- Jeg skulle ønske Tobben fikk oppleve dette

Joan Myhre og Thale Myhre

Joan Myhre og Thale Myhre Foto: Kjetil Mæland (Nettavisen)

Etter fire års etterforskning innstiller Økokrim nå på at avdøde Thorbjørn Myhre skal frifinnes.

20.02.13 22:58

Nettavisen har tidligere skrevet om takstmannen Thorbjørn Myhre som var under Økokrim-etterforskning i flere år, og døde.

Kona Joan Myhre tror at det var Økokrims lange og harde etterforskning som tok livet av ektemannen.

Nå har Økokrim innstilt på at lagmannsretten skal frifinne Thorbjørn Myhre på alle punkter.

- Jeg skulle ønske at Tobben hadde fått leve til å oppleve dette. Jeg håper nå at Økokrim har lært av dette, og at de slutter med slike justismord, sier enken Joan Myhre til Nettavisen

Døde dagen etter anken
8. november 2012 ble Thorbjørn Myhre dømt for korrupsjon. Retten mente at han hadde fakturert totalt 30.000 kroner å ha utferdiget flere uriktige takster.

Domstolen fant derimot ikke beviser for at Myhre hadde vært en del av det kriminelle nettverket slik Økokrim mente, og Økokrim fikk da heller ikke medhold i sin påstand på fire års fengsel og inndragning av 6,7 millioner kroner som enheten mente at Myhre hadde vært med på å lure til seg.

Økokrim vil nå frifinne Thorbjørn Myhre.

- Han var superdeprimert før han døde. Han forsto ikke hva han hadde gjort galt. Det var Økokrims etterforskning gjennom alle disse årene som tok livet av ham, sier enken Joan Myhre til Nettavisen.

Joan Myhre anket saken for ektemannen og var innstilt på å møte i lagmannsretten i hans sted.

- Tobben ville aldri gjort seg til kjeltring for 30.000 kroner, sier hun.

Nå har Økokrim altså ikke bare trukket anken mot Thorbjørn Myhre, men også innstilt på at lagmannsretten skal frifinne mannen for korrupsjon som han ble dømt for i tingretten.

Straffeprosessloven paragraf 322.

Anke over dom av tingrett kan avgjøres uten ankeforhandling når lagmannsretten enstemmig finner det klart:
1) at dommen bør oppheves,
2) at siktede må frifinnes fordi det påtalte forhold ikke er straffbart eller straffansvaret er falt bort, eller
3) at dommen i henhold til anken bør endres til gunst for siktede når bevisene under skyldspørsmålet ikke skal prøves.

Lagmannsretten kan også oppheve dommen hvor retten enstemmig finner det klart at dommen ville bli endret til skade for siktede, fordi lovens regler om fastsetting av straff eller annen rettsfølge er uriktig anvendt eller fordi det manglet opplysninger av vesentlig betydning for fastsettingen.

Er det anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og forfølgningen blir frafalt, avsier retten frifinnelsesdom uten ankeforhandling.

I tilsvaret til anken til Thorbjørn Myhre skriver Økokrim følgende:

«Etter den situasjonen som har oppstått og med den endrede bevissituasjonen, har påtalemyndigheten funnet det korrekt å frafalle videre straffeforfølging mot Thorbjørn Myhre (...) For de poster Myhre ble domfelt for, vil påtalemyndigheten også frafalle straffeforfølgingen og be om at lagmannsretten etter straffeprosessloven 322 andre ledd avsier frifinnelses dom.»

Nettavisen har i flere dager forsøkt å komme i kontakt med statsadvokat Geir Kavli for å høre om denne nye utviklingen skyldes dødsfallet alene, eller om man ser at bevisene er endret. Det har sålangt ikke lykkes Nettavisen å komme i kontakt med Kavli.

Les også:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.