*Nettavisen* Nyheter.

- Kutter seks milliarder kroner

Fra Venstre: SV-leder Audun Lysbakken, kommunal- og regional minister Liv Signe Navarsete, statsminister Jens Stoltenberg og miljøvernmini Foto: Varfjell, Fredrik (NTB scanpix)

Her er lekkasjene.

15.05.12 10:36

Det reviderte budsjettet skal presenteres av finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap), tirsdag 15. mai.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK!

Selv om revideringen legges frem tirsdag har lekkasjene allerede kommet.

Ifølge NTB kutter regjeringen seks milliarder kroner i forhold til vedtatt statsbudsjett. Det er seksten milliarder mindre enn handlingsregelen tilsier.

Etter hva NA24 erfarer vil det ikke bli noen endring i Boligsparing for Ungdom (BSU). Den siste tiden og spesielt etter at Finanstilsynet innførte regelen om 15 prosent egenkapital har flere uttrykt at denne må økes.

NRK vil ha mer
Dersom kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas får det som han vil, må du betale 2.680 kroner i lisens fra neste år. Det er en økning på 100 kroner fra i år inkludert 8 prosent moms, og er to kroner mindre enn hva NRK ba om i fjor, det skriver Journalisten.no.

Millioner til skog- og treforedlingsindustrien?
Den kriserammede skog- og treforedlingsindustrien får tilført friske midler.

Etter det Nationen kjenner til, vil det ligge om lag 150 millioner i potten til fordeling til tre departement: Nærings- og handelsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Det meste av pengene settes med andre ord på bok, men regjeringen har funnet rom for noen satsingsområder. Det blir satt av penger til økning av antall studieplasser, økt satsing på samferdsel, tiltak i barnevernet og Giskes industrisatsing. Det melder NRK.no

Etter det NRK erfarer blir også en rekordstor økning i frie inntekter til kommunene neste år.

Med stadig større behov for sykehjemsplasser og med mer kommunalt ansvar for helsetjenestene, er det nok å gripe fatt i. Men frie inntekter betyr nettopp frie, og regjeringen kan ikke tvinge kommunene til å prioritere nye sykehjemsplasser, ifølge NRK.

Mer innovasjon
Regjeringen vil også foreslå at det opprettes nye landsdekkende såkornfond, og at Innovasjon Norge får ansvaret for å forvalte statens eierandeler.

På sikt vil det opprettes inntil seks fond. Fondene skal investere i såkorn- og oppstartsfasene i nye innovative og internasjonalt konkurransedyktige bedrifter. Formålet med de nye fondene er å utløse kapital til bedrifter i tidlig fase og å bygge opp og videreutvikle gode forvaltningsmiljøer. Regjeringen vil komme tilbake med et konkret forslag til innretning av den statlige deltakelsen i nye landsdekkende såkornfond i revidert nasjonalbudsjett for 2012. Innretningen skal ta sikte på å gi insentiver for best mulig forvaltning av statens verdier, ifølge digi.no.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Holm, Morten

Utsetter nødnett
I revidert nasjonalbudsjett står det ifølge NTB at planlagt ferdigstillelse for Nødnett trinn 2 nå er 2015, to år senere enn tidligere anslått.

Mer beredskap
Stortingets 22. juli-komité presenterte i mars en liste på 14 hull i terrorberedskapen og mente at flere kunne tettes før sommeren. Stikkord er blant annet helikopterberedskap, riksalarm, kommunikasjon mellom politidistriktene, intensivert trening for politiet. Noe av dette kan nedfelle seg som tilleggsposter i revidert budsjett.

Utgiftene til relokalisering av flere departementer etter 22. juli, kan vise seg å måtte justeres i revidert. I hovedbudsjettet fra oktober i fjor ble det satt av 700 millioner kroner til ulike terrorrelaterte formål, halvparten til Justis- og beredskapsdepartementet, melder NTB.

Bevilgningen til Statsbygg foreslås økt med 455 millioner kroner. Pengene skal gå til sikringstiltak i regjeringskvartalet og til leie og tilpasning av midlertidige departementslokaler.

148 millioner kroner foreslår brukt til bygningstekniske og sikkerhetsmessige tilpasninger knyttet til flyttingen av Statsministerens kontor inn i Forsvarsdepartementets bygning ved Akershus festning, samt flytting av deler av Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben til andre lokaler i nærhete, ifølge NTB

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningene til vakt og sikring i departementene med 154 millioner kroner. Minnemarkeringer og merutgifter til 22. juli-kommisjonen får også bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett. Det skriver NTB i en melding.

Mer til PST
Regjeringen vil styrke terrorforebyggende tiltak, og foreslår 21 millioner kroner ekstra til PST. Det melder VG i dag.

Kjøper nytt Hercules
Regjeringen foreslår å erstatte Hercules-flyet som gikk tapt i ulykken i Nord-Sverige tidligere i år, med et nytt. Anskaffelsen koster 720 millioner kroner. Ifølge NTB.

Mer til jernbane
Ifølge meldingen fra NTB skal Regjeringen sette av 200 millioner kroner til drift og vedlikehold av jernbanen. Tilleggsbevilgningen har sammenheng med brannen på Hallingskeid stasjon samt flom og ras på en rekke strekninger. I tillegg er det avdekket behov for brannverntiltak i Oslo-tunnelen.

Riksveinettet styrkes også med en ekstrabevilgning på 140 millioner kroner. I tillegg foreslås skjønnstilskuddet til kommuner og fylkeskommuner økt med 145 millioner kroner for på dekke utgiftene etter stormen Dagmar. Det melder NTB.

Helse og arbeidsliv
Helse og arbeidsliv er områder som ofte får mer midler. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) har vært under sterkt press for å øke kapasiteten på brystrekonstruksjon etter kreftbehandling. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) ba så sent som i april om penger til bedrifter som ansetter unge som faller utenfor arbeidsmarkedet, melder NTB.

Taus om budsjettet
Verken Johnsen eller finanskomiteens leder, Torgeir Micaelsen (Ap), vil si noe som helst om budsjettet. Finansministeren vil ikke peke på noen områder som får påplussinger i år. Helt generelt sier han at det fortsatt er turbulente tider i Europa og at det fra både Spania og Hellas kommer urovekkende meldinger, skriver NTB.

I fjor kuttet regjeringen bruken av oljepenger med 15 milliarder kroner.

200 millioner mer til Mongstad
Regjeringen foreslår å øke utgiftene til investeringer i testsenteret for CO2-håndtering på Mongstad med 219 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, ifølge NTB.

At testsenteret er forsinket med tre måneder gjør at utgiftene til drift og betjening av lån foreslås redusert med 419 millioner kroner. Senteret skal etter planen stå klart i september, skriver NTB i en pressemelding.

Slutt på vanlig skattekort
I revidert budsjett foreslår regjeringen en ny ordning for digital innrapportering av opplysninger om arbeidstakernes ansettelses- og inntektsforhold. Det melder NRK.no

Ordningen er kalt EDAG - Elektronisk dialog med arbeidsgiver. Formålet er forenkling og å begrense dobbeltarbeid. Regjeringen foreslår at det bevilges 37 millioner kroner til ordningen til prosjektet. Ifølge NRK.no.

Inntil 54 milliarder til IMF
Det internasjonale valutafondet (IMF) kan låne inntil 54 milliarder kroner av Norges Bank, sier regjeringen i revidert budsjett, ifølge NTB

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.