- Selg leiligheten, var beskjeden jeg fikk fra Nav

Foto: Leif Joar Galåen (Oppland Arbeiderblad)

Tjente 6000 kroner for mye.

14.03.13 16:21

Uføretrygdede Else Odden tjente 6000 kroner for mye og fikk krav om å tilbakebetale 87.000 kroner til NAV. – Selg leiligheten, var beskjeden jeg fikk, sier Odden.

Odden jobbet som bussjåfør i over 25 år. På grunn av en nakkeskade har hun vært uføretrygdet i noen år.

Det skriver OA.no

Uforskyldt
Nakkeskaden førte til at Odden opplevde migreneanfall som kunne bli så sterke at hun måtte på sykehus og til opptrening etterpå.

– Etter at jeg ble uføretrygdet hadde jeg litt småkjøring, turer som passet meg, forklarer Odden. Inntektsgrensen på én gang folketrygdens grunnbeløp overholdt hun nøye. Problemet oppsto da det ene av de to selskapene hun kjørte for innstilte driften. Da fikk Odden utbetalt alt hun hadde til gode med én gang, lønn og feriepenger i ett oppgjør.

– Jeg kom 6000 kroner over inntektsgrensa, sier hun, og forklarer at hun med én gang tok kontakt med NAV i Sandvika, som hun soknet til den gangen.

– Jeg fikk et brev der de skrev at jeg hadde havnet over inntektsgrensen helt uforskyldt. De fant ikke at jeg kunne tilskrives noe ansvar for at min arbeidsgiver hadde innstilt driften og at jeg dermed hadde fått feriepengene ett år i stedet for året etter, sier Odden. Hun hørte ikke noe mer om saken fra NAV og trodde alt var i orden.

Til Gjøvik
I april 2011 flyttet Odden til Gjøvik for å komme nærmere barn og barnebarn. Snart tok NAV Gjøvik kontakt.

– To år etter at NAV Sandvika hadde konkludert med at det inntrufne var uforskyldt begynte NAV Gjøvik på den samme saken, forteller Odden. Hun møtte opp og la fram brevet fra NAV Sandvika.

– Det spiller ingen rolle, var beskjeden, sier Odden, som forklarer at hun også la fram sine lønnsslipper. NAV Gjøvik undersøkte Oddens økonomi de siste tre årene og fant at hun til sammen hadde tjent 13.000 kroner for mye. Snart fikk hun et krav om tilbakebetaling på 87.000 kroner.

– De forlangte 20 prosent av utbetalt trygd over tre år tilbake, sier Odden. NAV opprettet trekk i Oddens trygd for å få pengene tilbake.

– Jeg fikk brev om at jeg ville få utbetalt 238 kroner i måneden etter trekkene, sier Odden.

Måtte låne
Hennes økonomiske situasjon ble dramatisk når løpende regninger skulle betales. Hun måtte låne penger av sine barn og venner.

– Alle så at dette var helt feil. Da jeg etter hvert klaget fikk jeg beskjed om at «hvis du når fram får du jo pengene tilbakebetalt». Men tilbakebetaling hjelper lite når du ikke har penger å leve for i mellomtida. Og her er det jo snakk om måneder og år, påpeker Odden. Hos NAV kom hun lenge ingen vei.

– Jeg møtte opp og fikk så mye kjeft at jeg gråt da jeg kom ut. Det verste er at trygdeutbetalingen jeg ble tildelt var feil utregnet, forteller hun. Odden opplyser at hun ringte og ringte uten å komme noen vei i mange uker.

– Det heter at Nav skal ringe opp igjen innen 48 timer. Det opplevde jeg aldri. Jeg fikk aldri svar, forklarer hun. Først etter henvisning fra lege ble hun kalt inn til økonomisk rådgivning.

– Selg leiligheten, var beskjeden jeg fikk. Tenk hvis jeg hadde gjort som de sa og solgt. Da hadde jeg ikke hatt noe i dag, sier Odden oppgitt. Hun fikk også beskjed om å gå tilbake til arbeidet.

– Det var ikke annet å gjøre, fikk jeg høre. Kravet måtte betales. At det ikke er forsvarlig med min helsesituasjon sier seg selv, og er veldokumentert. Den dokumentasjonen overså de, sier Odden.

