer mener det er galt, men kan ikke garantere at ingen gjør det, men håper jo at ingen gjør det, sier Saxelin.

- Praksisen er ikke akseptert
Islamsk Råd Norge(IRN) tar også avstand fra praksisen, og tror ikke at den er utbredt blant muslimer.

- I den grad dette forekommer synes det å foregå i det skjulte, og vi har derfor ingen spesifikk kunnskap om praksisen, og ønsker heller ikke spekulere i omfanget. Praksisen er ikke akseptert verken religiøst eller allmenmoralsk, hvilket forklarer hvorfor den synes å bære preg av en lukket undergrunnsaktivitet. Av den grunn tror vi ikke at den er utbredt blant muslimer, og har heller ingen grunn til å tro at noen imamer ved våre medlemsmoskeer formidler eller aksepterer dette, sier Generalsekretær Mehtab Afsar til Nettavisen.

Afsar fraråder å inngå og fremme slike relasjoner:

- Fordi praksisen har vært skjult, har den heller ikke vært løftet opp og diskutert i IRNs organer. Vi kan imidlertid si at IRN anser denne praksisen som uakseptabel islamsk sett, og et grovt misbruk av den grunnleggende familie- og samfunnsbærende institusjon som ekteskapet er. Vi vil på det sterkeste fraråde noen å inngå eller fremme slike illegitime relasjoner, sier han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.