- Skårer betydelig lavere enn de andre elevene

FORSKJELLER: Resultatene i de nasjonale prøvene viser at innvandrerelever gjør det dårligere enn de øvrige elevene i regning og lesing.

FORSKJELLER: Resultatene i de nasjonale prøvene viser at innvandrerelever gjør det dårligere enn de øvrige elevene i regning og lesing. Foto: Sigurdsøn, Bjørn (SCANPIX)

Innvandrerelever presterer dårligere i de nasjonale prøvene.

05.02.15 13:59

Før jul i fjor publiserte Nettavisen prøveresultatene for alle landets skoler etter de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk.

Søk på din skole lenger ned.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå analysert resultatene, noe som viser at elevenes bakgrunn har stor betydning for hvordan de presterer.

- Statistikken over nasjonale prøver og karakterer i grunnskolen viser som regel en klar, positiv sammenheng mellom skoleprestasjoner og sosial bakgrunn. I tillegg viser tallene at innvandrerelever presterer dårligere enn de øvrige elevene, og at jenter jevnt over gjør det bedre enn gutter, skriver SSB i sin analyse.

20 PÅ TOPP: Her er de 20 skolene med best resultat i de nasjonale prøvene på ungdomstrinnet.

Les også: Her er de 50 beste barneskolene

- Alltid vært en forskjell
Forskjellen i resultatene mellom elever med innvandrerbakgrunn og etniske norske elever, er klart størst i lesing og regning.

- Mens elever med ulik innvandringsbakgrunn gjør det jevngodt i engelsk, ser vi at forskjellene er betydelig større i lesing og regning, opplyser SSB.

Nesten 30 prosent av innvandrergutter havner på det laveste mestringsnivået i lesing i åttende klasse, mens dette til sammenligning gjelder 19 prosent av guttene blant de øvrige elevene.

- Det har alltid vært en forskjell mellom innvandrere og de øvrige elevene, sier førstekonsulent Rachel Ekren i SBB til Nettavisen.

Ekren påpeker samtidig:

- Det som er påfallende er at forskjellen i faget engelsk er mye mindre enn når vi ser på lesing og regning. I engelsk gjør innvandrere det omtrent like godt som den øvrige befolkningen, sier hun.

I lesing på 8. og 9. trinn er det totalt sett en differanse på 8 skalapoeng mellom innvandrere og de andre elevene.

- Det er imidlertid verdt å merke seg at fritaksandelen blant innvandrerelever er relativt stor sammenlignet med andre elever, særlig i lesing. Dette skyldes i stor grad at mange innvandrerelever får særskilt norskopplæring, påpeker SSB.

Les også: Mønsteret setter seg i barneskolen
Les også: Her avsløres Oslo-skolene
Les også: Her er landets 20 beste skoler

- Store forskjeller i Oslo
Ansalysen viser at innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Oseania, unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS, skårer betydelig lavere enn de andre elevene, og spesielt i lesing.

Denne gruppen oppnår i åttende klasse i gjennomsnitt 9 skalapoeng mindre enn de øvrige elevene i lesing.

Her er de 50 skolene som har gjort det best i de nasjonale prøvene på 5. trinn 2014, Prøveresultatene i engelsk, lesing og regning er sammenlagt, og du ser her snittet for skolene. Foto: nettavisen

Som Nettavisen har omtalt tidligere, er det to fylker som lå over i samtlige fag i de nasjonale prøvene på alle tre klassetrinn: Oslo og Akershus.

- Selv om Oslo-elevene gjør det forholdsvis bra på de nasjonale prøvene, er det relativt store forskjeller i resultatene etter sosial bakgrunn, skriver SSB.

Elever med høyt utdannede foreldre oppnår i gjennomsnitt 8 skalapoeng mer enn elever uten høyt utdannede foreldre i både regning som lesing på 5. og 8. trinn.

Privatskole helt på topp
Resultatene i de nasjonale prøvene er fordelt på en skala som går fra 20 til 80, der 80 er best. Landsgjennomsnittet er satt til 50.

NETTAVISENS SØK: Søk på alle landets barneskoler

På topp av resultatlisten på 5. trinn, havnet privatskolen Childrens International School i Fredrikstad i Østfold. Legger man sammen resultatene for prøvene i lesing, regning og engelsk, får skolen et gjennomsnittlig resultat på 61,3.

Like bak havnet Innlandet skole i Møre og Romsdal, som får et snitt på 60,3, Korsvoll skole i Oslo (60), Krapfoss skole i Østfold (59,7), Slemdal skole i Oslo (59,3), Saksvik skole i Sør-Trøndelag (59,3), Bestum skole i Oslo (59) og Smestad skole i Oslo (59).

Nettavisens søk viser også at de aller fleste av de 20 skolene med best resultat på 8. og 9. trinn, er Oslo-skoler. Det er imidlertid en skole fra Akershus, Oslo International School (59,8), som fikk best resultat. Pallen blir utfylt av Nordberg skole og Engebråten skole i Oslo.

NETTAVISENS SØK: Søk på alle landets skoler på 8. og 9. trinn:

HTML EMBED


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.