*Nettavisen* Nyheter.

- Jeg har vunnet mer enn jeg har tapt

Foto: Borgen, Ørn E. (Scanpix)

«Champagnemegler» Odd Kalsnes avviser at hans rettskonflikter er dårlig butikk. Han mener også at han ikke har hatt mange konflikter samlet sett.

20.03.12 09:22

I artikkelen «Her taper supermegleren slagene» skrev Nettavisen om en rekke rettstivster som den profilerte eiendomsmegleren Odd Kalsnes er og har vært innvolvert i.

Du kan se en oversikt over de omtalte konfliktene i boksen til høyre i denne artikkelen.

Nettavisen sendte over en rekke spørsmål, samt alle tingrettsdommene som blir omtalt i denne artikkelen, til Odd Kalsnes og hans advokat John Magne Hammervoll.

Etter å ha fått nærmere en uke på å komme med tilsvar, valgte Odd Kalsnes å svare på spørsmålene, mens Hammervoll ikke sendte svar.

Odd Kalsnes avviser at han har vært i mange rettstvister.

- Jeg har personlig vært part bare i et par, tre saker i løpet av livet mitt, totalt 10 hvis du regner med firmasaker. Men jeg solgte meg ut av firmaet for noen år siden, så i dag har jeg ikke annet gående enn en sak jeg nylig vant i lagmannsretten, skriver Kalsnes til Nettavisen. Denne oversikten viser at det ikke er helt riktig.

- Er det bare Oslo tingrett du har ført saker for, eller er det også andre tingretter?

- Det er ikke flere saker enn de vi har omtalt, sier Kalsnes.

Panorama Solveien AS v/Kalsnes vs et ektepar på Nordstrand: Kalsnes tapte på alle punkter i tingretten. Istedenfor å få utbetalt den resterende salgssummen på 5,5 mill måtte han betale 2,5 mill og 500.000 i saksomkostninger. Saken er anket. Advokaten kommenterer ikke saken.

Stonewall vs Kalsnes: Stonewall var hyret inn blant annet for å representere Odd Kalsnes i en tvist i Borgarting lagmannsrett. Kalsnes ble i tingretten dømt til å betale honorar men ikke provisjonen. Betaling av honorar ble rettskraftig. Resten ble anket til lagmannsretten der Kalsnes nå har fått fullt medhold.

Kalsnes vs sin tidligere kone: Saken er ikke omtalt ytterligere i Nettvisen.

Odd Kalsnes vs Taisto Kari Viio: Kalsnes gikk til sak fordi han skulle ha provisjon for salg av aksjer i Torshovgården AS. Retten kom til at Kalsnes ikke hadde rett til noen form for vederlag fordi han ikke hadde utført noe arbeid eller hatt noe oppdrag. Saken ble anket til Høyesterett men resultatet ble det samme.

Postbanken eiendomsmegling vs Elisenberg Eiendomsmegling v/Odd Kalsnes: En av meglerne til Kalsnes ble avslørt for å ha avtalt penger under bordet med Johnny Halvorsen. Konsekvensen ble at Postbanken eiendomsmegling hevet franchiseavtalen med Kalsnes, og Kredittilsynet sendte varsel om inndragelse av bevillingen til Elisenberg eiendomsmegling som sendte inn bevillingen en måned senere. Kalsnes gikk til sak mot Postbanken eiendomsmegling for å ha hevet avtalen, og tapte.

Odd Kalsnes vs Gustav Gullaksen: Gullaksen ble i to runder saksøkt av Odd Kalsnes for å angivelige ha gitt dårlige råd i forbindelse med et aksjekjøp. I begge rundene anket Kalsnes hele veien til Høyesterett, men søksmålene førte ikke frem.

Kalsnes og samboer vs hytteeier: Denne saken omtalte Nettavisen i en egen sak. Kalsnes tapte saken. Les mer her: Følte seg lurt av «Champagnemegler»

Kalsnes vs Oslo ligningskontor: Kalsnes saksøkte ligningskontoret da grunnlaget for arbeidsgiveravgiften til Kalsnes sitt selskap økte med 4,35 millioner. Kalsnes tapte i retten.

I tillegg til denne oversikten hadde Kalsnes en lengre rettskonflikt gående etter kjøp av Normedica-aksjer rundt tusenårsskifte. Den konflikten er også grunnlaget for hans krangler med investor Johnny Halvorsen. I oversikten er heller ikke rettssaken mot avdøde advokat Birger Nilsens forsikringsselskap som Kalsnes nevner i denne artikkelen, eller den tidligere konflikten med advokat Per Danielsen.

