- Milliarder å spare på effektivisering

Samfunnet kan spare 15 milliarder kroner årlig ved å effektivisere virksomheten ved sykehus, politidistrikter, universiteter og høyskoler, mener forskere.

06.03.10 09:22

Oslo (NTB): Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo og Frisch-senteret har på oppdrag av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud analysert hvor mye som kunne ha vært spart dersom alle sykehus, politidistrikter, universiteter og høyskoler hadde vært like flinke som de mest effektive virksomhetene innen eget område.

Bare innen sykehussektoren kunne 8,2 milliarder kroner ha vært spart dersom alle foretak hadde vært like effektive som Sørlandet sykehus, viser rapporten.

- Dette kan være gode innspill for å forbedre offentlig sektor. Vi må se om vi kan drive offentlig sektor bedre, og dette kan gi grunnlag for å stille spørsmål om man kan jobbe annerledes, sier Aasrud til Aftenposten.

Hun advarer likevel mot å trekke resultatene i den nye rapporten for langt.

- Disse tallene må ikke slukes rått. Det mest effektive er ikke nødvendigvis alltid det beste. Vi har store strukturelle og geografiske forskjeller som vi er nødt til å ta hensyn til, sier hun.

Ifølge rapporten kunne 6.045 stillinger ved universiteter og høyskoler ha vært spart hvis lærestedene utdannet like mange studenter og produsert like mye forskning som de mest effektive, blant dem Norges Handelshøyskole og høyskolene i Bergen, Sør-Trøndelag, Ålesund og Harstad.

2.048 årsverk kunne også ha vært spart innen politiet dersom alle landets 27 politidistrikter hadde oppklart og påtaleavgjort like mange forbrytelser som politiet i Telemark. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.