- Kontantstøtte kun til nordmenn

Foto: Falch, Knut (SCANPIX)

Kontantstøtten skal bare gå til norske statsborgere. Det foreslår Fremskrittspartiet.

16.06.11 22:50

- Kontantstøtten bidrar til å holde innvandrerkvinner hjemme og fører til at innvandrerbarn ikke lærer seg norsk. Derfor må kontantstøtten avgrenses slik at den bare går til norske statsborgere, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Frp-talsmannen viser til at flere offentlige utvalg har anbefalt å fjerne kontantstøtten siden denne ordningen motvirker integrering. Men Fremskrittspartiet vil ikke fjerne kontantstøtten, bare målrette den mot norske statsborgere.

Ønsker valgfrihet
- Det blir feil å straffe nordmenn som ønsker valgfrihet i familiesituasjonen bare fordi ordningen hemmer integrering av innvandrere ved å holde innvandrerkvinner borte fra arbeidslivet, sier Amundsen.

- Det er et gode at foreldre som vil tilbringe tid med sine barn i de første leveårene tilbys muligheten til dette. Men for noen foreldre er barnehage kanskje det beste både for dem selv og for deres barn. Det gjelder spesielt for foreldre med landbakgrunn utenfor Europa, sier Frp-talsmannnen.

- Hva sier du til innvendingen om at kontantstøtten vil gå til innvandrerforeldre som er norske statsborgere?

- Med Frps system vil de ikke bli norske statsborgere før de er godt integrert, og dermed er dette ikke noe problem, sier han.

Problemet EØS
Amundsen mener at også borgere i andre EØS-land bør omfattes av en slik innstramming, men innrømmer at det ikke er gjort i en håndvending.

- Det blir et langt lerret å bleke. Norge må ta et initiativ overfor EU i dette spørsmålet. Flere EU-land sliter med samme problemstilling som Norge når det gjelder eksport av offentlige velferdsordninger, sier Amundsen.

- Ser du noen rasistiske trekk ved i praksis å fjerne kontantstøtten for ikke-vestlige innvandrere?

- Nei. Her velger vi å trekke et skille mellom de som er norske statsborgere og de som ikke er det. Vi skjeler ikke til hudfarge, men tar utgangspunkt i et objektivt begrep, hevder Amundsen.

- Mange land foretar slike avgrensinger. Her i Norge må man jo eksempelvis være norsk statsborger for å kunne stemme ved stortingsvalg, sier Frp-representanten.

Kvinnefrigjøring
«Spesielt for kvinner fra land med patriarkalske strukturer er det viktig at det offentlige legger forholdene stil rette for en integreringsprosess som bidrar til å frigjøre kvinnene økonomisk», heter det i Frp-forslaget.

Her vises det til at storsamfunnet har en forventning om at også kvinnene deltar i arbeidslivet.

«Samtidig er det viktig at barna så tidlig som mulig gis mulighet til å ta del i aktiviteter utenfor husets fire vegger», mener Frp.

(ANB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.