Odd Kalsnes avviser at han samlet sett taper slagene for retten. For å understreke dette legger han i sitt svar ved en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett der Stonewall AS er dømt til å betale.

- Jeg vant i lagmannsretten
- Jeg vant siste sak i lagmannsretten og ble tilkjent saksomkostninger. Fra før har jeg vunnet frem mot Johnny Halvorsen med millionkrav i arrestsak som endte i Høyesterett, likeledes mot avdøde advokat Birger Nilsens forsikringsselskap. Samlet sett har jeg vunnet langt mer enn jeg har tapt, rent økonomisk, sier Odd Kalsnes til Nettavisen.

- Hvorfor anker du ofte eller alltid sakene etter tap i tingrett og lagmannsrett? Hvorfor tar du ikke tapet når du ser at retten ikke ser det slik du gjør det?

- Anke kan være riktig. Statistikk viser at over halvparten av tingrettssakene får motsatt utfall i lagmannsretten. I forrige uke vant jeg eksempelvis i det vesentlige frem med anke, sier Kalsnes og viser til saken mot Stonewall omtalt i «Her taper supermegleren slagene» red.anm.

Nettavisen har lest lagmannsrettsdommen. Den sier at anken til Kalsnes ikke førte fram slik Kalsnes. Det gjorde heller ikke anken til Stonewall. Begge parter fikk altså sine anker forkastet, men fordi Stonewalls anke gjaldt et langt større pengebeløp ble Stonewall idømt saksomkostninger.

- Tar ikke mye tid
- Du er en av landets mest profilerte og beste meglere. Hvorfor bruker du så mye tid og krefter på rettskonflikter?

- Jeg bruker ikke mye tid på slikt. Advokater tar seg jo av alt, sier Kalsnes.

Tonen hans var litt annerledes da han saksøkte Per Danielsen i 2006 fordi Danielsen ikke hadde videreformidlet et forlikstilbud.

- Hadde jeg visst motparten var innstilt på forlik, ville jeg ikke tatt meg bryet med å forfølge saken videre. I stedet jobbet jeg med forberedelser i nærmere ett år. Jeg har brukt enormt mye tid og ressurser på dette. Danielsen har ødelagt ekstremt mye for meg, sa Kalsnes til Finansavisen i følge Hegnar Online (ekstern lenke) .

I samme artikkel avviste Danielsen kravet og sa at Kalsnes aldri var innstilt på noe forlik i saken. Derimot saksøkte Danielsen Kalsnes for ubetalte salær, skrev Hegnar Online (ekstern lenke).

Johnny Halvorsen avviser at han har vært i noen rettssak med Odd Kalsnes, men sier at Kalsnes gikk til sak mot Westcom establishment etter å ha kjøpt Normedica-aksjer, og at Kalsnes hevdet at Halvorsen sto bak dette selskapet. Påstanden påførte Halvorsen mange år med skatterproblemer.

- I 2008 fikk jeg et brev fra skattemyndighetene som fortalte at denne saken var ute av verden og at jeg ikke sto bak Westcom establishment slik Kalsnes hele tiden har hevdet.

- Vi har kranglet i mange år men det har stort sett vært gjennom media. Nå har jeg saksøkt Prosjektutvikling eiendom som Kalsnes tidligere eide. Nå har han solgt seg ut av dette selskapet så heller ikke den saken vil bli mellom meg og Kalsnes.

Halvorsen vant også en PFU-sak (ekstern lenke) mot Finansavisen fordi avisen hadde skrevet Odd Kalsnes side av saken uten at Halvorsen hadde fått komme med sin versjon.

Ikke mange saker
Når alt dette er sagt så avviser Kalsnes at han har hatt mange saker i rettssystemet.

- Halvparten av sakene gjelder tvist med Johnny Halvorsen på grunn av investeringsrådet hans. Ellers har jeg hatt konflikt med en håndfull personer i løpet av et langt liv, hvilket ikke er mye. Jeg er i den heldige situasjon at jeg ikke behøver å legge meg på ryggen hvis jeg mener jeg har noe som bør prøves for rettssystemet, sier Kalsnes.

- Hvor mange av de du varsler søksmål mål har valgt å betale fremfor å gå gjennom en lang og dyr rettsprosess mot deg?

- Noen har valgt det, men forlik er jo gjerne ikke offentlige.

- Er det bevisst taktikk å true med søksmål slik at du får inn penger du ikke nødvendigvis har krav på?

- Slik taktikk er aldri brukt, sier han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.