Friske meninger

- Nettroll avler nettroll

Erfaring viser at holdninger fører til handlinger:

Montadhar Saleem.

Montadhar Saleem. Foto: Privat

Ulikheter er sunt for at et samfunn skal være kontinuerlig i utvikling. Det er ulikhetene blant oss som gjør at vi utfyller hverandre som individer.

Av Montadhar Saleem, utdannet pedagog som jobber som miljøterapeut

I kjølvannet av terrorangrepet på moskeen i Bærum har man vært vitne til en rekke hatkommentarer på sosiale medier som viser støtte til denne grusomme handlingen. Hvordan man kan støtte drap på uskyldige mennesker er vanskelig for meg å begripe.

Erfaring viser at holdninger fører til handlinger

Ekstremisme - uavhengig om det er fra høyre- eller venstresiden - handler om at man ikke klarer å akseptere ulikheter på tvers av religion og livssyn. Det handler om mennesker som har et unyansert verdensbilde og som ønsker å ødelegge og skape splid mellom mennesker i samfunnet. Målet er å skape frykt og usikkerhet rundt folk.

Ulikheter er sunt for at et samfunn skal være kontinuerlig i utvikling. Det er ulikhetene blant oss som gjør at vi utfyller hverandre som individer. Dette kan være alt fra språk, kultur, religion og livssyn.

Nøkkelen i dette tilfellet handler om å lære seg å ha toleranse, respekt og at man kan være enig om å være uenige uten å skape hat og splid.

Holdninger videreføres

Det er ikke slik at sosialisering kun foregår mellom husets fire vegger, på skolen eller med vennekretsen. Sosialisering foregår også gjennom sosiale medier. Barn og unge sosialiseres stadig mer enn det vi tror gjennom nye kanaler. Disse er i sosiale medier og følger med på hvordan de voksne uttrykker seg og hvilke holdninger de bærer.

Erfaring viser at holdninger fører til handlinger.

Ekkokammer-fenomenet har dessverre blomstret med tiden, hvor man har vært vitne til at hatefulle og trangsynte meninger og holdninger raskt smitter over til andre. I dette stadiet kan det være en form for produksjon av nettroll - noe som igjen kan ramme barn og unge.

Kollektiv ansvarsbevissthet

Enhver av oss er en del av en større helhet. Det innebærer at enhver handling man velger å utføre har en videre effekt i samfunnet.

Med andre ord, vi har et større ansvar overfor neste generasjon knyttet til hvilke holdninger og verdier vi ønsker å videreføre, også når vi skriver i sosiale medier.

Det er viktig å understreke at alle har en eller annen form for relasjon knyttet til barn og unge, enten gjennom sitt yrke eller at man har sine egne.

Et nettroll er som en person som kaster søppel på gaten, og hvis flere voksne gjør det kan det påvirke våre barn og unge. Det samme gjelder nettroll - bare at søppelet de kaster er i kommentarfeltene, ikke fysisk på gaten.

Dermed trengs det flere voksne i samfunnet som engasjerer seg og setter standarden for en åpen og ryddig debatt. Ordene vi bruker må velges med omhu.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.