Forferdelig galt
Odden sendte klage til NAV forvaltning på Lillehammer. Dette er de fylkesvise klageinstansene.

– Månedene gikk, men så fikk jeg telefon fra NAV forvaltning. De forsto ikke hvorfor jeg skulle betale tilbake 20 prosent, men de lovte å se på saken, forteller Odden. Hun opplyser at det deretter gikk noen uker før hun fikk en ny telefon fra Lillehammer i desember i fjor.

– Dama som ringte sa hun ringte fordi hun ville jeg skulle ha ei god jul. Derfor ringte hun før jul for å si at jeg fikk fullt gjennomslag for klagen. Det var den beste julegaven jeg har fått. Jeg kunne komme meg i orden igjen uten å lure på om jeg kom til å klare meg, sier Else Odden. Hun forteller at hun har snakket med flere som er oppgitt over behandlingen de får av NAV. – Folk blir syke av behandlingen de får i NAV-systemet. For å få innfridd det som faktisk er dine rettigheter må du ha hjelp av noen som er sterk. Noe er forferdelig galt, hevder hun, og mener endringer må til.

– Beklagelig
– Det er beklagelig at Else Odden oppfatter møtet med NAV slik. Det skriver leder Cecilie Schnell-Larsen (bildet) ved NAV Gjøvik i en e-post.

Hun påpeker at NAV tar Oddens opplevelser på alvor, og trener internt for å bli bedre i å veilede sine brukere.

Velkommen tilbake
– Vi ønsker henne velkommen tilbake til NAV Gjøvik når hun ønsker og har behov for det, og vil avklare forventninger og gi henne tjenester og yte service ut fra hennes behov, skriver Schnell-Larsen.

Hun vil med henvisning til taushetsplikten ikke kommentere NAV Gjøviks håndtering av Oddens sak. Schnell-Larsen kommenterer heller ikke konkret om NAV har avkrevd Odden hennes nettbankkoder, men uttaler seg på generelt grunnlag. Hun skriver at NAV er opptatt av sikkerhet knyttet til personvern.

– Brukers personlige koder er konfidensielle. Skulle en bruker likevel vise oss sin personlige kode eller pinkode, blir denne ikke lagret i vårt system og makuleres etter bruk, skriver Schnell-Larsen.

Tvinges ikke tilbake
– En bruker som har vedtak på uførepensjon blir aldri tvunget til å gå tilbake til jobb, eller øke sin jobbaktivitet dersom de ikke ønsker det selv, slår Schnell-Larsen fast på generelt grunnlag. Har man en uførepensjon og jobber over grensen for det man kan tjene i tillegg til uførepensjonen, vil det komme et krav fra Nav om å betale tilbake. – Ut fra opplysninger som gis kan det utøves skjønn i et enkelt år. Ved tilbakekreving og trekk i pensjon skal det tas hensyn til at bruker har tilstrekkelig igjen til livsopphold, opplyser Cecilie Schnell-Larsen.

Forsvarlig livsopphold
Hun skriver at lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen har som hovedregel at alle skal ha forsvarlig livsopphold.

– Ved beregning av sosialstønaden legges det til grunn all inntekt bruker har, deretter fratrekkes utgifter til husleie, boliglån og skatt. Dersom det resterende ikke er tilstrekkelig til livsopphold, ut fra en norm, gis det en supplerende stønad som sikrer dette. I Gjøvik kommune følges normen statens veiledende satser for livsopphold. I 2012 var satsen 5373 per måned.

Hun skriver at NAV har som målsetting at 80 prosent av telefonhenvendelsene skal besvares innen 48 timer. – Stort sett klarer vi å overholde dette, mener Cecilie Schnell-Larsen.

På iGjøviks spørsmål om hvordan det er mulig at en sak som Else Oddens kan bli vurdert så ulikt fra Nav-kontor til Nav-kontor må Schnell-Larsen også svare på generell basis.

– Når det gjelder tilbakekrevingssaken så følges folketrygdens regler og det tilstrebes i NAV lik behandling for hele landet, skriver hun.

Les flere saker fra Oppland Arbeiderblad.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.