- Lærerstudent hadde forhold til elev (17)

Foto: Yngve Olsen Sæbbe (Nordlys)

Risikerer å bli kastet ut av studiet.

Studenten skal i høst ha undervist eleven flere ganger i uken mens han i to måneder var i praksis ved skolen.

Etter det Nordlys erfarer har jenta forklart til skolens rektor at studenten tok kontakt gjennom skoleportalen Fronter – et nettsted der lærere og elever kommuniserer om undervisning og praktiske spørsmål.

Her skal studenten ha sendt en privat melding til eleven med ønske om «å finne på noe».

Etter at studenten avsluttet sin praksis, skal de ha avtalt et møte tidlig i november. Jenta har etter det Nordlys erfarer hevdet at de hadde seksuell omgang under dette møtet.

Jenta var etter det Nordlys kjenner til under 18 år på dette tidspunktet.

Foreligger mistanke
I forrige uke ble skoleledelsen ved den videregående skolen gjort kjent med forholdet. Deretter meldte de fra til lærerutdanningen ved Universitetet i Tromsø.

Kontorsjef Chris Bull-Berg ved lærerutdanningen bekrefter at de fredag i forrige uke fikk inn meldingen om det angivelige forholdet.

– Jeg kan bekrefte at det foreligger en slik mistanke og at vi tar dette på største alvor. Vi har hatt møter med rektor på skolen, og vi har iverksatt en oppfølging som vil innebære en skikkethetsvurdering av studenten. Så langt har vi ikke fått snakket med studenten selv, sier Bull-Berg til Nordlys

– Vil dere politianmelde saken?

– Det tror jeg ikke. Så vidt jeg vet er det ikke skjedd noe ulovlig eller straffbart.

Nordlys forsøkte gjentatte ganger mandag og tirsdag å få kontakt med den anklagede studenten for å få hans versjon av saken, uten å lykkes.

Kan bli utestengt
Saken vil trolig komme opp for Universitet i Tromsøs skikkethetsnemnd. Denne har som mandat å vurdere om studenter ved universitetet har faglige og personlige forutsetninger til å kunne arbeide som lærere eller helse- eller sosialpersonell.

Skikkethetsnemnda vil deretter innstille saken til universitetets klagenemnd, som tar endelig stilling til om studenten skal vurderes som uskikket.

I forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning heter det blant annet at «en student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns, elevers, pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, ikke er skikket for yrket».

Ingen saker
Heidi Adolfsen, studiedirektør for utdanning ved Universitetet i Tromsø, opplyser at skikkethetsnemnda etter fusjonen med Høgskolen i Tromsø så langt ikke har behandlet noen saker. De er heller ikke kjent med tidligere saker der studenter har innledet forhold med elever.

– Ordningen med skikkethetsvurdering kan resultere i utestenging i tre år. Ordningen er en sikkerhetsventil med tanke på den vurderingen som skjer av studenter ved eksamen og praksisgjennomføring. De fleste som er uskikket får ikke godkjent sin praksisgjennomføring i løpet av studiet eller slutter selv på studiet etter veiledning, sier Adolfsen.

Kommenterer ikke
Rektoren ved den videregående skolen ønsker overfor Nordlys ikke å kommentere saken.

Kontorsjef Chris Bull-Berg understreker gjentatte ganger overfor Nordlys at han mener avisen ikke bør skrive om hendelsen.

– Dette vil kunne bli en ytterligere belastning for eleven, sier Bull-Berg.

Les flere saker fra Nordlys.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.