Gå til sidens hovedinnhold

- Lyset er på, men ingen er hjemme

I en forstyrret e-post forteller den siktede 37-åringen i Sigrid-saken om sin verden.

Mens den siktede 64-åringen i Sigrid-saken ikke fikk medhold om løslatelse i retten torsdag, har den siktede 37-åringen ikke motsatt seg fengsling i forkant. Dermed underlegges de begge full isolasjon i 14 dager, frem til 4. oktober.

Tidligere har Nettavisen skrevet om Idar Olsen barndomsvennen av den siktede 37-åringen, som allerede i fjor advarte politiet flere ganger om kameraten.

- Jeg sendte to bekymringsmeldinger til politiet i fjor om siktede. Det gjorde jeg fordi han sa at han skulle ta nabobarna. Han mente at de «terroriserte han», og han følte seg truet av barna. Derfor sa han at han ville skade de med kinaputter, sier Olsen til Nettavisen.

Olsen forteller også at han forsøkte å overbevise kameraten om å søke hjelp.

Sendte e-post til kameraten
Nettavisen har fått tilgang til en e-post siktede har sendt til barndomskameraten våren 2011.

I e-posten på over 6000 ord forteller den siktede 37-åringen at han blant annet hører stemmer i hodet, og mener en innleggelse på en psykiatrisk avdeling er årsaken til problemet.

«Jeg har aldri vært plaget av stemmer i hodet før etter innleggelsen, noe som mere mintes om et dårlig forsøk på et avhør. Jeg minner om at rett før innleggelsen hadde jeg en samtale med en jente og typen hennes. Dagen etterpå var det plutselig en høy og klar radiostemme i ørene mine. Det var overhodet ikke linket til tankene mine før etter innleggelsen,» skriver 37-åringen til kameraten.

- Bekreftelse på det vi visste
Olsen forteller at e-posten bare var en bekreftelse på at kameraten hadde store problemer.

- I den perioden så snakket jeg en del med han, og forsøkte å få han til søke hjelp. Men han mente at jeg ikke forstod han. Så derfor skulle han skrive på e-post hvordan han opplevde ting rundt seg, sier Olsen.

- Når jeg fikk denne e-posten så var det bare en bekreftelse på at lyset er på, men ingen er hjemme. Det er så tydelig at mannen trenger hjelp, men så er det ingen som har tatt tak i dette, og ingen som har tatt det på alvor, forteller Olsen.

- Han er et typisk eksempel på en person som ikke burde gå på gata fordi han er såpass ustabil, sier Olsen om barndomsvennen.

Grunnlag for tvangsinnleggelse
Allerede i 2007 mente psykiatrisk avdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehus at det var grunnlag for å tvangsinnlegge den siktede 37-åringen i Sigrid-saken. Den vurderingen kom da han ble dømt I 2007 for å ha gått til angrep på en kvinnelig nabo med en jernstang.

Det skjedde ikke. 37-åringen ble derimot kjent tilregnelig og dømt til to års fengsel.

I dommen fra Oslo tingrett står det at 37-åringen både hadde hatt og hadde betydelige psykiske problemer, men de sakkyndige konkluderte med at, «det ikke er sannsynlig at observanden var lidende av noen psykoselidelse tilsvarende til straffelovens begrep «psykose» på tidspunktet for de påklagede handlinger». 37-åringen ble dermed vurdert som tilregnelig.

- Det var aldri noen tvil, sier rettpsykiater Pål Abrahamsen til Dagbladet om mannens tilregnelighet slik den ble vurdert i 2007.

I den samme dommen kommer det også fram av rapporten fra den psykiatriske akuttavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus, der tiltalte hadde vært innlagt, at det kunne være grunnlag for etablering av tvungen psykisk helsevern.

I rapporten fra Lovisenberg Diakonale Sykehus heter det: «det er klart at pasienten har vært psykotisk, men at han ikke er det nå, at hans alvorlige personlighetsforstyrrelser kombinert med tidligere traumatisk hjerneskade i 18 års alderen gir grunnlag for å vurdere det som en alvorlig sinnslidelse for etablering av tvungen psykisk helsevern.»

Reklame

Black Week: 10 superkupp du bør sjekke ut