- Jeg fremstilles som en «idiot»

Foto: (Scanpix)

28.02.13 12:34

- Skipsreder Morits Skaugen mener han blir sjikanert på regjeringens sider i rapporten om Anders Jahre-saken.

Etter 30 års jakt på den legendariske rederen Anders Jahres skjulte formue i skatteparadiset Cayman Islands, var bostyrets sluttrapport klar i 2012.

Skipsreder Morits Skaugen mener rapporten, som nå ligger på finansdepartementets nettsider, er grovt injurierende og sjikanerende.

Skaugen har skrevet brev og bedt om at finansminister Sigbjørn Johnsen fjerner rapporten fra departementets hjemmesider.

Den 521 sider lange rapporten er ført i pennen av bobestyrerne Even Wahr-Hansen og Karstein Espelid i advokatfirmaet Bahr.

SE RAPPORTEN HER.

I bostyrets rapport levnes skipsreder Morits Skaugen liten ære. Bobestyrerne mener han benyttet svært ufine metoder for å slå kloa i Anders Jahres utenlandsformue.

Skaugen hadde blitt eier av Anders Jahres gamle selskap Kosmos gjennom oppkjøp på slutten av åttitallet.

Administrerende direktør Morits Skaugen i IM Skaugen IMSK Foto: Falch, Knut (Scanpix)

Mest oppsiktsvekkende er nok antydningene om utilbørlig press overfor Anders Jahres «høyre hånd» gjennom mange år, Bjørn Bettum, i jakten på utenlandsformuen.

- Beklager din helsesituasjon
Bobestyrerne mener Skaugen i 2001 nektet å utbetale pensjon og forsikring til den da kreftsyke og døende Bettum, med mindre Bettum endret sin forklaring om utenlandsformuen slik at det gavnet Skaugen.

Da Bettum etter flere purringer tryglet om utbetaling slik at han hadde penger til kreftbehandling, svarte Skaugen følgende i en e-post julaften 2001:

«Jeg beklager sterkt din helsesituasjon og er meget lei for at vi legger press på deg (...)».

Bettum ble anmodet om å samarbeide, fremgår det av rapporten. I februar 2002 bøyde Bettum av, og endret sin oppfatning av hvem som var den rettmessige eieren av Jahre-formuen. Få dager etter ble Bettums kapitalforsikring frigitt. 16. Mars 2002 døde Bettum.

Bostyrets rapport fremstiller Morits Skaugen som en som gjennom en årrekke stakk kjepper i hjulene for staten i dens forsøk på å bringe hjem den skjulte Jahre-formuen fra skatteparadiset Cayman Islands i Karibien.

Foto: (Scanpix)

Skaugen på sin side mener han og hans selskap Kosmos var den rettmessige eier av formuen.

Les også: 30 års drakamp om formuen

Men det er ikke bare «anklagene» i rapporten Morits Skaugen reagerer på, men også språket. Og språket i maratonrapporten er langt ifra tørt og juridisk kjedelig. Sitatet som kanskje har vakt sterkest indignasjon ble gjengitt da «striden» mellom Skaugen og Finansdepartementet ble omtalt i Aftenposten denne uken:

«Det er et paradoks at Skaugen selv valgte å trekke seg fra saken, få dager etter at rettsforhandlingene hadde startet. Man hører tidvis fra menn med potensproblemer at de ikke orker. Det kan være en talemåte for at de ikke klarer».

Foto: (Bostyrets rapport)

I et brev til finansminister Sigbjørn Johnsen skriver Skaugens selskap Eikland at de mener rapporten er både sterkt injurierende og sjikanerende.

«Rapporten bærer preg av et behov for at de to bobestyrerne kollektivt skal «heltedyrkes» og andre skal «idiotforklares» (...) En rask oversikt over rapporten vil overbevise enhver om at den er injurierende og ført i en form og i et språk som ikke lar seg forsvare i anstendighetens navn, og aller minst av advokater på oppdrag for en norsk domstol og for den norske stat».

