- Morten er et eksempel på alt som ikke fungerer

Foto: Henrik Arneberg (Nettavisen)

Reagerer på historien om rusavhengige og bostedløse Morten som tilbringer vinternettene i ulike parkeringshus.

01.12.11 10:51

Asgeir Grongstad og Christian Hagen Tønsberg i rettshjelpstiltaket Juss-Buss mener Oslo kommunes regelverk i forhold til bostedløse er like svakt som det er vagt.

Les om rusavhengige og bostedløse Morten her: - Det verste er å spyles bort om vinteren

- Slik situasjonen er nå så har kommunen kun en plikt til å medvirke til å skaffe boliger til de vanskeligstilte. Dette regelverket er meget vagt og gir ingen rettigheter til den enkelte. Dette betyr egentlig at de ikke trenger å gjøre noe som helst, utover å tilby bostedløse en plass på hospits. Vi ønsker et bedre regelverk der kommunen i større grad plikter å hjelpe folk, sier Christian Hagen.

Asgeir Grongstad mener veien å gå er å bygge flere kommunale boliger.

- Det finnes ikke nok kommunale boliger, da blir hospitser løsningen for de bostedsløse. Hadde det vært snakk om hospitser i ordets opprinnelige forstand, så hadde det til en viss grad vært greit. Problemet er at det er krise på mange av hospitsene i Oslo, noe historien til Morten tydelig illustrerer, sier han.

Foto: Henrik Arneberg (Nettavisen)

- Uverdige forhold
Juss-Buss mener det er uverdig at mennesker i 2011 må sove på gaten i et av verdens rikeste land.

- Ingen vil sove ute på gata. Det er på tide å forandre regelverket når forholdene på hospitsene er så uverdige at mange heller velger å sove utendørs. Vi må skifte fokus slik at flere kan få et verdig liv, sier Christian Hagen Tønsberg og trekker fram boligpolitikken i Helsinki som eksempel.

- I Helsinki har de et mål om null langtidsbostedløshet innen 2015, og modellen de bruker er helt annerledes enn i Oslo. Tradisjonelt har det vært slik at dersom du skal få kommunal bolig så må du først bevise at du kan holde deg delvis nykter. Erfaringsmessig vet vi at det dette er vanskelig når man bor på gaten eller hospits. I Helsinki tenker de omvendt og tilbyr bolig og tett oppfølging i startfasen. De har egne mobile hjelpeteam som aktivt lærer folk å bo alene de første månedene, forteller han.

Hagen mener problemet i Norge er at bostedløse og rusavhengige læres opp til at egen bolig er et gode de raskt kan miste.

- Resultatet blir at de utnytter den midlertidige situasjonen maksimalt, slik at de får «goodwill» av venner når de kastes ut på gata. En slik innstilling gir ikke gode forutsetninger for å lykkes med å forandre livssituasjonen sin, mener han.

Foto: Henrik Arneberg

Ikke dyrere
Ifølge Juss-Buss viser undersøkelser fra USA og Canada at det faktisk er billigere å tilby kommunal bolig enn døgnplasser på hospits.

- Undersøkelsene viser at man sparer inn penger på helsebudsjettet og i politi- og justissektor. Du kan jo tenke deg kostnadene dersom en bostedløs, som et resultat av å bo utendørs om vinteren, må amputere en forfrosset arm. Fire måneder på sykehus koster mye, sier Asgeir Grongstad.

Han mener også at sjansen for å lykkes med rehabilitering øker betraktelig dersom man bytter ut soveposen med kjøkken og seng.

- En del oppgir at de velger bort hospits fordi det er for ruskrevende. Disse personene vil ha en reell mulighet til å bli bedre, dersom de har en trygg bosituasjon. Boligen er en forutsetning for å kunne begynne å løse andre problemer. Da kan det ikke være slik at du mister den hvis det gjøres et feilskjær. Mangel på fast bosted gjør også meget vanskelig for kommunen å nå de bostedsløse med andre behandlingstilbud, sier Grongstad.

- Hvorfor tror du så få politikere engasjerer seg for å bedre situasjonen for disse menneskene?

- Dessverre er det nok slik at bostedløse og rusavhengige ikke er blant de store velgergruppene. Det er nok mer attraktivt og å gjøre synlige endringer for grupper som kan gi flere stemmer under valgkampen, sier Asgeir Grongstad.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag