- Rektor burde ringt meg personlig og beklaget

Foto: Henrik Arneberg (Nettavisen)

Pirasant (18) må ta opp fag og betale flere tusen kroner etter skoletabbe. - En glipp, sier rektor.

04.09.13 12:44

I flere år har Pirasant Premraj gledet seg til å flytte til Bergen. Siden han som 16-åring startet som elev ved Elvebakken videregående skole i Oslo, har han ønsket å ta fatt på siviløkonomstudier ved Norges Handelshøgskole (NHH).

- Jeg har jobbet hardt for å få det snittet jeg har, og hele tiden hatt som mål å komme inn i Bergen. De siste månedene har derfor vært utrolig tøffe, sier han til Nettavisen.

Grunnen er at det skolen omtaler som «uklare regler» førte til at studie-drømmen hans ble knust. En feil på vitnemålet bidro nemlig til at 18-åringen ikke fikk høyt nok karaktersnitt til å være kvalifisert søker til NHH.

Les også: Julia (20) har toppkarakterer - får ikke studere i Norge

Feil poengsum
- Da det første opptaket ble klart så jeg på Samordna opptak at jeg hadde fått lavere poengsum enn det jeg alltid har regnet på. Vitnemålet viste at jeg manglet 0,5 poeng, noe som betydde at jeg ikke var kvalifisert til å komme inn på andreinntaket på NHH som var på 52,6. Årsaken var at jeg ikke hadde fått godskrevet språkpoeng for Tamil I som programfag. Når man tar øvrige nivåer er det slik at man også skal få godskrevet lavere nivåer. Ettersom jeg tok Tamil nivå II som privatist, skulle jeg få godskrevet Tamil nivå I. Da ville jeg fått riktig poengsum, sier Pirasant oppgitt.

Da han tok kontakt med skolen sin ble 18-åringen bedt om ringe inntakskontoret. Her ble han fortalt at det ikke var mulig å legge inn Tamil I i det nye vitnemålet. Han tenkte da at han alltid hadde blitt feilinformert av Elvebakken og at regelverket ikke var slik han alltid hadde blitt opplyst om.

- Jeg prøvde først å ringe og sende mail til skolen, men ingen svarte. Til slutt dro jeg til skolen og fikk snakket med rådgiveren min. Vi fant da ut at det var mulig å legge inn Tamil I på vitnemålet. Problemet var at det nå hadde gått så lang tid at jeg ikke rakk søknadsfristen på andreinntaket, sier Pirasant.

- Dårlig håndtert
Han forteller at Elvebakken VGS alltid har praktisert å føre inn lavere nivåer på vitnemålet.

- Hadde Tamil I vært med på vitnemålet så hadde jeg fått språkpoeng, vært kvalifisert og mest trolig kommet inn i Bergen, sier han.

Resultatet av den tilsynelatende lille glippen er at Pirasant må vente ett år til han kan søke på nytt. Han må det kommende året ta opp og forbedre tre fag som privatist, fordi han ikke lenger søker på førstegangsopptaket. Det koster han 800 kroner per fag.

- Det er svært demotiverende å sette livet sitt på vent i ett år på grunn av en feil jeg ikke har skyld i. Videre synes jeg også at beklagelsen fra Elvebakken kom i det seneste laget. Rektor burde ha ringt meg personlig og beklaget, sier Pirasant.

Tips? Kontakt: Henrik.Arneberg@Nettavisen.no

Rektor: - En glipp
Rektor Per Solli ved Elvebakken skole skriver i en mail til Nettavisen at Elvebakkens praksis er å føre opp lavere nivå på vitnemålene de produserer.

- At det ikke har skjedd i det tilfellet Nettavisen viser til, må kunne betraktes som en glipp. Skolen har ikke tidligere blitt kontaktet av elever som har opplevd tilsvarende, skriver han og legger til at skolen mener at Utdanningsdirektoratets sommerberedskap burde ha endret vitnemålet da eleven tok kontakt med dem før suppleringsopptaket i juli.

Rektoren beklager at «glippen» har fått konsekvenser for den tidligere elevens søkeprosess og forteller at en skriftlig redegjørelse og beklagelse ble sendt ut 16. august.

- Når elever tar fag som privatist er vi helt avhengige av å bli informert av eleven om hvilke fag som ønskes ført på vitnemålet. Elevene som tar privatistfag skriver under på at de fratar skolen ansvar i forbindelse med disse fagene. Pirasant Premraj har skrevet under en slik erklæring, skriver han.

Pirasant mener skolens svar er selvmotsigende.

- Elvebakken er selvmotsigende når de i beklagelsesbrevet til meg skriver at det var uklarheter i regelverket som førte til feilen, mens rektor i mailen til dere viser til at de praktiserer å godskrive lavere nivåer på vitnemålet, men at det skjedde en glipp hos meg, sier han.

Nye retninglinjer?
Rektor Per Solli skriver i samme e-post at skolen er avhengige av Nasjonal vitnemålsbases' kontrollmotor for å være sikre på at vitnemål er korrekt.

- Kontrollmotoren gir ikke noe varsel om at programfag Tamil skulle vært ført på lavere nivå på dette vitnemålet. Elvebakken har tatt dette opp med IST (Nordens største leverandør av IT-løsninger for skole og barnehage journ. anm.). De arbeider nå med å legge inn nye kontroller i genereringsrutinen for å unngå lignende tilfeller i fremtiden, skriver Solli i mailen.

I tillegg viser han til at Samordna opptak, som utfører poengberegningene, benytter Utdanningsdirektoratets retningslinjer (pkt 5.8).

- Samordna opptak legger disse retningslinjene til grunn for kontroll av et vitnemåls fagsammensetning. I dette tilfellet virker det ikke som om det er gjort. IST kommer til å ta opp saken i førstkommende møte med Utdanningsdirektoratet og SO, avslutter Solli.

Takket ja til «vente-studier»
Pirasant Premraj studerer nå statsvitenskap på Blindern mens han venter neste opptaksrunde i Bergen.

- Jeg fant fort ut at dette var en tapt sak og dermed måtte gjøre det beste ut av situasjonen. Derfor takket jeg ja til tilbudt plass ved årsenheten i Statsvitenskap. Det skal likevel sies at det er demotiverende å studere noe annet enn det jeg egentlig ville, særlig med tanke på at jeg var kvalifisert til NHH. Det er også et stort tap med tanke på tapt arbeidsfortjeneste. Likevel er det positivt å se at Elvebakken satte seg inn i saken og at IST er i ferd med å sette inn nye kontrollfunksjoner, slik at denne feilen ikke kan la seg gjøre i fremtiden.

Fungerende seksjonsleder, Eivind Drange, ved NHH opplyser til Nettavisen at studiestedet ikke har anledning til å lage nye vitnemål.

- Vitnemål utstedes av videregående skole. Vi saksbehandler og poengberegner med utgangspunkt i de vitnemål som foreligger fra videregående skole. Vi kan ikke gi poenguttelling for fag som ikke står oppført på vitnemålet. I tilfeller der det forekommer feil på vitnemål som søker ikke kan lastes for, registrerer vi det nye vitnemålet så snart det foreligger, og den nye poengsummen teller med i opptaket fra det tidspunktet vitnemålet ble utstedt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag