*Nettavisen* Nyheter.

- Presset er så stort at dødeligheten øker

BEKYMRET: President i Legeforeningen, Hege Gjessing, er bekymret for at et for høyt press på avdelingene kan føre til fatale feil.

Norske sykehusavdelinger har så høyt press at dødeligheten kan øke betydelig, ifølge forskning. Nå roper legepresidenten varsku.

Hege Gjessing, president i Den norske legeforening, er bekymret. Dødeligheten øker betydelig når pasientbelegget på sykehus blir høyere enn 92,5 prosent, ifølge en ny tysk forskningsrapport.

I Norge er beleggsprosenten i gjennomsnitt på ca. 93.

- Ifølge den forskningen planlegger man da med forhøyet dødelighet, sier Gjessing.

Hun forteller at man hele tiden reduserer antall sengeplasser, og at sykehusledelsen sier dette er naturlig siden man nå kan gjøre mer uten at pasienten blir innlagt. Men hun mener dette fører til press på avdelingene.

- Det er fullt hele tiden og for mange pasienter sammenlignet med det man har av helsepersonell til å ta seg av dem, sier Gjessing til Nettavisen.

- Det er en grense

Ahus planlegger også med et normalbelegg på 90 til 95 prosent, ifølge en ny SINTEF-rapport som kom i juni.

- For noen år siden var det altfor mange pasienter på Ahus til at man klarte å håndtere det på en god måte. Og så fortsetter man. Jeg er bekymret for hvordan dette skal gå. Særlig når forskning viser så tydelig at det er en grense, og at den grensen går på det som for en god del av avdelingene i Norge er standard, sier Gjessing.

Hun legger til at vi i Norge har eksempler på avdelinger som har over 100 prosent belegg i lange perioder av gangen. Gjennomsnittet for OECD-land er 78.

Fakta

Fakta

Kan føre til fatale feil

Sykehusene planlegges med et visst antall senger og et gitt antall leger og sykepleiere per seng. Forskerne fra Universitetet i Köln, har undersøkt hva som skjer når belegget øker, og fant ut at det går bra frem til 92,5 prosent. Men da tipper det over.

Presset på legene og sykepleierne øker, og det blir så travelt at det skjer flere fatale feil.

- Når avdelingene er så fulle, skrives de relativt friskeste ofte ut. Dermed blir pasientgruppen bestående av svært syke mennesker. Leger og sykepleiere opplever stress i disse situasjonene. Også dette er forbundet med økt risiko for feil, sier Gjessing.

Forskerne undersøkte 82.280 pasienter med tilstander som medfører høy dødsrisiko, ved 83 tyske sykehus.

Ifølge forskerne oppstår vippepunktet når ledelsens innstramminger gjør at man ikke har ekstra kapasitet å gå på. Legene og sykepleierne er tvunget til å rasjonere ressurser mens de samtidig får høye nivåer av stresshormoner og dermed lettere kan gjøre feil.

For stort fokus på økonomi

Gjessing mener økonomi har vært hovedfokus for lenge, og at det må settes like stort fokus på kvalitet.

- De siste 20 årene har vi hatt kraftig fokus på kostnadskontroll. Men det må være en balanse mellom ressursene man legger inn, og tilbudet man gir. Det har vært sterke effektiviseringer, og man går så langt ned at man presser systemet. Det vet vi, sier Gjessing.

Hun legger til at utfordringen er at det er store planer for investeringer i norske sykehus, blant annet oppgradering og bygging av nye sykehusbygg.

- Sykehusene må legge opp penger for å klare investeringene, og den eneste måten å klare det på er å stramme inn på driften. Men nå er vi ved den grensen som forskerne viser at vil føre til alvorlige hendelser, sier Gjessing.

- Trygt på sykehus

Legepresidenten legger til at de forventer at det i årene fremover vil komme flere pasienter med sammensatte kroniske lidelser, og at man må planlegge for dette.

- Vi tror ikke det vil bli færre pasienter i årene som kommer, sier hun.

- Er det trygt på sykehus her i landet?

- Det eneste jeg kan svare er ja, og det vet vi også ut fra resultatene som kommer fra sykehus. Men jeg ønsker å belyse at vi er i et skjæringspunkt og at det er en grense for hvor lenge de som jobber på sykehusene klarer å opprettholde dette med høy arbeidsbelastning. Så det betyr ikke at det er utrygt, men vi må planlegge på en annen måte, sier Gjessing til Nettavisen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.