*Nettavisen* Nyheter.

- Kan være livsfarlig etter en uke

Foto: (Shutterstock)

Ta signalene på at noe er galt med kjæresten din alvorlig.

(SIDE2): - Det finnes mange svar på hvilke type jenter som ender i voldelige forhold. En ting er at mange jenter er vant til å ta på seg trøste- og støtterollen, samtidig som mange voldsutøvere ofte er sårede og skadde folk som trenger noen som kan støtte. Det er mange jenter som finner en form for omsorgsrolle i dette. Det er en måte å havne i det på, sier spesialist i klinisk voksenpsykologi, Peder Kjøs til Side2.

En annen grunn ifølge Kjøs, er at jenter kommer fra familier med vold. Det er den formen for relasjon de er vant til og som de vet hvordan de skal forholde seg i. Andre blir dratt inn i det, der redselen for partneren blir drivkraften. Partneren har slikt grep at man mister sin egen styring, det blir en form for terror eller fangenskap.

Farlig brudd
Å komme seg ut av et forhold preget av vold kan være svært vanskelig uansett hvordan man endte i det.

- Jentene er veldig utsatt akkurat i det de forlater en voldelig partner. En del av mennene reagere slett ikke så bra på å bli forlatt, og i verste fall kan det ende med drap, sier Kjøs, og legger til at det ikke alltid er slik at farlighetsgraden øker proporsjonalt med varigheten av forholdet.

--------------------------------------------------------------------------------

«Jentene er veldig utsatt akkurat i det
de forlater en voldelig partner.
En del av mennene reagere slett ikke så bra på å bli forlatt,
og i verste fall kan det ende med drap»

--------------------------------------------------------------------------------

- Det kan bli farlig veldig fort, det kommer an på mannen. Er han en som har knyttet seg veldig til kvinnen og han har bestemt seg for at dette er dama han vil ha, da kan det bli farlig på en uke.

Koster samfunnet
Det finnes ikke mye statistikk på hvor mange som har opplevd eller lever med vold i parforholdet. I en undersøkelse utført i 2005 svarte 27 prosent av kvinnene at de hadde opplevd vold i forholdet.

I tillegg til de personlige virkningene, koster det også samfunnet dyrt. Ifølge enkelte overslag er de samfunnsøkonomiske kostnadene ved familievold rundt én milliard kroner årlig.

- Det er vanskelig å beregne hvor mye det koster samfunnet, man må ta med alt da. Alt fra barnevern til sykemeldinger, og det vet vi ikke noe om. Men det er ingen tvil om at det er mye, sier leder av Krisesentersekretariatet, Tove Smaadal.

- Tenk sikkerhet
Det viktigste for å klare å komme seg ut av et voldelig forhold, er et nettverk rundt, der familie og venner er viktig.

- Man må skaffe seg et system rundt seg, med politi, voldsalarm og familie, og tenke sikkerhet hele tiden. Det føles ille å tenke sikkerhet i forhold til en person man er eller har vært glad i, men noen ganger må man gå til det skritt å ha skjult adresse for å overleve.

--------------------------------------------------------

Har du tips?
SMS eller MMS til 1930
Ring 21006010
E-post til side2@nettavisen.no

--------------------------------------------------------

- Det kan være slitsomt og vanskelig, ofte har man brent noen bruer når man har forsvart personen for familie og venner. Man føler de ikke vil forstå eller vil stille opp, og er redd for å bli møtt med «hva var det jeg sa», sier Kjøs, som understreker at det er viktig å ha nettverket på plass i utgangspunktet, før man bestemmer seg for å forlate partneren.

Isolerer
Det er ofte vanskelig, ettersom mange voldelige menn gjør alt de kan for å isolere kjæresten, for på den måten å få større makt over henne.

- Alle må beholde venner. Men en del menn vil være hele din verden, og eie deg med hud og hår. Det i seg selv er et faresignal, så dersom han begynner å styre med vennene dine er det et dårlig tegn.

Deretter er det nødvendig at man klarer å få avstand til personen.

- Det andre er å komme ut av det kraftfeltet som er i et slik forhold, man må fjerne seg fra tanken om at man kan ta vare på denne personen. Blir man helt desperat, så tenker man at man skal hjelpe og gi han sjansen til å forklare seg en siste gang. Noe som jo selvfølgelig ikke hjelper, og som kan være farlig

---------------------------------------------------

Alternativ til vold: atv-stiftelsen.no.
Brøset, (Trondheim): broset.no.

Reform (Østlandet): reform.no.
Mannstelefonen: 2234 0960

---------------------------------------------------

Flere anmeldelser
Antall anmeldelser for mishandling i familieforhold med legemskrenkelse økt med 40 prosent første halvår i 2008, sammenlignet med samme periode i 2007, mens antall anmeldelser om grov mishandling økte med 37 prosent på landsbasis i samme periode, viser tall fra Politidirektoratet.

De siste årene har det også vært en kraftig økning i antall anmeldte brudd på besøksforbudet. Mens det i 1998 ble anmeldt kun fire brudd, ble det i 2007 anmeldt 940 brudd på besøksforbudet.

De siste fire årene har antall personer med voldsalarm økt fra 6681 til 1636.

Familievoldskoordinator og etterforskningssjef ved Stovner politikammer, Stein Erik Olsen, sier voldsalarmer er en prioritert sak hos politiet.

- Sammen med besøksforbud er voldsalarm to av flere hjelpemidler som brukes aktivt av politiet, og vi bruker det aktivt for å gi utsatte kvinner et tryggere liv.

----------------------------------------------------------------------

Støttetelefonen for kvinner som har vært utsatt
for vold eller seksuelle overgrep: 800 40 008

Finn ditt lokale krisesenter her.

----------------------------------------------------------------------

Mørketall
Ifølge Olsen er vold i nære relasjoner ikke et økende problem, men han mener virkemidlene brukes mer aktivt enn før.

- Vi spør alle som er inne hos oss i forbindelse med familievold om de ønsker voldsalarm og besøksforbud, og vi gir heller én alarm for mye.

Men etterforskeren bekrefter at det er snakk om store mørketall.

- Når det gjelder mennesker, vil det alltid bli mørkeforhold. Målet vårt er å få åpenhet og trygghet rundt det, og slik gi folk mulighet til å komme seg ut av det.

Stovner i Oslo har som eneste politikammer egne spesialetterforskere til å behandle denne typen saker, ellers i Norge er det familievoldskoordinatorer.

- Det viktige for oss er å avdekke og bekjempe denne typen saker. Jo flere vi får kjennskap til jo bedre, for det betyr at flere får hjelp, sier Olsen.

Små belønninger
For å unngå en eventuell farlig situasjon etter et brudd med en voldelig partner, anbefaler Peder Kjøs at man holder seg helt unna vedkommende.

- Ikke svar på telefoner eller e-post. Ikke gi ham slike små belønninger. Det kan han tolke som et tegn på at det er en vei tilbake, og han vil holde fast.

I tillegg er det viktig med et nettverk rundt seg, selv om det ofte kan være ekstra vanskelig for en person som har vært i et voldelig forhold.

--------------------------------------------------------------------------

«Ikke svar på telefoner eller e-post.
Ikke gi han slike små belønninger.
Det kan han tolke som et tegn på at det er en vei tilbake,
og han vil holde fast»

--------------------------------------------------------------------------

Andre ting må bør være observant over for, er dersom han har vært voldelig før.

Voldelig fortid
- Det er veldig negativ dersom han har slått eller truet en gang, da er det stor sjanse for at det skjer igjen. Det inngår i repertoaret hans. Derfor, har han slått en gang, så tenk deg svært nøye om.

Og ikke begynn å bortforklare og prøv å «forstå» hvorfor han slo.

- Tenk på din egen sikkerhet, og hvilken rolle du vil ha. Har han blitt hele din verden, så er det et svært dårlig tegn. En mann som truer og ikke har eget liv utenom deg er ikke bra.

Ifølge Kjøs er det enkelte fellestrekk hos voldelige menn, blant annet at de ofte er egosentriske, styrende og kontrollerende. De kommer fra alle samfunnslag, men mange har hatt en dårlig oppvekst som gjerne har vært preget av vold.

- Det betyr ikke at alle som har opplevd vold blir voldelige som voksne.

Igjen og igjen
De er gjerne emosjonelt ustabile og har ofte ikke så god kontakt med egne følelser eller forståelse for andres følelser.

For å komme seg vekk fra et slik forhold er det i tillegg til et nettverks om kan stille opp, viktig at man tenker gjennom hvordan man havnet i situasjonene.

- Man må ha noen å snakke med, noen som lar deg være deg, med selvtillit og selvfølelse. Men der er klart, disse mennene finner seg ofte damer som er svake på disse punktene også. Derfor risikerer man å gå i samme fella igjen. Man må tenke nøye etter hva var det med meg som gjorde at jeg havnet her. For det er slik at noen havner i slike forhold flere ganger, mens andre aldri er borti det. Det har sammenheng med at man tiltrekkes av en viss type menn.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.