*Nettavisen* Nyheter.

- Norge er et arbeidskraftland, ikke et oljeland

Foto: Linn de Lange

Man må få hodet ut av budsjettpostene, og flytte fokus over på individuell integrering av innvandrere i arbeidsmarkedet, mener Lise Christoffersen (Ap).

26.05.11 10:34

Tirsdag la Brochmann-utvalget fram sin rapport «Velferd og migrasjon. Den norske modellens fremtid» der ett av temaene som ble tatt opp var innvandrere og arbeidsliv.

Utvalget har blant annet vurdert den såkalte introduksjonsordningen (se faktaboks) som skal styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, samt deres økonomiske selvstendighet.

- Utvalget innfrir
Stortingspolitiker og innvandrer- og integreringspolitisk talsperson Lise Christoffersen (Ap) var til stede under tirsdagens presentasjon. Hun stiller seg positiv til flere av utvalgets anmodninger.

- Utvalget innfrir på det jeg håpet ville fremkomme i rapporten, nemlig at man skal fortsette å følge den linjen vi har lagt oss på når det gjelder introduksjonsprogrammet. Samtidig er det positivt at det foreslås ytterligere forbedringer gjennom mer individuell tilpasning. Utvalget vektlegger kvalitetskrav til alle midlertidige ytelser. Dette er jeg enig i, men det må være kvalitet, og arbeidsrettet og individuelt lagt opp - både for analfabeter og universitetsutdannede, sier hun til Nettavisen, og fortsetter:

- Viktig at kommunene investerer
- Målet med ordningen må være å øke opplæring i arbeidslivet. Det er viktig at kommunene investerer i innvandreres arbeidskraft og at de ser at kommunale utlegg som lønnstilskudd og uførepensjon vil gi gevinst. Det må fokuseres på at pengestrømmen går begge veier, og at den ikke er bortkastet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Linn de Lange

- Norge er ikke bare et oljeland, men et arbeidskraftsland
Christoffersen mener at kommunene godt kan investere mer i opplæring og integrering av flyktninger, og at dette ikke vil medføre økonomiske utfordringer:

- Norge er ikke et oljeland, men et arbeidskraftland. I dag tenkes det for firkantet og man lar seg begrense av enkelte budsjettposter. Som utvalget også påpeker, mener jeg at man skal løsrive seg fra budsjettposter og se potensialet hver enkelt arbeidstaker har.

- Må bli mer yrkesrettet
- Vi har vurdert introduksjonsordningen som veldig positiv. Utvalget mener at det er godt tenkt for eksempel å ha sanksjoner for ikke-dokumentert fravær, sier leder for utvalget, Grete Brochmann, og fortsetter:

- Men ordningen har samtidig et stort forbedringspotensial. Veldig mye tyder på stor variasjon mellom kommunene på hvor godt dette håndteres og utføres i praksis. Det er viktig å bygge ut og forsterke introduksjonsordningen med en betraktelig mer yrkesrettet profil enn det som foreligger i dag, sier leder for utvalget Grete Brochmann.

(Artikkelen fortsetter under faktaboksen)

Introduksjonsloven

§ 6. Individuell plan
Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogram. Den skal utformes på bakgrunn av en kartlegging av vedkommendes opplæringsbehov og av hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg.

Planen skal minst inneholde programmets start og tidsfaser og en angivelse av tiltakene i programmet.

Planen skal utarbeides i samråd med vedkommende.

Planen skal tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom og ved vesentlig endring i vedkommendes livssituasjon.

Kilde: Lovdata

Større utfordringer i kommunene
Under rapportpresentasjonen kom det fram at kommunene møter større utfordringer knyttet til integrering av innvandrere i arbeidslivet enn tidligere. Eksempelvis ble det sagt at en del av flyktningene som nå kommer til landet har større behov for tilrettelegging grunnet blant annet analfabetisme.

- Det generelle råd fra vår side er mer individuell tilpasning og et mer omfattende tilbud. Dette er et viktig grep for å sikre integrering av flyktninger og andre innvandrere i arbeidslivet, og kommunene bør legge opp et løp som følger individuelle kvalifikasjoner og behov, foreslår brochmann.

Brochmann-utvalget
Brochmann-utvalget, også kalt Velferd- og migrasjonsutvalget, er et regjeringsoppnevnt utvalg, satt til å vurdere økt migrasjon og internasjonal mobilitet i forhold til konsekvenser for den norske velferdsmodellen. Utvalget ble satt ned 6. mai 2009.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.