Gå til sidens hovedinnhold

- Rekruttèr reklamefolk med innvandrerbakgrunn

Reklame målrettet mot etniske grupper er i vekst i USA, mens norske annonsører fortsatt ligger etter. Det kan derimot endre seg, tror medieforsker Torgeir Longva Vilnes.

I USA har det vokst frem en hel skog av ulike "ethnic agencies", reklamebyråer som lager reklame for å nå en spesiell etnisk gruppe. Særlig såkalt "hispanic marketing" er i vekst.

Flere selskaper bruker nå store deler av sine budsjetter på kampanjer spesielt rettet mot ulike etniske grupperinger, og man ser en enorm økning i antall reklamebyråer som spesialiserer seg på såkalt etnisk reklame.

50 millioner

En av annonsørene som har satset på dette er Pepsi, som gjorde sin første reklame med afro-amerikanere som målgruppe allerede i 1948. En av grunnen til det er dette: 20 prosent av Pepsis kunder er latinsk amerikansk, 15 prosent afro-amerikanere og seks prosent asiatisk amerikansk, ifølge det amerikanske rekalmetidsskriftet Advertising Age.

Bank of America er en annen annonsør som har satset på såkalt etnisk reklame. Ifølge Senter for medieøkonomis nyhetsbrev, Medieverden regner de med at kundeveksten i hovedsak kommer til å komme fra etniske minoriteter. Som en konsekvens av dette bruker de i år 50 millioner dollar på såkalt multikulturell reklame.

- Det kan også være interessant å merke seg at den etnisk rettede reklamen blir stadig mer sofistikert. Tidligere var etnisk rettet reklame ensbetydende med at man hadde reklamen på spansk eller kanskje strakk seg til å ha med personer fra den etniske minoriteten man ville nå. I dag bygger man reklamekampanjene helt fra grunnen av, kommenterer forsker Torgeir Longva Vilnes i Medieverden.

Politiske partier

Han mener det er det samme som når utenlandske selskaper engasjerer norske byråer for å skreddersy kampanjer for det norske markedet, i stedet for å bruke dubbede utenlandske reklamer.

Longva Vilnes viser til at det i Norge stort sett politiske partier som har tatt konsekvensen av et stadig mer multikulturelt samfunn innover seg. Går du på Grønland i disse dager kan du se flere partiplakater på for eksempel urdu og partier som Høyre og Arbeiderpartiet har store arrangementer for blant annet pakistanere.

- I reklamebransjen ellers glimrer etniske minoriteter med sitt fravær, selv om man kan se en gryende tendens til større etnisk mangfold, men da stort sett i reklamer beregnet på et større publikum, påpeker han.

Rekruttèr innvandrere

Han mener at en viktig grunn til manglende etnisk fokus, er at det foreløpig er relativt få innvandere i Norge. Mangel på kanaler å annonsere i, er også en grunn, mener Longva Vilnes.

- Men i Oslo utgjør etniske minoriteter nå en meget stor del av byens befolkning, og på lokalt plan kan man derfor vente seg mer slik reklame i tiden som kommer, hevder Longva Vilnes.

Han viser blant annet til at en stadig stører og mer velutdannet innvandrerbefolkning gjør det naturlig at det også etter hvert vil oppstå flere medier rettet mot etniske medier.

- Det betyr at det dannes et marked for slik reklame. For reklamebyråene betyr det en ting: rekrutter mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn, mener Torgeir Longva Vilnes, forsker ved Senter for medieøkonomi, BI.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene