*Nettavisen* Nyheter.

- Kvinner blir fortsatt brent på bålet

Foto: (NDTV)

Forundrer seg over at kvinnedagen handler om norske velferdsordninger når kvinner blør og dør i frontlinjen.

08.03.11 22:02

Direktør for Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Jan Egeland, mener det er viktig ikke å glemme alle kvinnene i fremmede land som lider av undertrykking på den internasjonale kvinnedagen 8. mars.

- Jeg mener at kvinnedagen like mye som 1. mai må være en internasjonal solidaritetsdag. Jeg mener at i ett av verdens mest likestilte land hvor indikatorene er best for kvinner, så bør kvinner og menn konsentrere seg mer om at det er mange fattige og konfliktrammede land hvor kvinner blir drept fordi de er kvinner, hvor massevoldtektene pågår i tusenvis hvert eneste år i krig og hvor kvinner eier nesten ingenting, og hvor de heller ikke har noen som helst innflytelse på styresett og maktforhold, sier NUPI-leder Jan Egeland til Nettavisen.

- Dette gjorde mest inntrykk
Egeland har tidligere jobbet i flere år som FNs nødhjelpskoordinator, og har i kraft av dette fått førstehåndsinntrykk av kvinners undertrykking i hele verden.

- I alle mine år på reiser rundt i verden så er behandling av kvinner i diktaturer og de mest mannssjåvinistiske samfunnene det som gjorde mest inntrykk. Så det har forundret meg at det ikke er mer internasjonal dimensjon og solidaritet på denne dagen. I noen land blir kvinner fortsatt brent på bålet bare for å være kvinner, sier Egeland som skal til høsten tre inn som leder for Human Rights Watchs Europa-avdeling.

Heksebrenning pågår fortsatt i stor grad i flere afrikanske land, men brenning av kvinner forekommer også i andre verdensdeler. Bare i den indiske delstaten Madhya Pradesh ble hele 13 unge kvinner brent i live i fjor, etter å ha blitt voldtatt, ifølge NDTV.

- Voldtatte kvinner blir straffet for å ha hatt sex utenfor ekteskap. Det er en hårreisende urettferdighet, sier Egeland.

- Hva kan du og jeg som bor i trygge Norge, gjøre for å hjelpe undertrykte kvinner i utviklingsland?

- Vi kan blant annet støtte opp og engasjere oss i humanitære organisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner som jobber for seksuelt voldtatte kvinner i Kongo eller kvinner i Afghanistan eller overarbeidede kvinner i Afrika. Men også støtte opp om at Norge bruker litt mer energi og ressurser på kvinner som blør og dør i frontlinjen, sier Egeland

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Heiko Junge / SCANPIX

- Må skifte fokus
- Jeg hører på radio at man diskuterer detaljene i ordninger og systemer i vårt eget land. Jeg ville kanskje hatt litt mindre dominans for diskusjonene rundt de indre liv til norske velferdsordninger og litt mer fokus på medsøstrene som blør og dør i fremmede land, sier han.

- Hvorfor diskuterer vi ikke mer at det er titalls millioner jentefostre som blir abortert hvert år i Asia fordi de er jenter? Det synes jeg er en svært viktig sak for kvinner og menn, sier Egeland.

Hjelpeorganisasjonen CARE driver kvinnerettet bistand i over 70 land. De har i flere år kåret de landene hvor det er verst å være kvinne. Det har vært lite forandring i disse landene de senere årene, og derfor har hjelpeorganisasjonen i år valgt å trekke fram de landene hvor det har skjedd mest innen likestilling. Rwanda er det landet der det har skjedd mest for likestilling de siste ti årene.

- Det er fremdeles store utfordringer knyttet til kvinners rettigheter i Rwanda, særlig når det gjelder kjønnsbasert vold, men vi mener rwandiske myndigheter går foran med et godt eksempel på flere viktige områder, sier generalsekretær i CARE, Torild Skogsholm, CARE, i en uttalelse.

Skogsholm understreker at dette handler om relativ fremgang, ikke absolutt likestillingsnivå. Blant landene på lavest utviklingsnivå i FNs indeks for menneskelig utvikling (HDI), er Rwanda sammen med nabolandet Burundi klart best på likestilling, ifølge CARE.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Antall dødsfall halvert
CARE trekker fram en rekke områder der det er blitt gjort framskritt innen kvinners rettigheter i Rwanda. Antall dødsfall i Rwanda tilknyttet svangerskap og fødsel har halvert siden 2000. Landet var det første i verden som fikk flertall av kvinner i parlamentet i 2008, og regjeringen har opprettet en egen likestillings- og familieminister. I tillegg har menn og kvinner like arverettigheter, og jenter får stadig mer utdannelse i landet.

- I likhet med mange andre utviklingsland, står Rwanda overfor to hovedutfordringer når det gjelder likestilling. For det første må de sørge for at vedtatte lover håndheves i lokalsamfunnene. For eksempel vet vi at kvinners likestilte eiendomsrett i mange tilfeller overstyres av lokale tradisjoner. For det andre må utviklingen komme alle kvinner til gode, ikke bare den urbane eliten. Det er fremdeles et stort gap mellom mindretallet utdannede kvinner i hovedstaden Kigali og det store flertallet av fattige kvinner på landsbygda, sier Skogsholm.

Egeland er enig i at det er gjort mye fremgang på likestillingsfronten i verden de senere år.

- En del land har gjort enorme generelle framskritt. Norge er i fremste rekke sammen med mange europeiske land, og over hele verden har kvinner hatt stor framgang innen utdannelse, og tilgang på helsetjenester har bedret seg på de fleste kontinenter. Men når det gjelder vold mot kvinner, maktmisbruk mot kvinner og politisk innflytelse for kvinner så er det altfor lite framgang, sier han.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Framgang i flere land
Sri Lanka, Vietnam, Burundi og Guinea er andre land som kan vise til framgang for kvinners rettigheter.

I mange land i Asia viser forskning at flere jenter enn gutter dør før fylte fem. Det til tross for at jenter har, ifølge forskning, biologisk sett større sjanse for å overleve enn gutter, noe som tyder på at de tidlige dødsfallene blant jenter kan skyldes kulturelle og sosiale faktorer.

Vietnam har imidlertid vist enorm framgang på dette området, og er det landet hvor kjønnsforskjellen i barnedødeligheten er mest redusert de siste ti årene. I 1997 var det 1280 jenter som døde for hver 1000 gutter, mens i 2006 var det 890 jenter som døde for hver 1000 gutter.

Videre har Sri Lanka vist stor framgang innen mødrehelse, Guinea er et av landene i verden som har vist størst framgang på likestilling innen tilgang på utdannelse, mens Burundi er et av landene som har fått styrket kvinners politiske innflytelse, ifølge CARE. Andelen på kvinner i den burundiske nasjonalforsamlingen er på 31,7 prosent, og 91 prosent av kvinnene er yrkesaktive.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.