- Et makkverk
Etter at saken ble omtalt i Aftenposten, skrev Skaugen et leserinnlegg i samme avis, som viser de steile og bitre frontene i kampen om Anders Jahres milliardformue:

«Et makkverk av en bostyrerapport med så mange usannheter og sjikaner, og dominert av to advokaters forsøk på å forherlige seg selv og sin egen innsats. Jeg lider nok fortsatt av en type «manglende potens» som for meg nok en gang gjør seg utslag i «at livet er for kort» til å kjempe i rettsapparatet mot slikt. Det er bare to advokatbøller som derfor tror at det er «å vinne».

To dager senere fikk Skaugen støtte fra en av nestorene i norsk shipping, tidligere finansdirektør i Jahre-selskapet Kosmos og styremedlem i Anders Jahres Humanitære Stiftelse, Herbjørn Hansson:

«Det grenser til et falsum og bedrag når dødsboet, sammen med Finansdepartementet, prøver å få oss til å tro at betydelige midler kom hjem til Norge etter at kostnadene ble dekket (...)Karstein Espelid oppfordrer Morits Skaugen og oss andre til å se oss i speilet. Vi tåler det, vi ser intet å skamme oss over. Hvorledes ser speilbildet til advokatene og bobestyrerne Karstein Espelid og Even Wahr-Hansen ut? De og deres stand strøk av sted med det meste av pengene med Finansdepartementets støtte i disse skandaløse prosesser».

Skaugen og hans selskap Eikland har fått advokatfirmaet Thommessen til å utarbeide en egen rapport der de imøtegår mange av argumentene i bostyrets sluttrapport. Skaugen har i brev til finansministeren bedt om at denne dokumentasjonen blir vedlagt sluttrapporten, og at den blir tatt med når departementet skal orientere Stortinget om en sluttbehandling av Jahre-saken.

Foto: (Scanpix)

I et brev til Sandefjord tingrett, som er vedlagt dokumentasjonen til departementet, skriver Skaugens selskap Eikland om det angivelige presset mot Bjørn Bettum:

«Dialogen med Bettum har så mange flere elementer enn det EWH (bobestyrer Even Wahr-Hansen, red.anm.) velger å presentere i sitt utdrag. EWH sine elektive utvalg er klippet, kryssklippet og manipulert med en eneste hensikt – å utøve skade og tegne et feilaktig bilde. (...) Bjørn Bettum lot seg for øvrig ikke presse av oss eller noen andre. Han lot seg heller ikke kjøpe av noen, slik jeg lærte ham å kjenne. (...) Dette bekrefter mitt inntrykk av Bjørn Bettum som en sterk person som til det siste visste hva han gjorde – og som på et selvstendig grunnlag trakk sine konklusjoner mht. «Jahreformuen» og de ulike partsinteresser. Han erkjente at man ikke kan neglisjere den dokumentasjonen som forelå om Kosmos sitt eierskap til formuen».

JAHRE-SAKEN

Saken startet med bokettersyn hos Anders Jahre i 1979. Det siste beløpet ble inndrevet 29 år senere i et forlik i forbindelse med søksmål på Cayman Islands. Saken ble formelt avsluttet i 2012.

Her er noen hovedpunkter i bostyrets sluttrapport

*Skipsreder Anders Jahre bygget opp sin virksomhet fra Sandefjord innenfor hvalfangst og shipping fra 1920-årene

*Rederiet Kosmos ble etablert i 1928

*Anders Jahre bygget tidlig opp en hemmelig utenlandsformue som fra 1950-årene ble samlet i Panama-selskapet Pankos, senere Continental Trust Company (CTC).

*Jahre er blant annet kjent for sin rause gave til Sandefjord kommune (nytt rådhus). Det var på vegne av CTC at Jahre i 1972 skrev til kommunen og lovet en donasjon på 40 millioner kroner.

*I 1979 ble det gjennomført bokettersyn hos Anders Jahre

*Jahre døde i 1982. Bokettersynet ledet til en etterligning av Anders Jahres dødsbo for årene 1970-1982. Samlet krav var 780 millioner kroner.

* Skaugen kjøpte opp Kosmos på slutten av 1980-tallet, og han mener han og hans selskap er den rette eieren av utenlandsformuen, og han mener denne formuen ikke ble unndratt beskatning slik myndighetene har hevdet.

* Jakten på Jahreformuen innbrakte ifølge bostyrer vel én milliard kroner. Jakten kostet norske skattebetalere vel 600 millioner kroner.

Mer fra Nettavisen:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag