- Jeg står på de svakes side

- Det er noen som lever på den grønne grein og andre som har det fryktelig tungt, sier Knut Henning Thygesen (Rødt).

08.09.11 09:34

Knut Henning Thygesen (Rødt), har jobbet som tømmermann i 30 år. Men for ham var det ikke nok å jobbe fysisk med naturen, han vil også sette den på politisk dagsorden. Derfor stiller han også til gjenvalg som ordførerkandidat i Risør kommune.

Som Rødt-politiker og ordfører er Thygesen opptatt av miljø, rettferdighet og lokale kampsaker. Når han trer inn som Nettavisens gjesteredaktør, vil han rette fokus mot de store spørsmålene om krig, fred - og kritisk journalistikk.

- Hvorfor valgte du å slutte deg til dette partiet?

- Utgangspunktet mitt var først og fremst rettferdighet – eller mangel på rettferdighet – både i verden og lokalt. Etter mitt syn er det noen som lever på den grønne grein og andre som har det fryktelig tungt, og jeg har sterkt ønske om et mer rettferdig samfunn, fremholder ordførerkandidaten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Foto: Scanpix

- Miljøet er truet av overforbruk
- Jeg er også opptatt av den urettferdigheten som kom etter de krigene verden opplevde da jeg var ungdom, og det gjenspeiles i mitt politiske syn, sier han videre.

Det er kanskje ikke så rart at en mann som har jobbet med og i naturen i 30 år, også er opptatt av miljøet. Thygesen sier det var en av hovedgrunnene til at han valgte Rødt som sitt parti, og er opptatt at miljøet er truet av blant annet overforbruk.

- Har du vinglet mellom partiene?

- Nei, jeg har ikke vinglet. Jeg så det som prinsipielt å stille seg på de svakes side samt miljøets side. Dette partiet mest i tråd med det, samt at det er et praktisk rettet parti, forteller Thygesen.

- Jobber for å støtte fattige barn
Risør-ordføreren er engasjert i mange ulike saker - som spenner fra fattigdom til boligutbygging.

- Hvilke kampsaker har du?

- Denne valgkampen har vært en kamp for svakerestilte barn og unge som har liten eller ingen tilgang på ressurser. Dette ser jeg på som en viktig sak. Vi har for eksempel satt i gang et fattigdomsprosjekt som involverer fattige barn og barnevern, og jobber for å gi et tilbud til dem som trenger ekstra støtte, forteller han, og fortsetter:

- Vi har også jobbet med en utbyggingssak i sentrum. Her er det åpnet opp for utbygging av dyre fritidsboliger, mens vi har vært ivrige etter å få et område for fastboende. Partiet har vært den tydeligste stemmen for å sikre helårsboliger.

(Artikkelen fortsetter under boksen)

GJESTEREDAKTØRER I NETTAVISEN
Fylkes- og kommunevalget 2011

- Hvorfor inviterer Nettavisen gjesteredaktører?
- Lokalvalg domineres ofte av rikspolitikere. Nettavisen har valgt å gå mot den trenden ved å invitere profilerte lokalpolitikere til å være gjesteredaktører, sier adm.dir. og sjefredaktør i nettavisen, Gunnar Stavrum.

- Hva er målet med dette?
- Valgkamp handler om viktige veivalg for de fire neste årene. Vi lar partiene få en dag i gjesteredaktør-stolen slik at de kan velge saker som bør belyses.

- Nettavisen har også tidligere hatt gjesteredaktører. Det har vært en svært positiv erfaring, og jeg tror også at politikerne har hatt glede av å se fra innsiden hvordan en stor redaksjon arbeider, sier Stavrum.

Thygesen trekker også frem en annen boligrelatert sak:

- Vi ønsker å bevare den grønne lungen som ligger i sentrum. Her er det flertall for boligutbygging, mens vi har pekt på andre ukontroversielle utbygninger for helårsboliger.

- Ellers er jeg opptatt av å synliggjøre Risør som en helårsby, og fremme den som noe mer enn bare en sommerby. Jeg ønsker å vise at Risør er en helårsnæring, og først og fremst en industrikommune, slår Thygesen fast.

- Hva er sannsynligheten for at du vinner valget?

- Det er vanskeligere enn da det var direktevalg. Men det var ikke umulig da, og det er ikke umulig nå.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Foto: Espen Løken, Mediehuset Nettavisen

Fra tømmermann til nettredaktør
Men før valgstemmene telles opp, har han annet fore. Torsdag skal han nemlig sette dagsorden i Nettavisen.

- Hvorfor takket du ja til å være gjesteredaktør i Nettavisen?

- Jeg har lyst til å ta det med meg som en erfaring i livet. Jeg har jobbet som tømmermann i 30 år, og har en helt annen yrkesbakgrunn. Samtidig har jeg vært veldig interessert i skriving og journalistikk som felt, og til dels kritisk til journalistikken. Derfor vil jeg se hvordan dette fungerer.

- Hva synes du om Nettavisen (positivt/negativt)?

- Slik jeg kjenner nettavisen så dekker den aktuelle saker, men preges for mye av overflatiske ting. Det er for lite fokus på de store spørsmålene slik jeg kjenner dem i vår tid, mener Thygesen.

- Hva kan vi forvente oss med deg som gjesteredaktør?

- Jeg har ikke tenkt så mye på det ennå, men jeg håper vi kan få fokus på utviklingen av de krisene som pågår i verden – både de økonomiske og de økologiske. Jeg vil gjerne se på Norges plass i denne sammenhengen, og belyse hvordan det økonomiske systemet setter begrensninger for utnyttelse av det gode samfunn. Dette har mye med demokratiet å gjøre og hvem som styrer. Jeg er mest opptatt av om det går mot mer demokrati eller om det faktisk går motsatt vei.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.